Práce s energiemi

REIKI - principy pro práci s energií

4. října 2012 v 19:37

Pět tradičních principůReiki


Text je použit podle knihy Franka Arjavy Petera, Reiki Fire, str.32-35


Těchto pět principů původnězformuloval jako vodítko pro plný život japonský císařMeiji (1868-1912) a mistr Usui je přejal, aby nám pomohl zavést je do života.

To nám má napomoci být kanálem pro univerzální životní energii. Nevěřím, že je to pouhý morální kodex, který bychom měli slepěnásledovat.


Potlačení myšlenek a emocí nikdy nemůže pomoci člověku, hledajícímu osvícení.

Tyto principy jsou tedy jen milníky na cestěk vyššímu uvědomění makrokosmu a mikrokosmu. Jako červená nit se všemi těmito principy táhne jednota člověka a kosmu.Pro dnešní den se zbavím hněvu

Na hněvu není nic špatného. Je to jen znamení, že se snažíte plout proti přirozenému proudu událostí. Když hněv zaklepe na vaše dveře, nejcitlivější způsob, jak se zachovat, je přijmout jej, pozorovat jej a potom jej nechat navždy odejít. Jakmile se přestanete identifikovat s emocí, oheňvyhasne. Pomocí řízené duševní očisty se můžeme zbavit nežádoucího napětí.

Pro dnešní den se zbavím obav

Snažíme se zůstat odděleni od celku, abychom si udrželi pocit, že jsme někým speciálním. Obáváme se, že se mohou věci vyvíjet jinak než jsme očekávali, když jsme mysleli jen na svůj prospěch. Zdrojem obav je strach z toho jediného, čím si můžeme být vždy naprosto jisti: ze změny.

Máme tendenci vidět ostatní jako konkurenci a možná dokonce jako nepřátele. Zapomínáme, že universum je v jednotěa pouze EGO jej trhá na kousky.

Dnes budu naplněn vděčností za všechna požehnání

Všichni víme, jak je těžké dívat se na každou zkušenost pokaždé novýma očima. A přesto, když to náhodou uděláme, ten okamžik vypadá jako věčný a magický.


Když vědoměoceňujeme své okolí, aťuž je to partner nebo nejmenší lístek trávy, můžeme znovu nalézt své místo v této překrásné pohádce života.

Takzvané "dobro a zlo" je obsaženo ve všem...Máme tendenci dívat se na svůj i cizí život z velice úzké perspektivy, neznajíce přitom celek, nedůvěřujíce a netěšíce se z okamžiku, aťuž nám nabízí cokoliv.

ZKUSME TO.

Dnes se upřímněoddám své práci

Tento princip neznamená, že máme pracovat 12 hodin denně. Vztahuje se k práci na sobě, praktikování meditace a zasvěcení našeho času duchovnímu růstu.

Hodnoty vnitřního světa se podstatněliší od těch, které uznává vnější svět. "Oddat se práci" vněse mění na oddanost uvnitř, kde žádná těžká námaha nemá místo. Ve vnějším světě můžeme usilovat o nějaký cíl, přesto ve vnitřním světěje přítomný okamžik tím jediným časem, který existuje...Reiki má k tomuto pomoci. Meditace se nedá vynutit, ale kámen se musí nejdříve hodit do vody, než se mohou vlnky začít šířit na všechny strany.
Dnes budu laskavý k bližním a všem živým bytostem

Všechny hierarchie jsou lidským výtvorem. A co způsobily, to můžeme vidět všichni. Podívejte se na životní prostředí s milujícím srdcem a svět se stane zázračným místem, které žije z lásky. Tento princip je míněn takto: přátelství vůči všem bytostem musí zahrnovat vás samé. Vlastněbyste svou cestu lásky měli začínat u sebe. Moudří všech věků byli známi tím, že k údivu ostatních uctívali svá vlastní těla.Ale z pohledu tohoto principu na tom není nic divného.

Definice Reiki


Reiki

Reiki je japonská technika pro odbourání stresu a hloubkovou relaxaci, která také podporuje léčení. Znovu ji objevil mistr Mikao Usui na začátku 20. století. Reiki se předává přikládáním rukou a jinými technikami. Je velmi snadné předávat ji také na dálku, posílat do minulosti i do budoucnosti.

Reiki je jednoduchá, ale účinná. Může se ji naučit používat každý, kdo projde zasvěcením.


Slovo "Reiki"pochází ze dvou japonských slov - v přepisu "Rei"a "Ki"(viz obrázek)."Rei"je horní znak, "Ki"je dolní znak. Překlad je velmi obtížný, následuje jedno z možných vysvětlení. Je také možné, že naše výslovnost neodpovídá japonskému originálu, to ale nic nemění na významu Reiki pro náš každodenní život.


"Rei"znamená "univerzální,"alespoňtak to většinou pojímáme. V tomto významu se také skrývá to, že Reiki má svou inteligenci a dokáže působit na člověka v jeho celistvosti. Reiki zná příčinu všech problémůa obtíží a ví, jak je vyléčit.


"Ki"je životní energie - znamená totéž, co Či. Toto slovo známe z Feng-Shui, karate, Tai-chi a dalších bojových a léčebných umění.

Životní energie řízená inteligencí - Duchem

Při práci s technikami Reiki je energie vedena vlastní inteligencí. Proto někdy definujeme Reiki jako "univerzální životní energii řízenou Duchem."

Z tohoto důvodu nepotřebuje být Reiki usmísťována člověkem. Při léčení se tedy můžete věnovat pouze tomu, abyste byli co nejlepším prostředníkem pro proudění této energie, ostatní je možné ponechat na řízení Duchem.

Je mnoho druhůléčivé energie.Všechny obsahují životní energii v nějaké podobě. Ne všichni léčitelé uznávají Reiki, dokonce se můžete setkat s tvrzením, že "Reiki může ublížit." Pokud dodržíte jednoduchá pravidla, kterými se budete vždy řídit, spolehnete na inteligenci Reiki, je možnost "ublížení"nulová.

energetický systém Ra-Sheeba - obecné informace

4. října 2012 v 19:36

Co je "Ra-Sheeba"?

Lidé by rádi věděli, co energie "Ra-Sheeba" je, odkud přichází a jak působí. Pokusím se tyto otázky zodpovědět věděním, které máme v tomto raném stádiu k dispozici.

Ra-Sheeba je velmi mocnou součástí dosažitelné univerzální léčivé energie.


Jako kolektivní vibrace jsme my, lidé dosáhli požadovaného vibračního stupně a vír informací a energie začal filtrovat. Naposledy to bylo v Egyptě, kdy jsme měli možnost přístupu k této úrovni, když konečně dosáhli tohoto stupně "strážci". Hlavní představitelé byli připraveni a jediný, který měl sílu toto předat lidem, byl pouze faraon. Po smrti faraona bylo vše ztraceno.


Nyní se tito hlavní představitelé opět vrátili na "jeviště", jsou opět připraveni tuto energii získat. Tentokrát bude mnohými udržována a bude hodnotnou podporou "vzestupu". Tentokrát by neměla být zneužita! K tomu nemůže dojít, protože to není jen jedna osoba nebo skupina, která odpovědně tuto energii udržuje. Pokud může tuto energii udržet hodně lidí a jsou schopni prokázat integritu, potom bude nastartován tok energie, jako nikdy předtím. Je to poprvé, kdy se spojila energie "Ra" s "Sheebou"."Sheeba" - sexuální, kreativní, radostný výraz LÁSKY, ženská "část" tohoto pilíře univerzální léčivé energie, která vede přímo ke Zdroji.


"Ra" - zdroj z centra Velkého centrálního Slunce.


"Sheeba" - ukazuje cestu k "Ra". Jen pomocí "Sheeby" dosáhneme na "Ra" a najdeme naši pravou stezku domů.
Léčení Ra-Sheeba pracuje přímo na čakrách. Mění naši DNA a elektromagnetická pole. Přitom nás učí spojit se s LÁSKOU. Láska je to, co nám pomáhá kráčet kupředu na všech úrovních.

Je nutné, abychom tuto energii udrželi a umožnili vibracím nás změnit. Ochraňujte Světlo. Ukažte naše Světlo všem - a dívejte se, kdo Světlo pozná.

Co se stane zasvěcením?

Změní se vaše vibrace, změní se barvy vaší duše a otevře se cesta lásce, aby mohla proudit vaší bytostí.

Odkud víme, kdy jsme připraveni obdržet zasvěcení "Ra-Sheeby"?

Vibrujete s vibrací. V této chvíli jsou to ti, kteří se "smluvně zavázali "být opět strážci"a ochraňovateli energie RA.

Kundalini reiki - všeobecné informace

16. listopadu 2011 v 11:17

Kundalini reiki


Autorem linie Kundalini reiki je dánský učitel meditace pan OLE GABRIELSEN. Učení o této energii reiki bylo channelováno nanebevzatým mistrem Kuthumi, který v dnešní době velkých změn dává toto vědění všem nesobeckým lidem k dispozici. Kundalini reiki čistí jemněhmotná těla i ducha a vyjasňuje problémy ega. Kundalini reiki se předává zasvěcením. Nepracuje se zde se symboly a mantrami, proto je velice snadné se Kundalini reiki naučit.

Kundalini reiki zesiluje kanály reiki a probouzí energii kundalini, pročišťuje a rozšiřuje čakry a také celý energetický systém. Je otevřena základní čakra a celý energetický kanál nad úrovní čaker. V zasvěcení se předává:

  • Energetické vyrovnání
  • Diamant reiki
  • Krystal reiki
  • DNA-reiki
  • Reiki na poporodní trauma
  • Reiki prostorové
  • Reiki pro minulé životy

Kundalini reiki má 12 stupňů a pracuje bez symbolů.

Stupně jsou rozloženy po třech. Po absolvování základních tří stupňů obdržíte certifikát Mistr Kundalini Reiki. V prvních třech stupních se předávají hlavní vědomosti. Potom následuje:
Booster 1 - (stupně 4, 5, 6)
Booster 2 - (stupně 7, 8 ,9)
Booster 3 - (stupně 10, 11, 12)
V Boosterech se již nepředávají další znalosti, jen se zesiluje energie. Za každý ucelený Booster obdržíte mistrovský certifikát.


Kundalini reiki - I. stupeň:


Otevírá kanál a umožňuje energii proudit. Jste připravováni na probuzení kundalini. Je otevřena a také posílena temenní, srdeční a ruční čakra. Učíte se léčit kontaktně i na dálku. Z hlediska energie se rovná zasvěcení Kundalini-Reiki tohoto stupně třem stupňům systému Usui-Reiki.

Kundalini reiki - II. stupeň:


Zasvěcení zesiluje kanály reiki. Jemně a bezpečně je tu probuzena energie a oheň kundalini, který dosáhne minimálně 3. čakry (solar-plexu) - a tím budete připraveni na úplné probuzení energie kundalini prostřednictvím Kundalini Reiki 3. stupně. Celý váš energetický systém je v tomto stupni vyčištěn a především spodní tři čakry. Speciální meditace kundalini-reiki vám pomůže dokončit očistný proces a dosáhnout největšího účinku při čištění. Zároveň s tím budete přijímat přesně tolik energie, kolik potřebujete.

Kundalini reiki - III. stupeň - Mistr/Učitel:


Tímto zasvěcením ve vás může energie proudit opravdu plnou silou. Je zde otevřena základní čakra a celý energetický kanál je rozšířen nad úrovní čaker. Do tohoto zasvěcení je zahrnuto i několik zvláštních zasvěcení. Mimo to se naučíte, jak předávat zasvěcení dalším lidem.
(Průtok energie reiki po zasvěcení do 2. stupně - a po zasvěcení do 3. stupně Kundalini reiki

Kundalini reiki - Booster I.


Zasvěcení ve stupních 4 - 6 ještě navýší energetický potenciál Mistra/učitele Kundalini reiki. Tato zasvěcení slouží k zesílení energie, rozšíření čaker a energetického kanálu. Nové vědění předáváno není. Oproti Kundalini Reiki 3 se zdvojnásobí energetická úroveň. Po ukončení Kundalini Reiki Booster I. můžete do tohoto systému zasvěcovat i ostatní.

Kundalini reiki - Booster II.


S těmito dalšími třemi zasvěceními (stupně 7 - 9) dosáhnete plné úrovně Kundalini Reiki. Tato zasvěcení slouží k dalšímu zesílení energie, rozšíření čaker a energetického kanálu. Nové vědění předáváno není. Oproti Kundalini Reiki 3 je energetická úroveň čtyřnásobná. Uzavřením Kundalini Reiki Booster II. můžete do tohoto systému zasvěcovat i ostatní.

Kundalini reiki - Booster III.


S těmito dalšími třemi zasvěceními (stupně 10 - 12) dosáhnete úplné úrovně Kundalini Reiki, tedy té nejvyšší úrovně - energetická úroveň osminásobná. Toto zasvěcení vám přinese nové stavy vědomí, včetně mystického osvětlení. Budete propojeni na korunní čakru a chrám lásky. Mistr Kuthumi přijde k těm, kdo v těchto časech změny hledají znalosti a vědění k použití pro dobro všech. Kundalini reiki vás harmonicky propojí s vesmírem, zaktivuje DNA a otevře jasnovidecké schopnosti.

Kundalini reiki zasvěcení

Zasvěcení do Kundalini reiki je to nejdůležitější u tohoto systému. Při prvním zasvěcení dojde k vyčištění blokád ve všech čakrách, především v kořenové čakře. Hlavní energetický kanál, který proudí od korunní čakry ke kořenové, bude připraven a vyčištěn k probuzení Kundalini, ke kterému dojde při druhém zasvěcení. Dochází k rozšíření srdeční čakry a energetický kanál mezi ručními čakrami a korunní čakrou se otevře, tak aby mohla reiki-energie proudit.

Při zažehnutí Kundalini- plamene Při Kundalini reiki 2 jsou všechny hlavní čakry a energetické kanály vyčištěny a otevřeny.Příprava pro zasvěcení


Během zasvěcení sedět nebo ležet. Proces zasvěcení trvá cca 25 minut. Také je možné, že se domluvený čas zasvěcení může pohybovat, proces může začít o něco dříve, nebo později.

Během zasvěcení můžeš cítit teplo, vibraci v dlaních, ale toto není podmínkou. Může se i stát, že nepocítíš nic, k zasvěcení dojde i tak. Vjemy nejsou předpokladem pro toto zasvěcení.

Poté, co jsi byl zasvěcen do Kundalini reiki 1, jsi schopen sám sebe i druhé léčit nebo vylepšit určitou situaci. Stejně tak můžeš po tomto zasvěcení léčit na dálku prostřednictvím dlaní. Poté, co obdržíš Kundalini reiki 3 jsi schopen ostatní zasvětit do Kundalini reiki 1-2-3. Jednotlivá zasvěcení se mezi sebou nijak neliší.

Shamballa obecné informace

19. ledna 2011 v 11:09 | Thaisha

SHAMBALLA OBECNĚ

SHAMBALLA DĚJINY REIKI PŘED USUIM - převzaté informace. Systém známý dnes
jako REIKI byl vyvinut ve staré Atlantidě. Se svou skupinou ho vytvořil
jeden kněz s vysokým zasvěcením, který je dnes známý jako Nanebevzatý Mistr
Saint Germaine (sen žermén). Opustil centrální chrám léčení a daleko v
horách vytvořil skupinu Atlanťanů, kteří se nazývali Inspirovaní. Pokoušeli
se vyvinout techniku, jíž by harmonizovali spirituální vývoj všech Atlanťanů
a ukončili diskriminaci fyzického a spirituálního vývoje. Mnoho obyvatel
Atlantidy, o kterých se myslelo, že zaostávají fyzicky a spirituálně, se
stávalo otroky kněžích, kněžek a vládnoucích rodin.
Bytosti St. Germaine byly za jeho lidského života předány symboly, které se
mohly přenášet telepaticky přímo do energetického systému osoby a které tak
mohly zvýšit frekvenci kmitů (vibrací). Spirituální handicap slabší osoby se
tak mohl vyrovnat na úroveň ostatních. Systém po zvýšení vibrací léčil i
nemoci.
St. Germaine obdržel 22 symbolů, jejichž znalost se po kataklyzmatech
(minimálně dvou celoplanetárních) udržela kompletní zřejmě jen ve
vysokohorském a od okolního světa odtrženého Tibetu. Přesto odtud pronikly
dále jen útržky, takže dnes máme k dispozici zřejmě jen šest z nich.
CO JE TO SHAMBALLA?
Je to systém, který spočívá na symbolech. Některé byly vytaženy z kroniky
Akaša, jiné byly předány Saint Germainovi, některé jsou vymyšleny a
vytvořeny, aby přitahovaly jiné druhy energií.

Zatím existují čtyři známé systémy SHAMBALLA: SHAMBALLA 352 (nejstarší
stupeň s 352 symboly), channelovaný Dr. Johnem Armitagem (březen 1996) a
dotvořený při workshopu REIKI v Angoru 13.-14.6. 1996, SHAMBALLA 1024 (1024
symbolů) channelovaná v roce 2003 June Stephansen, SHAMBALLA 2002
channelovaná Mgr. Zbyňkem Kostrhunem roku 2006 a SHAMBALLA 12D.
Jsou to systémy, které urychlují spirituální vývoj, velmi rychle se vyvíjejí
(viz rychlé doplňování symboly) a na jejich vývoji se podílí vedle Mistra
Saint Germaina také Kwan Yin (Kuan Jin), Mikao Usui, Hawayo Takata, Wotana,
Djwhal Khul (Džval Kul) a jiní tzv. Nanebevzatí Mistři.
SHAMBALLA je sloučení různých typů energií:
- Univerzální životní energie (tzv. REIKI). Je to energie, která protéká
všemi bytostmi a předměty, přírodou a planetou. Tvoří a dává život. Všechno
a každý je tvořen touto energií.
- Mahátmá energie, JÁ JSEM přítomnost, je to znovupoznání, kdo ve
skutečnosti jsme, naše celistvost, vědění, že jsme součást všeho a každého.
- Energie Nanebevzatých Mistrů. Jsou to bytosti, které ukončily svůj
reinkarnační cyklus a nyní existují v energetické formě a vyučují lidstvo.
Jejich cílem je (velmi obecně řečeno) podpořit nás a Gaiu (planetu Zemi) v
naší spirituální evoluci.

Informace získané díky mojí vlastní práci s Mistry Shambally (potvrzeno
prací i jiných lidí a hlavně výsledky ) Mistři se kterými jsem komunikovala
- zejména St. Germaina, El Moryi a Kuthumi.
S1024 je pro rozpouštění "hříchů", viny, minulosti.
S2002 je pro číštění podvědomí a kolektivního nevědomí.
SD12 je pro změnu vhledu do času a prostoru v rámci Země. V porovnání
Pyramidalion mění vnímání času a prostoru v rámci Kosmu.

"Shamballa se učí jako 1024 , 2002, D12 přičemž každá je chápána jako něco
zcela odlišného a musí být rozdělena na 4 stupně.To bylo potřeba v
počátcích, kdy si první zaktivovatelé museli sami zvyknout na tyto esence.
Dnes jsou ve velkém otisklé v kolektivní nevědomí a díky tomu se i mnohem
snáze otiskují do aury nově zasvěcovaných obyvatel Země." Mě to mistři s
milujícím úsměvem popsali tak, že: "to je přeci jedna energie "....."lze
dělat jen jedno zasvěcení na ´druh´ protože člověku se vše aktivuje v
jakémkoliv systému, nikoliv pouze ve Shamballe, až prací !!!

"Tedy S1024 symbolů je naladěno naráz, ale otevírají se jejich esence až
když s energií člověk pracuje a vystavuje se jejímu vlivu přímo či
přeneseně(jako její prostředník pro druhé)."

S2002 je pak pokračováním , stoupáním výš, k čištění podvědomí a
kolektivního nevědomí - a opět musí být vyvolána akce, aby byla reakce.Musí
se tato síla často aktivovat, aby se mohla projevit.

SD12 je posledním předstupněm ......Se S1024 jsi zasáhl do minulosti a
hříchů, pak jsi začal pracovat i na svém podvědomí S2002 což se odráží v
kolektivním nevědomí a právě teď je čas změnit i pohled na svět ve kterém
žiješ12."

Dovětek: Každý, kdo si zpracuje tyto energie a stupně (3) je způsobilý svou
osobitou frekvencí ostatní naladit na svou vlastní úroveň. Tedy, čím více s
energií pracujete, tím silnější bude vaše zasvěcování druhých. Ale to je
přirozené, dokonce je to vlastní poučkám kvantové fyziky. Zasvěcení vaše
frekvence nevyzvedne na osobní maximum. Jen vás nastartuje na učitelskou
úroveň a vy svou prací zvedáte své vibrace tak vysoko kolik investujete své
vůle, času a práce. Nic není bez práce , nejen koláče.

Váš učitel vás pak zasvětí souhrnnou silou těchto tří stupňů a svými
osobními frekvencemi. Tak se dostanete na nejvyšší možnou úroveň.


SHAMBALLA 1024 Shamballa je hlavním městem království Agharta - éterického
města umístěného nad pouští Gobi, ale nejenom tam. Království Agharta
zahrnuje komplex duchovních středisek - např. Mt.Shasta - ale i jiná
energentická centra Země.
Tolik knih se napsalo o tomto bájném místě - ale jak je možné, že ještě
žádný cestovatel Shamballu nenašel? Shamballa je místem uvnitř nás, místem,
které nalezneme a již nekdy neztratíme, pokud se pokoříme Lásce, Světlu v
nás, pokud poznáme, že výpravy do našeho nitra, jsou napínavější než složité
cestování a hledání ve vnějším světě. Prostřednictvím Shambally jsme spojeni
také s energií Mistrů a Mistryň, kteří nám svojí láskou a Světlem pomáhají k
vzestupu.
Systém léčení energií Shamballa 1024 je dar Mistra Saint Germaina planetě
Zemi a jejim obyvatelům a byl získán Johnem Armitagem formou chanellingu.
Mistr Saint Germain poskytl poznání celistvé metody s více informacemi než
vyučoval dr. Mikao Usui v Reiki systému. Shamballa 1024 je více než jen
další léčebný systém. Díky těmto vyšším energiím se urychluje rozšíření
našeho vědomí.
Energie Shamballa 1024 nazýváme také multidimenzionální - celistvé léčení.
Jde o sloučení několika typů energií:

    * 1. Univerzální životní energie - reiki
    * 2. Energie Světla v našem duchovním srdci - energie naší "JÁ JSEM
PŘÍTOMNOSTI"
    * 3. Energie Nanebevzatých Mistrů - (spojitost našeho
multidimenzionálního aspektu)Shamballa 1O24 je označována jako multidimenzionální, protože je založena na
celistvosti. Objevujeme svět, který jsme předtím neznali. Začínáme rozumět a
cítit, že nám synchronicita ukazuje, že všechno je spolu propojeno. Tím
dostáváme hluboké poznání o dalších částech jak nás samých, tak ostatních
lidí - všude je potřebna láska, léčení a integrita. Shamballa nám pomůže
milovat, léčit a integrovat takové, jací jsme. Toto nové pochopení nás
otevře novým formám našeho bytí, včetně našich minulých životů, vývoje naší
intuice, energetických spojení,práce s našimi průvodci, anděly a pomocníky,
kteří nás milují a ochraňují. Otevíráme se hluboké lásce planetě Zemi a
smyslu pro partnerství. Shamballa je nazýváná multidimenzionální, protože
celistvost znamená léčení nás samotných. Vše je jednota.
Systém Shamballa 1024 obsahuje 1O24 symbolů, které jsou rozděleny do čtyř
stupňů po 256 symbolech a jsou předávány telepaticky prostřednictvím JEDNOHO
zasvěcení. Technika léčení pomocí Shamballa 1024 je velmi jednoduchá,
samotná terapie trvá pouze pár minut. Systém je určen zejména k léčení těch,
kteří vibrují ve vyšších energetických spektrech.

DALŠÍ INFO:
SHAMBALLA 1024 SHAMBALLA 1024 je léčebný systém, který je na naší planetě
využíván teprve od roku 2003. Je reprezentován Nanebevzatým Mistrem Saint
Germainem a Průvodcem Joelle (Joelle of Sirius B, Senior Medical Office,
Galactic Federation, jak zní jeho titul - což znamená starší lékařský
důstojník na hvězdné lodi Galaktické federace). Tento systém zahrnuje 1024
symbolů, které jsou rozděleny do čtyř stupňů po 256 symbolech. Čtvrtý stupeň
je mistrovským stupněm. SHAMBALLA je určena k léčení všech lidí, ať už
vibrují v nejrůznějších energetických spektrech. Je však především účinná
pro ty, kteří již vibrují ve vyšších spektrech. Ale kdo jí chce být léčen,
byť je vibračně níže, dostává tím jakousi jízdenku k duchovnímu vzestupu
(předpokladem je, že k léčení této osoby dostaneme svolení). Zatímco Země
začíná prodělávat svůj planetární vzestup do 5D, mnozí lidé se mohou chopit
této šance a stoupat s ní, jiní raději zůstanou ve hmotném světě 3D. Symboly
SHAMBALLA kmitají v 5D a mohou vyléčit skoro všechny nemoci, i ty, které
jsou v 3D považovány za nevyléčitelné. Jen pro příklad - symboly v USUI
REIKI nebo USUI-HAYAŠI REIKI kmitají v 3D, což limituje jejich úspěšnost.
SHAMBALLA nedokáže léčit karmické nemoci, nebo ty, které jsou námi zapsány v
naší uzavřené smlouvě ještě předtím, než jsme se inkarnovali, zrovna tak
jako nemoci v pokročilém či konečném stádiu. Léčebné symboly vnikají do
centra těla a harmonizují tam jen to, co v tuto chvíli harmonizaci
potřebuje. Pacient se léčí a symptomy odchází podle tří Heringových zákonů
směru: Zevnitř ven, shora dolů a v opačném pořadí, než se objevily. Léčí se
takzvanými mini naladěními. Přitom se používá čtyř pozic na hlavě asi po
jedné až dvou minutách. Při celém léčení je důležitý čistý úmysl.

Shamballa 1024: vlastní informace díky práci s Mistry Shambally

Shamballa 1024 je energie zasahující hluboko do minulosti. Rozpouští
minulost, "hříchy", pocity viny a přináší velké životní změny. Proto se jí
mnoho lidí brání - jejich strach ze změn , na které budou muset reagovat ,
je přirozený. Leč nezdravý. Změny přináší i nové energie, novou sílu a
pohání člověka kupředu -pryč od starých, strnulých životních témat.SHAMBALLA 2002 je pokračováním Shambally 1024. Více očišťuje, přelaďuje vaši
duši na vyšší úroveň poznání a umožňuje vám duchovní a duševní růst.Vůči
Shamballa 1024 je něčím čím je Reiki 2 vůči Reiki 1. Energie jsou pro léčbu
naproto vynikající a jsou sympatické jednoduchou aplikací. Podstata tohoto
zasvěcení spočívá v JEDINÉM ZASVĚCENÍ. Skripta nejsou potřeba, protože
informace jsou stejné jako u S1024 a symboly jsou aplikovány telepatickou
cestou. Zda jste připraveni vám mohu pomoci zjistit, stačí o to požádat.
DALŠÍ INFO:
SHAMBALLA 2002 SHAMBALLA 2002 je novější systém, který již obsahuje 2002
symbolů. Ty před vstupem do těla procházejí automatickým výběrem podle toho,
co naše bytost nebo bytost klienta potřebuje k harmonickému zachování všech
tělesných funkcí. Je opět reprezentován Mistrem Saint Germainem a řadou
dalších Světelných bytostí a Nanebevzatých Mistrů. Tento systém jsem
channeloval v roce 2006, kdy mě 28. června v 15 hodin byly předány informace
o systému a zároveň první zasvěcení, které jsem obdržel od Mistra Saint
Germaina a Kwan Yin. Se systémem SHAMBALLA 2002 se pracuje obdobně jako s
předešlými systémy SHAMBALLA, je jen rychlejší, pružnější, jeho energie je
ostřejší a výraznější, než u starších systémů. Je to dáno jeho vyšší
frekvencí, která se pohybuje až na vibraci 9,2, to je jedné z nejvyšších
známých. Systém je čtyřstupňový, přičemž čtvrtý stupeň je mistrovským.
Léčení lze provádět známými polohami stimulujícími mozková centra (6. čakra
zepředu, 7. čakra, 6. čakra zezadu a postranní čakry nad ušima), dále je
možné jen zesilovat myšlenku a poslat léčivou energii kam to cítíte, či
jednoduše požádat o léčení SHAMBALLOU 2002 a poprosit pomocníky, aby energii
nasměrovali tam, kde je jí potřeba.
Informace získané mojí osobní prací : Shamballa 2002 je vhodná pro práci s
podvědomím, což se následně odráží i na čištění kolektivního nevědomí - čili
prostředí v němž všichni žijeme.

SHAMBALLA D12 je další dimenzí předchozích Shamball 1024 a 2002. Povznáší
duši a propojuje ji s 12ti rozměry Kosmu. Neznamená to, že se člověk stává
někým nadřazeným, vyjímečným, oduševnělým apod.jak se mnoho lidí po tomto
zasvěcení o sobě domnívá a chová. To není vliv zasvěcení, ale jejich
pokřiveného ega. I pro takto zasvěcené platí stále stejné kosmické zákony ,
i tito lidé musí postupovat schůdek po schůdku jako ostatní. Proto, jestliže
vám někdo neurvale omlátil o hlavu, že on je 12D a vy jen 3D, což nezapomněl
pořádně zdůraznit, nezanevírejte na toto zasvěcení, není to jeho vedlejší
účinek.Spíš jde o předčasně zasvěcenou osobu, která ještě nedorostla takové
úrovně, aby psychicky a duchovně zvládla tyto vibrace. Nenechte se odradit
od této nádherné energie, jako jsem to kdysi dovolila já, pod vlivem velmi
negativní zkušenosti s takto zasvěcenými lidmi. Proto i vy dobře rozvažte,
zda jste připraveni - v tomto vám mohu velmi ráda pomoci svou profesionální
radou.
Informace zjištěné v rámci mojí vlastní praxe : Shamballa D12 přináší změnu
vnímání času a prostoru v rámci Světa v němž žijeme. Řekněme, že bychom to
mohli nazvat sundáním různobarevných filtrů z očí, a zření pravé reality. V
porovnání s SD12 je Pyramidalion dalším stupněm....mění vnímání času a
prostoru v rámci Kosmu !!

Léčivá modlitba archanděla Rafaela

19. ledna 2011 v 10:40 | N.M. Hermann


Léčivá motlitba archanděla Rafaela


Tak přišla ke mně… Tuto úžasnou modlitbu jsem obdržela během naladění se na energie archanděla Rafaela. Nejprve jsem obdržela poselství pro příjemkyni a potom Léčivou modlitbu pro předání všem lidem. Mám velkou radost, že si tě tato modlitba našla. Výtah z channelingu od archanděla Rafaela "Každá duše si sebou na Zemi přinesla léčivé síly. Záleží na každém člověku, jak tyto léčivé síly bude rozvíjet a užívat." Použití Tuto modlitbu můžeš použít pro sebe i ostatní. Můžete se modlit společně, můžeš se za někoho modlit nebo to můžeš dát jako dárek dále. Samozřejmě je možné integrovat tuto modlitbu při použití energie nebo naladění se na energii (např. naladění se na energie archanděla Rafaela). Tvá fantazie nemá hranic. Používej energii modlitby jak chceš. Můžeš cítit energii modlitby…? Se svou přítelkyní Arunii jsme při modlitbě zjistili, že vystupuje páteří nahoru teplá, měkká energie. Teplo bylo cítit zvláště po celé šíři spodních zad. Bylo to skoro tak, jako bychom se tam zahalily teplou dekou. Velmi zajímavé, že jsme měli ve stejnou dobu stejné pocity. Sám/sama zjistíš, jak budeš modlitbu vnímat. Tato modlitba není komerční nabídkou. Získal/a jsi ji od člověka, který Ti chtěl udělat radost. Také ji můžeš darovat milým přátelům, známým nebo jiným lidem tak, že jim předáš tento text. Láska a požehnání archanděla Rafaela s Tebou….

Léčivá modlitba "Toto léčení vkládán to Tvých rukou, Rafaeli. Dávám Ti svou důvěru, svou lásku a úctu před Tvou silou. Uzdrav tohoto člověka svým Světlem a dej mu jasno pro jeho další cestu. Děkuji Ti za Tvou pomoc a milost, že se s námi dělíš o svou Boží sílu. Požehnána buď říše andělů. Požehnáni nechť jsou Boží pomocníci. Jsme jednotou s Tebou a Tvou léčivou silou. Nechť dojde k uzdravení a k proudění Božích energií. Skláníme se před Tebou s láskou a vděčností."

Když chceš použít modlitbu pro sebe….
"Vkládám své uzdravení do Tvých rukou, Rafaeli. Dávám Ti svou důvěru, svou lásku a svou úctu ke tvé síle. Uzdrav mne svým Světlem a dej mi jasno pro mou další cestu. Děkuji Ti za Tvou pomoc a milost, sdílet se mnou svou Boží sílu. Nechť je požehnána říše andělů. Nechť jsou požehnání Boží pomocníci. Jsem jednotou s Tebou a Tvou léčivou silou. Nechť dojde k uzdravení a proudění Božích energií. Skláním se před Tebou s láskou a vděčností."

 
 

Reklama