Poselství

Pomoc Lybii - meditace

9. dubna 2011 v 21:12 | Zuzka
Milované ženy, včera v meditaci jsem dostala informaci o Lybii.
# # # Prosím, pokud to tak cítíte, posílejte Lásku, Světlo a Odpuštění do
# # # okolních zemí.
# # # Viděla jsem kruh andělů okolo Lybie, stojí těsně vedle sebe a dívají
# # # se do kruhu. Posílala jsem energie Lásky, Světla a Odpuštění do
# # # centra Lybie,ale vše se odráželo od jakéhosi bílého energetického
# # # víru, který je nad celým lybijským územím, vypadá to jako gejzír
# # # bílé energie, který tryksá vysoko do Vesmíru. Nerozuměla jsem a tak
# # # jsem se ptala.
# # #
# # # A tady je odpověď.
# # # Všichni, kdo jsou nyní do konfliktu zapojení, jsou na správném
# # # místě. V Lybii se nejedná o místní válku, ale o možný začátek
# # # velkého světového konfliktu. Pokud lybijská válka přeroste i na
# # # další území, rozroste se do celého světa a dotkne se každého z nás.
# # # Načasování zemětřesení v Japonsku má zakrýt skutečnou podstatu
# # # lybijské války. Jsou tady s námi energie, které světovou válku
# # # chtějí. V tomto čase existuje možnost celosvětové války, uzel,
# # # kterým musíme projít, ať už to dopadne jakkoliv.
# # #
# # # Po této informaci se situace kolem Lybie změnila, andělé se
# # # přeskupili tak, že vždy jeden se dívá do středu kruhu a druhý se
# # # dívá směrem ven a posílá energie do okolní krajiny.
# # #
# # # Posílala jsem tedy energie právě do okolí Lybie a měla jsem pocit,
# # # že tam jsou láskyplné energie přijímány velice dobře, skoro to
# # # vypadalo, jakoby tam na to všichni čekali a nemohli se nabažit
# # # lásky, Světla a Odpuštění.
# # # Vím, že podobných výzev je všude spoustu, sama je moc nečtu, právě
# # # až do dneška, kdy jsem sama účastník :-))
# # #
# # # Pokud to tak cítíte, připojte se k motlitbám a meditacím za Lybii a
# # # za její okolní území. Posílejte Lásku, Světlo a Odpuštění a pokud si
# # # vzpomenete, pošlete i vládám celého světa, všem politikům, kteří
# # # mají možnost rozhodovat o těchto věcech.
# # #
# # # Děkuju za Váš čas, milované ženy :-)) Zuzana
# # #

Poselství Plejáďanů

2. března 2011 v 11:09 | internet
Vítejte zpět, Milovaní Světlonoši,
mnozí z vás právě vstupují do svých nových rolí jako Poslové Světla na Zemi.
To je obrovská zodpovědnost a vyžaduje absolutní mistrovství na všech úrovních
svého Bytí. Začínáte si uvědomovat tu sílu, kterou držíte v sobě, vaši
schopnost
léčit nebo zraňovat pouhými slovy. Tím, jak se zlepšujete, však nacházíte
pouze jedinou možnost - vybrat si cestu Lásky. Nyní již chápete, že ta mocná síla
není pro slabochy, že pravá síla vyžaduje neustálou a trvalou disciplínu a právě
proto probíhá u každého z vás ta potřeba enormních zkoušek.

Jak pokračujete v prožívání rostoucí kundalini síly ve vašem nitru, učíte se
o
způsobech a významech rovnováhy. Nejdůležitější jednotkou tohoto procesu je
každodenní zakotvování vašich energií do Země a někdy i častěji v rámci
udržení
rovnováhy a stability. V tomto období přichází pomalu vaše Vyšší Já do vašich
nižších těl a takříkajíc "zkouší vodu". Kdyby vaše Vyšší Já přišlo celé
najednou, ochromilo by to velice rychle vaše obvody, takže je věnována velká

pozornost a péče aklimatizaci vašich fyzických nositelů vyšším energiím tak,
aby tento proces proběhl s co možná největší grácií a hladkostí. Vaše Vyšší Já je
nesmírně mocná Bytost.

Uskutečňování velkých změn bude pokračovat ve všem a v každém z vás, Drazí, a
zjistíte, že se straníte a vyhýbáte všem nižším energiím, které se projevují
v poli vašeho působení, dokud nedosáhnete mistrovství a umění používat proti

energiím druhých štít. Je těžké naučit se tuto lekci, neboť jsou pro vás
obvyklé vzájemné interakce s mnoha lidmi ve vašich každodenních životech. Důležité je
# # začít den vyčištěním a propojením se s vlastní energií, abyste dokázali
rozeznat, kdy začínáte přejímat cizí energie. Sloup Světla prohlášení a
záměrů
vám velmi pomáhá nastavit si každé ráno pole paprsků léčivého Světla jako
pomoc při těchto možných příhodách. Toto najdete na stránkách Scribe pod odkazem
"Decrees".(http://www.therainbowscribe.com/decrees.htm - pozn. překladatele,
bude přeloženo později).
Mysl je velmi činorodá a upovídaná, takže je čas naučit se oddělit se od té
neustálé palby "ego hovoru". Vždy, když se to stane, můžete si pomoci
odvedením
pozornosti na něco jiného, a tak trénovat nahrazování myšlenek strachu a
úzkosti, které vás bombardují, myšlenkami povznášejícími život. Když z toho
uděláte svůj nový zvyk, brzy budete schopni řídit a vybírat si své myšlenky
podle svých pravých cílů a duchovního růstu. Když toto budete sami
procvičovat,
uvolní to ve vás tolik energie, že budete žasnout a také se budete cítit
volněji
ve svých fyzických tělech.

Čím dál budete na své Cestě Světla, Milovaní, tím schůdnější se stane v
podmínkách opouštění světských radostí a záležitostí a zpozorujete, jak
snadno
říkáte své NE zvykům a vzorům myšlenek a činností, které se pro vás stanou
nepřijatelnými ve vašem "světelnějším" stavu. Dokonce se můžete najít ve
skládání básní ohromné radosti, vnímání a krásy, což bude probíhat na místě
bývalých jedovatých myšlenek a zvyků, které vás držely stranou pocitů, že
jste naprosto živí a probuzení ve svých fyzických tělech na Světě. Čím víc temnoty
je transformováno a jedu z buněk odstraněno, tím více života zažijete. Velké
odměny čekají na ty, kdo vytrvají na své Cestě a pocity radosti se stanou jejich
stálou společností.
Není snadné jít touto Cestou, víme to, neboť my jsme také jednou šli jako vy,
a proto jsme se rozhodli zůstat v blízkosti Země, abychom byli k službám v
těchto nejúžasnějších časech. Nezapomínejte nás volat, jen si vyberte jednoho z
Nanebevzetých Mistrů nebo Mistryň, se kterými rezonujete a zavolejte je. Jsme
tu, abychom pomáhali a vedli vás do Zlatého Věku. My toužíme být voláni!

Do příštího týdne...
JÁ JSEM Hilarion

Little Grandmother – Poselství pro rok 2011

2. března 2011 v 11:01 | Little Grandmother
Zdravím Vás drazí bratři a sestry,
je mi velkým potěšením a ctí opět s vámi mluvit v novém roce 2011. S příchodem nového roku se stane mnoho úžasných věcí, stejně jako zažijeme i mnoho obtížných situací, o kterých s vámi chci dnes promluvit.
V tomto novém roce je na nás kladeno mnoho očekávání a přichází mnoho obtížných situací. Energie se stále zvyšují, stále častěji sledujeme katastrofy, při nichž umírají zvířata. Jestli jste schopni utvořit si o tom ucelenou představu, máte obrovskou příležitost posunout se skrz svá srdce, společně s ostatními pozvednout své vibrace a nepodlehnout negativním věcem, které se nyní dějí. To je to, o čem chci hovořit v tomto roce. Mnoho z nás vidí mnoho tragédií na naší planetě, kdy mnoho zvířat umírá, ptáci padají mrtví z nebe, ryby jsou vyplavovány z vody mrtvé, je těžké se na to dívat. Na druhou stranu je velmi jednoduché projevit soucit, jít do srdce a pokusit si uchovat si své vysoké vibrace.
Musíme mít stále na mysli, že Země nyní prochází velkou změnou a už před několika roky jsem mluvila o tom, že se póly Země posunují, tohle je skutečná věc, která se děje na naší planetě. Udržet si v mysli ucelený obraz našeho posunu vpřed, je ten nejlepší způsob, jak pochopit vše, co se nyní děje. Naše planeta je místem nekonečné lásky, je nejhezčím místem s nádhernými zvířaty, vodami, lesy a pralesy, horami, pouštěmi, plná tak neobyčejných věcí, tato planeta je milovaná všemi bytostmi. Je to místo, které prochází evolučními změnami neskutečně rychle, rychleji než kdykoliv předtím. Představte si toto místo s krásnou přírodou, zvířaty, rostlinami, vodou a uvědomte si, že jste na tomto místě právě teď! Planeta Země je nejúžasnější a nejdražší planeta, jaká kdy existovala. A byli jste to vy, kteří si vybrali zde přijít. Ne dřív, ne později, ale právě teď. Mnoho se dělo na této planetě, nyní je však ta nejvíc neobyčejná doba a jste to právě vy, kteří jste si vybrali být zde, v tomto čase. To je tak neuvěřitelný dar.

Všechny bytosti, a je jich hodně, se dívají na to, co se právě teď děje, protože nikdy předtím v historii této planety se nic tak neobyčejného nestalo. Lidé žijící v této době procházejí touto dobou tak neobyčejně, evoluce se zrychluje, náš způsob života se zrychluje, naše vibrace se zrychlují, věci se stávají rychlejšími, náš intelekt se enormně zvyšuje a znalosti se posouvají dopředu. Naše vyšší já se probouzejí, tohle se nikdy předtím na planetě Zemi nestalo. Nyní se stáváme vědomými spolu s planetou. A ona se spolu s námi také mění, posunuje se ke svému znovuzrození, její póly se posunují. Osoby, které na ní žijí, mají schopnost obrodit se společně s ní a mohou posunout svá srdce a duše na vyšší vibrace nového způsobu života. Musíme si udělat ucelenou představu o tom, kdo jsme. Vybrali jsme si přijít na tuto planetu, jsme velmi vyspělé duchovní bytosti, s vyspělými dušemi a vybrali jsme si přijít sem na tuto úžasnou planetu. Mnoho věcí se teď mění, mnoho věcí je pro nás obtížných: dívat se, jak zvířata umírají, na zemětřesení, na výbuchy sopek a mnoho přírodních katastrof, které se děly a budou se dít i tento rok.
Máme však pomoc, pomoc od bytostí, které nás sledují, všechny žijící bytosti, nás v tomto čase sledují, protože jsme pro ně velmi zajímaví. Náš mentální a spirituální vývoj je velmi rychlý, rychlejší než kdykoliv předtím. Je velmi těžké sledovat přírodní katastrofy a prožívat tyto velmi obtížné situace. Klademe si otázky, jak se přes to dostat, jak udržet pozitivní vibrace a dosáhnout lepšího života. Nejdůležitější věcí je vzpomenout si na to, kdo jsme. Nejsme jen matka a otec, bratr nebo sestra, zaměstnanec, který vstává, chodí do práce a vrací se z ní každý den. Jsme mnohem víc v naší práci, v našem poslání v očekávání ostatních lidí. Vše je ve vašem úhlu pohledu na situace, všímejte si, co se okolo vás děje a reagujte na to. Jste součástí něčeho úžasného, něčeho báječného a vaše vyšší já, můžete projevit lásku, porozumění, schopnost rozeznat pravdu, všímat si a vědomě zaznamenávat úžasné a nádherné věci, které se vám nyní dějí.
Když si vzpomenete na to, kdo jste, objevíte své vyšší já, které je vše, co existuje a které je propojeno s duchem a tvořením všech věcí, tvořením lásky a světla. To je to, co jste. A je čas vzpomenout si na to. Dlouhý čas jsme chodili okolo a nevěděli, o čem je život. Nyní jsme zde, abychom odhalili něco úžasného, abychom poznali pravdu, světelný impulz, sdíleli nádherný svět velké změny obrození. Důležité je přitom si uvědomit, že v lásce je odpověď. Máte odpověď v sobě, způsob, jakým mluvíte s ostatními, jak vnímáte ostatní, způsob, jakým se spojujete se svým vyšším já, je odpověď. Když si vzpomeneme, kdo jsme, dostaneme se přes všechno. Když si udržíme vyšší vibrace, můžeme se spojit, zvýšit naši energii a ducha, zvýšit vibrace na této planetě. Máme opravdovou příležitost změnit svět. Nikdo neurčuje, co se bude dít na této planetě, je to pouze na nás, protože my jsme ti nejsilnější ze silných, my máme schopnost změnit svět. Kolik z nás sedí doma a nedělá nic, protože nám nikdo nedal pravomoc mluvit, kolik z nás nic nedělá, protože věří, že není vůdcem nebo duchovním učitelem. Nikdo vám nemusí dávat povolení, nikdo vám neuděluje schopnost měnit planetu. Každý, ať už jsme muž, žena nebo dítě, jsme se narodili na tuto planetu s pravomocí, schopností a povinností chtít lepší svět k žití, k životu a v lásce a světlu. A každý máme povinnost jednat v lásce a světle. To je jediná věc, která změní tento svět. Záleží na každém jednom z nás.
Mnoho předpovědí domorodých kmenů říká, že v tomto čase mají přijít duhové děti, které žijí a jednají ze srdce, ne z mysli a ega. A nyní je to tu, jsme to my, kteří vytvořili kmen mnoha barev, my máme změnit tento svět přes svá srdce, každý z nás má tu schopnost a dar požehnání, kterým můžeme změnit svět. Můžete sdílet naši lásku a kreativitu tancem, poezií, jakýmkoliv tvořením, můžete stejně dobře vystupovat před lidmi, jako přebývat sám u své matky Země, je na vás, jakým způsobem budete měnit vibrace tohoto světa. Každý z nás má tuto zodpovědnost, každý z nás má sílu jednat v souladu s vyšším já. Každý den je okolo nás tolik negativity, můžete se spolupodílet na tom ji utvářet, je jen na vás, jak si přejete žít. Kdykoliv zde byla láska, byla i temnotou, láska byla i nenávistí, to je způsob existence vesmíru. Máte možnost si vybrat život, kterým budete žít. Můžete si vybrat žít s lidmi, kteří přináší negativitu na tuto planetu, můžete si vybrat žít v lepším světě. Můžete začít žít, tvořit, mluvit s láskou, jež vytvoří skutečnost, v níž budete v souladu se svým vyšším já, které tvoří z lásky a budete láskou. To je to, co změní planetu. Nemusíte protestovat, hmotně pracovat na tom, abyste změnili svět, záleží na tom, co tvoříte a jak reagujete. Můžete se nechat inspirovat negativitou kolem vás, máte možnost uvěřit těmto věcem a přijmout je, nebo uvěřit, že jste vyšší bytosti, které žijí a tvoří z lásky a světla a to je to, co sdílíte. Každý den, každou minutu máte na výběr, vaše volba je svět, ve kterém chcete žít

Slova, která vyslovujeme mají velmi velkou sílu, máme dar řeči a musíme to brát velmi vážně. Slovy tvoříme svět okolo sebe. Pokud mluvíme negativně, se zlobou, nenávistí a odsuzováním, vytvoříme právě takový svět, který nás bude obklopovat a ve kterém budeme žít. Když budeme mluvit a jednat s láskou, trpělivostí a věřit ve věci utvořené z lásky a světla, vytvoříme láskyplný svět. Je to naše volba. Naše planeta teď prochází něčím velmi obtížným, ale na druhé straně po bouři přichází duha. Dávejte dobrý pozor, jak spolupracujete s lidmi a planetou.

Když se díváte z okna a vidíte přírodu, udělejte si pět minut na to, abyste cítili jejího ducha tam venku za oknem. Jak často jezdíte autem, stejnou cestou každý den a vnímáte, co je okolo vás? Nyní je čas opravdu si uvědomit, že planeta Země je živoucí, milující bytost, je čas se s ní spojit a milovat ji, dát jí něžnost, je čas vzpomenout si, kdo jsme, odkud jsme přišli a proč jsme zde. Nejsou to vaši prarodiče, kteří žijí v této době, jejich svět už odešel, jste to vy, kteří jste nyní tady a teď. Jste nejsilnější duše, máte právo, schopnost a závazek chtít lepší život.
Skrze lásku můžeme vytvořit nový svět. To je moje žádost k vám. Ano, vidíme negativní věci kolem sebe, ale musíme zůstat ve vysokých vibracích, dávat lásku, být láskou, takto změníme svět. Velmi důležité jsou v této době krystaly, nastal čas je vrátit zpět Matce Zemi společně s modlitbami lásky a naděje pro planetu, modlitbami k jejímu léčení. Je čas vzít tyto krystaly a vložit je zpět do Země. Nejlepší způsob je navrátit je zpět do přírodních vodních toků, protože voda je nejrychlejším vodičem energie, voda vede energii rychleji než cokoliv jiného na této planetě. Krystal není pouze skála, krystal je přírodní počítač, který obsahuje neuvěřitelné množství energie a je nositelem vložených informací a znalostí. Jestliže vložíte krystal do vody, nejenže tím vodu posvětíte, ale stane se i něco velmi magického. Vaše modlitby, vložené do krystalu, se dostanou do vody, jejím vypařováním se zároveň dostanou do nebe, kde se vytvoří mraky, z nichž se léčivá energie prostřednictvím deště opět vrátí na Zemi a pokropí vše živé. A tento cyklus se bude opakovat znovu a znovu. Tohle je velmi důležité. Dávejte své modlitby do krystalů a vkládejte je zpět do vody. Matka Země pláče o pomoc a my jsme jediní, kteří ji mohou pomoct. Nejsme zde sami, tak mnoho bytostí nás sleduje a pomáhá nám. Chtějí nás vidět, jak rosteme, postupujeme vpřed prostřednictvím lásky a světla, chtějí nás vidět jako světelné bytosti, které využívají plnou mozkovou kapacitu a pamatují si na to, kdo jsou. Jsou zde a chtějí nás podpořit a udělat pro nás co nejvíce. Dávání krystalů zpět do vody je něco velmi důležitého, co se nyní děje na této planetě. Za časů Atlantidy nosili lidé krystaly na krku pro spojení se srdcem Země a nyní je na nás, abychom je nosili na krku znovu my. Prosím, noste krystal křemene na svém krku, noste jej ve dne v noci, dejte jej svým dětem, spojte se opět srdcem Matky Země.

Jste také společenstvím Kmene mnoha barev, co to znamená? Každý, kdo chce žít znova ze svého srdce, každý, kdo miluje Matku Zemi a vzpomene si, kdo je, je členem kmene. Členové kmene na celém světě se každý den ve 12:00 hodin MST amerického času (20:00 v ČR) společně spojují v modlitbě k vyjádření lásky a vděčnosti Matce Zemi. V tento čas spojujeme svá srdce k léčení Matky Země, k rozpomenutí se na to, kdo jsme, k žití v lásce a světlu, společně si přejeme sjednotit se, abychom mohli udělat změnu. My jsme ti, na které jsme čekali, my jsme ti, kteří to mohou udělat, nikdo jiný to za nás neudělá, nikdo jiný nemůže udělat změnu tohoto světa. Musíme si to přát společně, musíme si začít vzpomínat na naše vlastní poslání zde. Vaše duše jsou věčné, jestli si vzpomenete, že zdroj vaší duše je velký duch, který je největší láskou a světlem ve vesmíru, jste nezadržitelní, stanete se úžasnými bytostmi, které si přestanou o sobě myslet, že jsou malé a bezmocné. Nejlepší věc na energii je, že nejvyšší energie je tu stále, je to univerzální láska.

Právě teď mnoho, mnoho, mnoho lidí žijících z energie ega a mysli devastuje tuto planetu. Nikdy dřív nebylo důležitější sjednotit svá srdce ke změně, jako teď. Musíme zvýšit vibrace k potlačení těchto energií, sjednotit se, abychom převýšili tyto nízké energie ega a mysli. To je opravdová změna, která začne měnit svět. Musíme stát společně, už se nesmíme oddělovat v náboženství, barvě ani rase, jsme všichni jeden. Velmi, velmi brzo si uvědomíme, že nejsme sami ve vesmíru. Existuje mnoho existencí na mnoha vývojových úrovních a velmi brzo o tom budeme mluvit. Velmi brzo se to odkryje a my budeme vědět, že nejsme sami. A než se to stane, přeji si, ať se sjednotíme v jedno, v jeden lid, jeden kmen dětí Matky Země. Je od nás velmi pošetilé rozdělovat se na skupiny, nenávidět ostatní a myslet si, že jsme odlišní, nejsme! Jsme jedna rodina a je čas vzpomenout si na to a konat jako jeden v uzdravování země i sebe navzájem. Je konec sezení doma a nic nedělání, žití běžný životů bez pozornosti k většímu celku života. Něco brilantního se děje na naší planetě, a my musíme vstát, spojit naše ruce a srdce, musíme se změnit, musíme opět začít žít ze srdce.
Jestli bude někdo mluvit negativně a jednat negativně, změňte kanál. Jestli je někdo kolem vás, který podlehl negativitě, uzavřete se před ním. Dávejte pozor, co čtete, na co se díváte v televizi, na vaši konverzaci s rodinou a přáteli. Ujistěte se, že vše, co děláte, děláte na vyšší úrovni, vzpomeňte si na ucelený obraz o sobě samých. Jsme generace, která má příležitost změnit lidskost, po nás nepřijde nikdo jiný, kdo by to mohl udělat. Musíme porozumět naší zodpovědnosti a začít tak jednat. Jste mnohem větší, než si myslíte a vaše zodpovědnost za tuto planetu je enormní. Jste velmi milovaní, jste božští, musíte si vzpomenout, kdo jste.

Rok 2011 - jak to vidí Solara

19. ledna 2011 v 10:34 | Solara

PŘEHLED ROKU 2011

Rok 2011 je silným, silným rokem ! Pokud jste si mysleli, že v loňském roce bylo množství změn, počkejte a dívejte se, co se bude dít letos. Rok 2010 nám bude připadat spíše poklidným v porovnání s rokem 2011. Toto je rok STÁLE VPŘED - ŽÁDNÉ ZPÁTKY, ve kterém bude cesta zpět ke způsobům "Jak Věci Vždy Byly" uzavřena.

V roce 2011 se bude točit velké kolo osudu.

Je to rok velkého dosahu, na který mnozí z nás dlouho čekali s pocitem vzrušení. Je to rok vrcholu naší dvacet let dlouhé cesty transformace skrze brány 11:11. Proto se uskuteční poslední dvě aktivace bran 11:11 v tomto roce. Jsou předzvěstí významného konce velmi dlouhého evolučního cyklu.

Mnozí z nás mají pocit, že je před námi něco velkého. A to také je. Dramatické změny se budou dít po celý rok. Toto je poslední rok tříletého cyklu MUA ( MUA je slovo z Tahiti a znamená "Na začátku, před vším ostatním" - označuje začátek zcela nového evolučního cyklu).

Svět duality se bude nadále rozpadat. Bude odhalováno stále více vrstev korupce a nepřítomnosti integrity. Vše, co je postaveno na falešných základech, se buď rozpadne, nebo změní. Musíme být na takovéto šokující události připraveni. Budou se dít všude na světě, ale my bychom měli být obzvláště bdělí ve vztahu ke Spojeným státům a k Evropě, i když se tam odpovídající události možná uskuteční až v roce 2012. Drastické změny klimatu budou přetrvávat a stejně tak se bude měnit Země. Není ani tak otázkou, co se přesně stane, avšak mnohem více JAK BUDEME REAGOVAT NA TO, CO SE BUDE DÍT. Pokud zůstaneme Pravými Celistvými, pak BUDE VŠECHNO DOBRÉ.

V této době, kdy se bude dualita hroutit a Země sama vybalancovávat, bude zároveň narůstat Láska a Opravdovost (upřímnost, pravdivost). Stále více lidí bude vystupovat ze svých starých vzorců, přijímat změny a projevovat se jako Praví Celiství. Stále více z nás se začne v Novém světě, který se nyní rodí, cítit jako doma.

Toto je doba našeho znovuzrození. Znovuzrození lidstva. Znovuzrození pravdivosti. Znovuzrození planety Země. Našeho setkání se jako JEDNA BYTOST. Všechny porody mohou být obtížné a krvavé a přece jsou životně důležité a plné zázraků. Zatímco se nacházíme uprostřed porodních bolestí, musíme si stále připomínat, že jakákoli nejasná situace může být v mžiku zneškodněna nebo přetransformována. Dualita se rozpadá, ale nemusí to probíhat s šokujícími událostmi; může se to stejně tak rychle a lehce proměnit - jednoduše se to překlopí na něco, co je v souladu s Celistvým Bytím.

V roce 2011 je důležité zaujmout své právoplatné pozice, tak aby mohl začít náš Nový život. Pokud se necítíš na správném místě, zjisti, kde je tvé správné místo a odeber se tam, jakmile budeš moci. Nenech se ničím zastavit. Někteří lidé si dělají starosti, že chtějí být na místě, které je "bezpečné". Pokud půjdeš tam, kam tě povede tvé Pravé Srdce, pak budeš na svém pravém místě. Nepotřebujeme si dělat starosti, co je "bezpečné", ale co pro nás vnímáme jako správné. Praví Celiství jsou vždy ve SPRÁVNÝ ČAS na SPRÁVNÉM MÍSTĚ.

Také je na čase spojit se s ostatními Pravými Celistvými. Časy osamělých poustevníků jsou konečně pryč. V tomto roce se budeme vzájemně ovlivňovat s mnoha lidmi způsobem, který si ještě neumíme představit.
Po celý rok se budou měnit naše tradiční role. Tady je několik příkladů: Člověk, který pracoval v kanceláři, se možná náhle rozhodne stát šéfem; nebo člověk, který stále bydlel v tom stejném velkém městě, se náhle přestěhuje na jiný konec světa do malé odlehlé vesnice. Ale role se mění i na podstatně hlubší úrovni než jen změna zaměstnání nebo bydliště. Člověk ve vedoucí pozici možná zcela opouští tento způsob práce a spolupracuje s ostatními na úrovni rovnoprávného spolutvoření. Někdo, kdo byl vždy pouhým následovníkem, se možná náhle rozhodne převzít zodpovědnost - mít něco na starost. Mnozí z nás se budou dobrovolně a s nadšením pouštět do nových situací a přebírat nové role, ve kterých se budou muset všechno učit od základu znovu.

Rok 2011 vyžaduje efektivitu a úsilí - a k tomu účast celé naší bytosti. Stále bude požadována naše odvaha, protože budeme cestovat daleko za hranice známého a za dřívější hranice naší zóny pohodlí. Nebudeme mít žádné průvodce ani žádné mapy - jen své vnitřního vědění. Je tu hodně toho, čemu nerozumíme a co se musíme naučit. Bude to pro nás všechno absolutně nové. A to je přesně to, co to učiní zábavné a vzrušující - a možná také někdy nepříjemné a ohromující.

Můžeme nyní svůj život utvářet jak chceme: Můžeme nově vytvořit sebe sama. Můžeme žít Pravý Život jako Praví Celiství. Abychom to dokázali, vezmeme všechno, co jsme a co jsme kdy byli - v tomto světě i mimo něj - a přeneseme to všechno do ROZŠÍŘENÉHO TADY a TEĎ.

První polovina roku 2011 bude zaměřena na to, abychom se dostali na své správné pozice, tak abychom se mohli plně projevit v našem Novém Světě. Jakmile jsme v této pozici, musíme se naučit, jak se vyznat v této Nové Krajině. Často budeme Novou Navigaci vnímat, jako bychom procházeli vinutým labyrintem. Věci se nebudou dít v přímém lineárním sledu. Nebudou se dít takovým způsobem, jak si myslíme, že by měly. A přece je to přesně tato klikatá cesta neprozkoumanými oblastmi našeho Nového Světa, která nám obstará perfektní zkušenosti, zvláštní kontakty a naléhavě potřebné informace. Občas se možná cítíme zmateně a zmoženě, protože je toho tolik, čemu ještě nerozumíme. Ke vstupu do Nového světa bude potřeba trvalá odvaha a více otevřenosti, než jsme kdy připustili.

Druhá polovina roku 2011 bude zaměřena na to, abychom se v Novém Světě dokonale zabydleli jako Praví Celiství, kteří žijí Pravý Život a kteří se podílejí na našem Novém Úkolu jako Jedna (Celistvá) Bytost v Akci. Pak oficiálně začíná náš Nový Život a splnění našich Nejodvážnějších Snů se uskuteční takovým způsobem, o kterém jsme si nikdy neuměli představit, že by byl možný.

Rok 2011 je intenzivním rokem plným síly, akce, průlomů, rozpadů, LÁSKY, odvahy, jasnosti, úsilí, efektivity, výzev, masívní transformace a veliké záře. Kde jsme a s kým jsme, je velmi důležité. Pokud budeme na svém správném místě a s těmi správnými lidmi, pak bude všechno mnohem jednodušší a mnohem radostnější. Toto je rok, ve kterém bychom měli žít plně v ROZŠÍŘENÉM TADY a TEĎ, neboť to bude stále více naší převažující realitou, a brzy to bude vším, co je.

VÍTEJTE V ROCE 2011!

Nechť nás velký rok 2011 přivede na naše správná místa a ke správným lidem
s rozkvětem našich Nejodvážnějších Snů, se splněním naší Nové Úlohy a s Láskou Všech Lásek.

S ČISTOU SRDEČNÍ PRAVOU LÁSKOU
Solara

Poselství od světelného průvodce Dejvá Li dne 10.1.2011

19. ledna 2011 v 10:27 | Ivana Sedláčková
Poselství od světelného průvodce Dejvá Li dne 10.1.2011


Moji milovaní,

Prosím vás, učte se tento rok, který právě započal, laskavosti !

Učte se být laskaví
sami k sobě, přestaňte si ubližovat strachem, obavami, kritičností, obviňováním a sebeobviňováním, závistí, hněvem a nenávistí.
Buďte laskaví ke svému tělu: pečujte o něj s láskou, tak jako matka pečuje o tělo svého miminka.

Syťte své tělo pokrmy, které mu prospívají v míře, která mu prospívá. Umožňujte svému tělu dostatek pohybu, přirozeného, radostného. Tančete, točte se, houpejte se, třepte se, hopsejte, jen tak pro sebe,buďte i v pohybu svobodní a spontánní.

Oblékejte své tělo do příjemných materiálů a barev. Barev se nebojte! Odhoďte konvence a oblékejte to, co se vám líbí, v čem se cítíte hezky.

Omývejte své tělo, smývejte ze sebe únavu a stres. Uvědomujte si životodárnou energii vody když ji pijete, když se jí omýváte.

Dovolte si dělat ty činnosti, které vás těší, jen tak pro radost, ne pro výsledek a pro hodnocení ostatních.

Říkejte to co potřebujete říci, odvážně a otevřeně. Naslouchejte opravdu druhým, dávejte jim prostor k tomu, aby se i oni vyjadřovali otevřeně.

Pečujte o svoji mysl. Vyprazdňujte ji každý den od zbytečných nánosů: co jsem nestihl, co jsem zkazil, kdo mi ukřivdil, co musím, co nemám….

Naplňujte svoji mysl světlem. Naplňujte svoji mysl hezkými myšlenkami: za co mohu děkovat, koho jsem potěšil, kdo mě potěšil, co se mi podařilo, co jsem dokázal….

Je tolik možností jak být laskavý k sobě, k ostatním. Stačí laskavost pustit do svého života, udělat jí tam místo. S laskavostí přichází příjemné pocity, příjemné situace, příjemné prožívání každodenního života.
Laskavost a laskání mají velmi blízko k sobě. Laskání
je projev láskyplné intimity k sobě a k druhým.

Buďte laskaví k přírodě, ke všem tvorům, ke všem rostlinám, k zemi, ke vzduchu, který dýcháte!

Buďte laskaví a budete zdraví, úspěšní a šťastní!

S láskou Dejvá Li
 
 

Reklama