Duchovno-poučné

PŘIKÁZÁNÍ ŠTĚSTÍ

31. července 2011 v 21:50 | www.narucsvetla.wz.cz
Tato slova údajně pověděl svým učedníkům Ježíš Nazaretský v době putování po Egyptě.
Fragmenty těchto ponaučení jsou zachyceny v kanonických evangeliích.
Celé jsou zaznamenány v takzvaných kumránských svitcích, jež byly nalezeny
v Palestině u Mrtvého moře v polovině dvacátého století........

PŘIKÁZÁNÍ ŠTĚSTÍ

Když sešel z hory, kde přivítal východ Slunce, řekli ti, kdo se shromáždili u úpatí hory :

- Jsi pro nás zdroj inspirace. Tvá slova mění srdce a tvá moudrost rozjasňuje rozum.
Toužíme ti naslouchat. Pověz nám, kdo jsme ?

Usmál se a řekl :

Jste světlo světa.
Jste hvězdy. Jste chrám pravdy.
V každém z vás je vesmír.
Podřiďte rozum srdci, ptejte se svého srdce, poslouchejte skrz svou lásku.
Blažení jsou ti, kdo znají jazyk bytí.

- Jaký je smysl života ?

Život je cesta, smysl i odměna.
Život je tanec lásky.
Vaše poslání je rozkvést.
Být je veliký dar.
Váš život je součástí historie vesmíru.
Život je krásnější než všechny teorie.
Život je důvod k oslavě.
Život je cenný sám o sobě.
Život se odehrává v přítomnosti a smysl přítomnosti je být v ní přítomen.


- Proč nás pronásleduje neštěstí ?

Co jste zaseli, to také sklízíte.
Neštěstí je vaše volba.
Chudoba je výtvor člověka.
Hořkost je plod nevědomosti.
Když obviňujete, ztrácíte sílu.
Když po něčem toužíte, zaháníte štěstí.
Probuďte se.
Žebrák je ten, kdo si neuvědomuje sám sebe.
Ti, kdo nenajdou vnitřní království, jsou bezdomovci.
Kdo zbytečně plýtvá časem, stává se ubožákem.
Nedělejte ze svého života živoření.
Nedovolte davu, aby zničil vaši duši.
Ať bohatství není vaším prokletím.

- Jak přemoci neštěstí ?

Neodsuzujte se.
Nezříkejte se sami sebe, neboť jste božští.
Nesrovnávejte a nerozdělujte.
Za všechno děkujte.
Radujte se, neboť radost koná zázraky.
Milujte se, neboť kdo miluje sám sebe, miluje i ostatní.
Blahořečte nebezpečí, neboť odvážní nalézají blaženost.
Modlete se, pociťujete-li radost, a neštěstí se vás nedotkne.
Modlete se, ale neobchodujte s Bohem.
A vězte, že vychvalování je pro duši nejlepší modlitba a štěstí je nejlepší strava.


- Jak dosáhneme štěstí ?

Šťastní jsou ti, kdo jsou vděční.
Šťastní jsou ti, kdo jsou klidní.
Šťastní jsou ti, kdo našli ráj v sobě samém.
Šťastní
jsou ti, kdo přijímají dary s radostí.
Šťastní jsou ti, kdo hledají.
Šťastní jsou ti, kdo jsou probuzení.
Šťastní jsou ti, kdo naslouchají hlasu Božímu.
Šťastní jsou ti, kdo naplňují svá poslání.
Šťastní jsou ti, kdo poznali jednotu.
Šťastní jsou ti, kdo se meditací přibližují k Bohu.
Šťastní jsou ti, kdo žijí v harmonii.
Šťastní jsou ti, kdo vidí krásu světa.
Šťastní jsou ti, kdo se otevřeli slunci.
Šťastní jsou ti, kdo plynou jako řeky.
Šťastní jsou ti, kdo jsou připraveni přijmout štěstí.
Šťastní jsou ti, kdo jsou moudří.
Šťastní jsou ti, kdo si uvědomují sami sebe.
Šťastní jsou ti, kdo milují.
Šťastní jsou ti, kdo vychvalují život.
Šťastní jsou ti, kdo tvoří.
Šťastní jsou ti, kdo jsou svobodní.
Šťastní jsou ti, kdo odpouštějí.

- V čem je tajemství hojnosti ?

Váš život je nejcenější šperk v klenotnici Boha.
Bůh je šperk lidského srdce.
Bohatství uvnitř vás je nesmírné a hojnost kolem vás nevyčerpatelná.
Čím více dáváte, tím více dostáváte.
Svět je dost bohatý, aby se každý stal bohatým.
Nevyčítejte si bohatství.
Štěstí stojí na prahu vašeho domu.
Otevřete se hojnosti a přeměňte vše v životě ve zlato.
Blažení jsou ti, kdo našli poklad v sobě samém.


- Jak žít ve světle ?

Žijte naplno každý okamžik svého života.
Život, který není prožit naplno, vyvolává zatrpklost.
Vězte, že co je uvnitř, to je i vně.
Temnota světa pochází z temnoty v srdci.
Člověk je zárodek slunce.
Meditace o Bohu je rozpuštění se ve Světle.
Jasná mysl je jako záře tisíci sluncí.
Blažení jsou ti, kdo touží po světle.

Jak dosáhnout harmonie ?

Žijte prostě.
Nikomu neškoďte.
Nezáviďte.
Ať vás pochybnosti očišťují, ale neoslabují.
Zasvěťte život kráse.
Tvořte kvůli tvoření, ale ne kvůli ocenění.
Jednejte s bližními otevřeně.
Změňte minulost.
Přinášejte do světa něco nového.
Naplňte tělo láskou.
Staňte se energií lásky.
Láska vše oduševňuje.
Kde je láska, tam je Bůh.

- Jak dosáhnout dokonalého života ?

Šťastný člověk dokáže změnit mnoho lidí.
Nešťastní zůstávají otroky.
Štěstí miluje svobodu.
Radost je tam, kde je svoboda.
Pochopte podstatu štěstí.
Otevřete se světu a svět se vám otevře.
Jestliže přestanete být v opozici, stanete se vládcem.

- Jaká je podstata reality ?

,,Já" je jméno věčnosti.
Uvědomění si sama sebe jsou dveře do vyšší reality.
Uvědomění si sama sebe je klíč k přeměně.
Když najdete odpověď na otázku ,,Kdo jsem ?", odpovíte si na všechny otázky.
Stanete se příčinou svého štěstí.

A podíval se na všechny s láskou a dodal :

Ticho mnohé odhalí.
Buďte sami sebou.

ze stránek www.narucsvetla.wz.cz

Vzkaz od Louise L. Hay ohledně událostí v Japonsku

25. března 2011 v 22:14 | Louise L. Hay
Vzkaz od Louise L. Hay ohledně událostí v Japonsku
# # # # #
# # # # # Vzhledem k současnému zemětřesení a tsunami v Japonsku se nám může
# tento
# # # čas
# # # # # jevit jako děsivý, ale také se na tyto problémy můžeme podívat jako na
# # # # # příležitosti k léčení. To, jak se rozhodnete využít svou mysl, je na
# # vás.
# # # # # Můžete se přidat k problémům, nebo je můžete pomoci vyléčit.
# # # # #
# # # # # Když slyším o jakékoli krizi ve světě, okamžitě zahrnuji celou situaci
# # # # # bělostným světlem. Posílám lásku a léčivou energii každému, kdo je s
# tím
# # # # # spojen. Doporučuji každému udělat si dnes chvíli na to, aby zavřel
# oči,
# # a
# # # # # poslal lásku a léčivou energii lidem v Japonsku.
# # # # #
# # # # # Jen zřídkakdy čtu noviny nebo sleduji televizní zprávy. Odmítám mást
# # svou
# # # # # mysl nepokojem většiny médií. Média jsou dobrá pro vzrušování našich
# # emocí
# # # a
# # # # # prodávání strachu. Pokud každý den čtete noviny, žijete ve strachu.
# # Chtějí
# # # # # po vás, abyste si koupili každý den nové noviny, abyste zjistili, čeho
# # se
# # # # # máte ten den bát. Totéž se týká i televizních novin. Pokud chcete
# špatně
# # # # # usínat, sledujte pozdní noční zprávy těsně předtím, než půjdete spát.
# # # # #
# # # # # Vězte tedy, že každý z nás žije pod zákonem našeho vlastního vědomí.
# # Jste
# # # # # nádherné, zázračné výtvory Života. Vaše síla vychází z vašeho spojení
# s
# # # # # Božským zdrojem. Život v trvající vděčnosti a oceňování přináší dobro
# do
# # # # # našich životů.
# # # # #
# # # # # Pro ty, kteří si přejí poslat finanční příspěvek, doporučuji zvolit
# # # Červený
# # # # # kříž, který dle mého názoru nyní koná nejvíce dobra. Pro darování
# # # navštivte
# # # # # http://www.redcross.org/
# # # # #
# # # # # Pojďme společně - vy i já - pokaždé, když nám na mysl přijde tíseň v
# # # # # Japonsku, učinit toto prohlášení:
# # # # #
# # # # # VŠE JE V POŘÁDKU. Z TOHOTO ZÁŽITKU VZEJDE POUZE DOBRO.
# # # # #
# # # # # POSÍLÁM VLNY MÍRU, BEZPEČÍ A HARMONIE PRO VŠECHEN ŽIVOT.
# # # # #
# # # # # Miluji vás.
# # # # #
# # # # # Louise
# # # # #

Hó oponopono

2. března 2011 v 11:17 | /cestaklasce.webnode.cz
Miluji tě. Omlouvám se. Prosím, odpusť mi. Děkuji ti."

"I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you."

"Aloha wauia oe. Ua kaumaha au. E kala mai `oe ia`u. Mahalo."

Havajská technika Ho´oponopono přispívá k čištění našeho podvědomí,ve kterém sídlí bloky.Slouží k rozpuštění skrytých programů,které nám brání v dosažení naplnění našeho poslání na tomto světě i v dosažení našich přání,ať už jde o zdraví,vztahy,duchovní vývoj,hojnost nebo cokoliv jiného.

Ho´oponopono je nástroj k umožnění návratu do tzv,nulového stavu,kde neexistuje nic a možné je VŠE.

V tomto stavu nesídlí žádné myšlenky,slova nebo činy,vzpomínky,vzorce,přesvědčení ani cokoli jiného.Prostě NIC.Je to onen stav prázdnoty,o kterém se píše ve všech duchovních knihách a o jehož dosažení všichni hledající různými způsoby usilují. Nulový stav je stavem čisté lásky a nemá žádná omezení.

Každý člověk má k dispozici čočku skrze níž pozoruje svět.Každý z nás pohlíží na svět s myslí nastavenou určitým způsobem.Podaří-li se nám s pomocí stará havajské metody Ho´oponopono opustit všechny naše iluze,vstoupíme do prostoru,který se dá nazvat svět bez hranic.

Jedná se o techniku vedoucí k Nalezení vlastního Já.Je to proces vnitřního opouštění negativních energií s cílem nechat skrze sebe proudit čistou Lásku,čisté myšlenky a slova.

Ho´oponopono je způsob,jak uvolnit energii starých emocionálních bolestí,které v nás vyvolávají nerovnováhu a následně i nemoci.Je to proces POKÁNÍ,ODPOUŠTĚNÍ A TRANSMUTACE,který pro dnešní účely aktualizovala význačná havajská kahuna

Lapa´au Morrnah Nalamaku Simeona.

Klasický přístup k řešení potíží tkví v přesvědčení,že jádro problému leží v klientovi,ne v terapeutovi. Terapeuti si často myslí,že jsou zde pro to,aby pomáhali lidem nebo je zachraňovali.U havajské metody Ho´oponopono je vše jinak - podle ní je skutečným úkolem terapeutů uzdravovat sebe samé z programů,které vidí ve svých klientech! Očistí-li program,který s ním sdílí,uleví se oběma stranám.

A proto,abych byla jako terapeutka schopna úspěšně svému klientovi pomoci,musím uznat svou 100 procentní zodpovědnost za to,co se stalo.Musím si tedy uvědomit,že jádrem problému je moje vlastní chybné uvažování,nikoliv chybné uvažování klienta.Většina terapeutů si vůbec není vědoma toho (nebo to nechce připustit),že se na každé obtížné situaci přímo podílejí.K tomu je totiž potřeba přijmout myšlenku,že na tomto světě jsme všichni propojeni a že to,co spatříme u druhého člověka,je také v nás.

S pomocí Ho´oponopono dokáže terapeut přeměnit své i klientovy chybné mentální vzorce v zdravé myšlení naplněné Láskou.

Zatímco mi začíná klient vyprávět svůj tíživý příběh,začínám pročišťovat své vlastní chybné myšlenkové vzorce,které se zhmotnily do podoby klientova problému. Když je mé chybné uvažování nahrazeno láskyplnými myšlenkami, děje se tak i u klienta a ten zvolna cítí úlevu.

Takže shrnuto- léčení pomocí havajské léčebné techniky Ho´oponopono vyžaduje,aby se terapeutka nejprve spojila s Původním Zrojem nazývaným Bůh a v tomto propojení poprosila,aby ve mně Láska vyléčila všechny chybné myšlenkové vzorce,které se nejpre zhmotňují jako můj vlastí problém a potom jako problém klienta.Tato prosba je v podstatě jakýmsi procesem pokání a odpuštění.Vyžaduje od nás určitý stupeň odevzdání se a obrovskou důvěru v to,že bude vyslyšena.Jistě Vás zajímá,jak na to.

1.způsobem je motlitba,kterou používala kahuna Morrnah:

BOŽSKÝ STVOŘITELI,OTČE,MATKO,SYNU V JEDNOTĚ…POKUD JSME SE JÁ,CELÁ MÁ RODINA I PŘÍBUZENSTVO A VŠICHNI MÍ PŘEDKOVÉ V MYŠLENKÁCH,SLOVECH,SKUTCÍCH A VE SVÉM JEDNÁNÍ DOPUSTILI VŮČI TOBĚ I TVÉ RODINĚ,NA TVÝCH PŘÍBUZNÝCH ČI PŘEDCÍCH ČEHOKOLIV ZLÉHO OD POČÁTKU STVOŘENÍ AŽ DO DNEŠKA,PROSÍMĚ TĚ O ODPUŠTĚNÍ.DOPŘEJ NÁM OČIŠTĚNÍ,UVOLNĚNÍ A ODSTRANĚNÍ VŠECH NEGATIVNÍCH VZPOMÍNEK,BLOKŮ,ENERGIÍ A VIBRACÍ A PŘEMĚŇ TYTO NECHTĚNÉ ENERGIE V ČISTÉ SVĚTLO.A TAK SE STAŇ. AMEN.

Kahuna Morrnah léčila prostřednictvím této prosby k Božskému Stvořiteli,skrze Božství,které je uvnitř každého člověka…jenž je ve skutečnosti nástrojem Božského Stvořitele.2.způsob,který používá PhD.Ihaleakala Hew Len, je modernizovanou formou předchozí motlitby a spočívá v použití čtyř vět :

MILUJI TĚ

OMLOUVÁM SE

PROSÍM,ODPUSŤ MI

DĚKUJI TI

Skrze slova Miluji Tě se propojíme s Bohem.Bůh je Láska a vyjádřením lásky se na jeho energii napojíme.Slova "Miluji Tě" rozproudí zablokovanou energii,spojí nás s Božstvím. Jsou lístkem,který nás opravňuje ke vstupu do stavu neuvěřitelného klidu a míru.Když je vyslovujeme směrem ke Stvořiteli,začíná v nás vše očišťovat,abychom mohli zažívat zázrak přítomného okamžiku- svět bez hranic - nulový stav.

Podstata je milovat vše - např.nadbytek tuku,závislost,problematické dítě,partnera …

Láska,na kterou se skrze slova "Miluji Tě" napojíme, přetváří nahromaděnou energii a uvolňuje ji.Vyslovením slov "Miluji Tě " si otevíráme bránu k prožití Božství.

Když máte hlavu zahlcenou programy,které se neustále přehrávají jako gramofonová deska,řekněte jim v duchu nebo potichu :"Miluji Vás,drahé myšlenky. Jsem vděčná za to ,že mám příležitost osvobodit Vás i sebe." Tyto slova opakujte znovu a znovu. Negativní myšlenky a programy se samy nikam neztratí,nevydají se na dovolenou ani neodejdou do důchodu,pokud jim to nenařídíte.

Omlouvám se - těmito slovy uznáváme,že se do našeho systému dostal nějaký virus neboli negativní program.Nemusíme tušit,jak to k nám přišlo.Např.má-li někdo nadváhu,jednoduše přijal program,který ji vytvořil. Tím,že vyslovíme slova "Omlouvám se",sdělujeme Bohu,že ve svém nitru žádáme o odpuštění čehokoli,čím jsme si tento program přitáhli.

Neprosíme Boha,aby nám odpustil,ale aby nám pomohl odpustit sobě samým!

Přijímáme absolutní zodpovědnost za vše,co se v našem životě objevilo.

Prosím,odpusť mi - těmito slovy prosíme o čištění,uvolnění a odstranění všech bloků a negativních energií a o jejich transmutací v čisté světlo. Je to prosba naší vědomé mysli ke Stvořiteli,aby změnil obsah našeho podvědomí v prázdnotu a abychom díky tomu opět objevili své vlastní Já.

Děkuji Ti - těmito slovy vyjadřujme Stvořiteli svou vděčnost a dáváme najevo víru,že se problém vyřeší k nejvyššímu dobru všech zúčastněných.

Práce terapeuta havajské techniky Ho´oponopono spočívá v očišťování sebe sama.Skrze motlitbu nebo slova Miluji Tě,Omlouvám se,Posím odpusť mi,Děkuji Ti prosí nejprve Lásku,aby očistila negativní energii,která se zhmotnila do problému.Energie se uvolní,vznikne prázdný prostor,do kterého může vstoupit Bůh a naplnit jej Světlem. Člověk potom již nejedná na základě bloků a negativních programů vycházejících z mysli,ale nechává se vést inspirací přicházející z Ducha,tedy od Boha.

Technika Ho´oponopono vypadá jednoduše,ale vyžaduje určitou odevzdanost a trpělivost.Není to životní koncept Mac Donalda,kde přijedeme k okénku a okamžitě dostaneme hotové jídlo.Bůh není sluha.Je třeba čistit,čistit a čistit .

Čisti,vymazávej,vymazávej

a nalezni svou vlastní Šangrilu.

Kde? V sobě!

Odpuštění

26. prosince 2010 v 16:39 | od Joe Vitale a Hew Lena

Božský Stvořiteli, Otče, Matko, Synu v jednotě... Pokud jsme se já, celá má rodina i příbuzenstvo a všichni mí předkové v myšlenkách, slovech a skutcích a ve svém jednání dopustili vůči Tobě, Tvé rodině nebo vůči Tvým příbuzným či předkům čehokoli zlého od počátku stvoření až do dneška, prosíme Tě o odpuštění... Dopřej nám očištění, uvolnění a odstranění všech negativních vzpomínek, bloků, energií a vibrací a přeměň tyto nechtěné energie v čisté světlo... A tak se staň."

Omlouvám se" a "Prosím, odpusť mi."
Toto říkáte, abyste uznali, že se něco - aniž byste věděli co - dostalo do vašeho těla nebo mysli. Nemáte ponětí, jak se to tam dostalo a ani to nemusíte vědět.
Tím, že říkáte "Omlouvám se, odpusť mi", říkáte Božství, že vnitřně odpouštíte komukoliv a čemukoli za to, kdo nebo co vám to přineslo. Nežádáte Božství, aby vám odpustilo, žádáte Božství, aby vám pomohlo odpustit sobě samým.
Pak opakujete: "Miluji tě" a "Děkuji ti".
Slova "Miluji tě" rozproudí zablokovanou energii. Znovu se napojíte na Božství. Vzhledem k tomu, že nulový stav je naprosto čistá láska a je to svět bez hranic, začínáte se dostávat do tohoto stavu tím, že vyjadřujete lásku. Když po tomto výroku vyslovíte "Děkuji ti", vyjadřujete vděčnost. Vyjadřujete víru, že problém bude vyřešen pro nejvyšší dobro všech zúčastněných.


Zdroj: kniha "Svět bez hranic" od Joe Vitale a Hew Lena

Poselství na rok 2011

23. prosince 2010 v 21:06 | Zdeňka Blechová

Poselství na rok 2011

Poselství na rok 2011 - channelingem přijato Zdenkou  Blechovou
dne 30. 10. 2010 v 11.15 hodin


Ano
V tomto roce budou lidé žít ve větší symbióze, než nyní. Uvědomí si, že nelze nic obejít, a že je třeba se ke všemu postavit zpříma. Nebude se jim dařit v lásce, protože si budou uvědomovat své chyby a budou se snažit s nimi stále více pracovat. Když s nimi začnou pracovat, začne se jim hroutit svět, neboť dojdou k pochopení, že už nemůžou jednat jako dříve, a že se pro ně nyní otevírá něco nového, co musí a co za to stojí následovat. To jim dá větší rozměr a oni se už nebudou chtít vázat jen na jednoho člověka, ale budou si stále více
uvědomovat svobodu bytí v každém okamžiku.
Partneři se budou muset podělit o domácí práce, ale jinak si každý bude dělat ostatní věci po svém a už se nebude snažit dělat věci společně, jako tomu bylo dosud. Ženy zaujmou ve společnosti pevnější postavení a muži je budou následovat. Stále více mužů si bude uvědomovat hodnotu své ženy a už se nebudou chtít s ní stýkat jen z pozice služby, ale jako s rovnocenným partnerem. To ovšem některé páry vykolejí, protože si nebudou uvědomovat, že takto je vztah zdravější a čistější, než neustálým podlézáním a vycházením vstříc požadavkům druhého.
Každý se bude na každého dívat pozornějším okem a nebude mu nic unikat. Už to nepůjde druhé obelstít, ale každý se bude muset zamyslet nad svým jednáním a dávat do všech vztahů čistotu.

Příští rok je hlavně o čistotě vztahů, a proto tam, kde ještě čisté vztahy nenastaly, budou muset nastat. V roce 2010 se v lidech něco probouzelo, ale rok 2011 je explozí nových činů, nových myšlenek, a tím pádem i nových situací.
Netřeba se bát toho, co přijde, ale je třeba k tomu zaujmout mírumilovný postoj a chápat to jako zdroj mé nové vitality a nového způsobu života. Kdo se bude bránit změně, bude více strčen do situací, ze kterých nebude úniku. Bude se muset rychle rozhlédnout a konat. Kdo nebude konat, bude společnosti na obtíž a společnost ho vyřadí ze svých řad. Už není nač čekat, protože nové zrození a nová doba už klepe na dveře, a proto se musí již všichni probudit. Rok 2010 byl probouzením a rok 2011 je probuzením. Je to jako příchod jara, vše kvete a v lidech se probouzí nová síla a vitalita, která je nespoutaná a boří staré kódy chování s ještě větší silou.
V rodinných vztazích bude docházet k nevůli poslouchat stále to samé a lidé se budou od sebe více oddělovat. Už nebude chtít otec následovat matku v jejích požadavcích a děti se budou stále více dávat na stranu otce a matku budou zřít jako vetřelce, který jim brání užívat si svůj život na plno. Matka to špatně ponese, neboť se bude chtít stále více zavděčit, aby si jí všimli, a stále více se bude potýkat s nedorozuměním. Až pochopí, že je třeba se dát svojí vlastní cestou, a tím pádem nezasahovat rodině do jejího programu a jejich svobodného žití, může se jí začít dařit. Některé ženy už svojí cestu našly, a další ji budou muset hledat. Bude to pro ně možná strastiplná cesta, která jim přinese poznání, že to dítě už o mě nestojí, a že já musím stát o sebe.
Děti se budou stále více matkám vzdalovat, a to bude matky trápit, neboť se jim nebude dařit zadržet děti doma a také je přimět k tomu, aby dělaly, co ony chtějí. Matky se budou cítit nenaplněné a povede je to ke zpytování. Může tam přijít smutek, zlost, nenávist, ale všechny tyto kódy, které se objeví, byly dosud skryty a začínají se čistit tím, že vyplouvají na povrch.

Matky se budou učit nebránit svým dětem a ani sobě v uskutečňování svých snů a tužeb. Děti budou více nápomocny otci než matce. Budou učit matku nelpět na rodině, a proto musí jít proti ní, ne s ní. Tím jedině vede cesta k uzdravení matky, i když bolestná, přesto zázračně uzdravující.
Všechno bude nabývat rychlý spád a někdy se doma situace stanou tak rychle, jak by nikdy nikdo v rodině neočekával. Rodina se bude stále více smiřovat s tím, že už není to, co bývalo, a že už to nebude, a tím více se bude blížit každý v rodině sobě a svým přáním.
Aby se rodina uzdravila a všichni pocítili mírumilovné vztahy, musí se vzdát závislosti a vlastnictví. Lidé se budou uzavírat ve svých domovech a budou vzpomínat na staré časy. Tím, že budou vzpomínat, budou čistit minulost a budou se připravovat na nový život v novém světě. Protože vše se děje nyní, a proto i tato vzpomínka bude mít za následek přípravu na nové myšlení, změnu života. Je důležité podvolit se těmto nepříjemným situacím a nebát se je prožít. Tím se rychleji vyčistí podvědomí a vše se může rychleji nastartovat pro nový růst.
Lidé k sobě budou upřímnější a tím se jejich zdraví bude blížit očistě. Tím, že se lidé budou chovat upřímněji, bude se startovat jejich proces uzdravování a lidé se budou uzdravovat.

Už tolik lidí nebude navštěvovat lékaře, ale budou se snažit na sobě zapracovat čímkoliv, ať změnou myšlení, či bylinkami, ale budou stále více vedeni k důvěře ve svůj proces léčení.
Lidé se budou uzdravovat a jejich zdraví bude čím dál lepší. Nejdříve se staré rány dostanou na povrch, a proto se může stát, že se zdravotní stav zhorší, ale kdo pochopil, ten se uzdraví, kdo nepochopil, bude muset touto formou pochopení k uzdravení dojít, protože jiná cesta pro něho nevede.
A proto bylo tolik důležité v roce 2010 nastartovat nový proces, který v roce 2011 vrcholí a v roce 2012 už budou všichni lidé zdraví. Možná se budete muset s některými lidmi rozloučit, ale zase vám do života přijdou jiní lidé, zdravější.
Vitalita a zdraví se bude odehrávat i ve více rovinách. Bude to v zaměstnání, v organizacích, ve vztazích. Všude dojde k plodné práci mezi zúčastněnými. Lidé se budou chtít dohodnout, a už se nebude stávat, že by jeden chtěl a druhý nechtěl. Naučí se spolupracovat a vycházet si vstříc. Budou se k sobě chovat mile a příjemně. Zmizí lži a přetvářky. Když se někomu nebude něco líbit, řekne to, a tím to končí. Ale neznamená to, že se bude tvářit uraženě, anebo že už na dotyčného nepromluví.
Kritika, nesváry, hádky se už lidí budou stále méně týkat. Všichni to budou brát jako přirozenou součást života, která mi neublíží, naopak mi pomůže vyjasnit situaci.
Lidé se budou stýkat občas, ale o to intenzivněji spolu prožívat čas. Budou se na sebe těšit a prožívat danou situaci naplno. Už to nebude o množství přátel, ale o srdci, a tím i kvalitě přátel. Každý si zvolí pár přátel a nebude se snažit přijímat do svého života za každou cenu další přátele jen proto, že to jsou tví přátelé. Vztahy budou vznikat spontánně, to znamená, že vám najednou někdo bude tak blízký, jako by tu byl odjakživa. Společnost se bude uzdravovat a bude vytvářet společnou rodinu. Není to o množství přátel, ale o tom, že se každý bude všude pohybovat jako doma a všude cítit doma. Už tam nebude strach jít do neznámého prostředí i strach z toho, někam jít sama. Lidé se budou zbavovat strachu a tím budou stále více mít možnost žít svůj život na plno.
V zaměstnání si každý určí svoje priority a ty bude dodržovat. Už to nebude o soucitu a o sounáležitosti, ale o podmíněném výdělku za vykonanou práci. A tak každý si bude uvědomovat své možnosti a dle toho k práci přistupovat. Už to nebude o neodpovědnosti, ale o odpovědnosti každého člověka k tomu, co dělá. Bude vědět, že se nelze na nic a na nikoho vymlouvat, ale že jsem zde sám za sebe, jako ostatní.

Výdělky porostou nahoru a to snahou každého člověka dokázat více, než umím. Lidé se budou snažit rozvíjet ve všech možných odvětvích. Bude růst touha po poznání nejen v duchovních věcech, ale i v pracovních, a proto mnoho lidí bude spět spíše k tvořivosti, než ke vztahům.
Lidé si budou uvědomovat, že je tvořit naplňuje více, než vztahy a proto se budou spíše ubírat cestou tvořivosti. Přestanou být závislí na vztazích.
Finance porostou, a to se bude každému zdát divné. Vždyť jsem tolik nevynaložil a přesto mám dost. Bude to dle nitra každého člověka. Čím čistější nitro, tím více peněz, čím více se snažím ještě na úkor někoho, tím větší úbytek peněz. Lidé si budou uvědomovat, že můžou mít všechno, a že na vše mají, což je bude přivádět k tomu, že si přestanou věcí vážit a budou hledat jiné hodnoty. V této fázi je důležité, aby každý nezapomínal na pokoru a nestal se jen poživačným. To by byla jeho cesta do záhuby. Nesmím usnout na vavřínech, musím si uvědomovat vděk za to, co mám, a stále to rozvíjet. Nepolevovat.
Hvězdy nám budou nakloněny a budou bdít nad námi všemi ještě ve větší rychlosti vykonaných skutků. Buď přijde rychle odměna, nebo pohlavek. Je dobré se spojovat s Vesmírem přes Nebe a žádat o správné vedení správnou cestou. Každý může mít pak jistotu, že i to nemilé je mi na mé cestě k užitku. Hvězdy nám budou stále více odpovídat na naše prosby a to takovou rychlostí, že se nestačíme divit. Je dobré nežádat moc, ale zase když potřebuji, si o pomoc říci.
Rok 2011 je rokem splnění přání, protože je to cesta do nových počátků lidstva. Je to, jako by vám byl právě rok a vy jste mohli spřádat nové sny a cíle. A tak je zapotřebí v tomto roce se nebát a jít směle za svým cílem, a případně požádat hvězdy o pomoc.
Počasí se moc měnit nebude, vše je nyní zastaveno, a proto nehrozí žádné velké změny ani kolapsy. Vše se nyní odehrává spíše v novém rozpuku, a proto není třeba se bát. Příroda nám dává novou šanci a bude záležet jen na nás, jak k ní budeme přistupovat. Dostali jsme zkoušku na rok či dva a dle toho dojde v dalších letech ke změnám v růstu, či zániku přírody. Je důležité nevěřit předpovědím, které mají spíše psychologický ráz, než ráz pravdy. Je dobré se dívat na přírodu jako na něco živého, co nepodléhá předpovědím a řídí si svůj život sama, jako každá bytost. Proto i vy byste neměli dát na předpovědi, ale věřit tomu, že i vy sami si řídíte svůj život. Ranní mlhy a smog bude na zem doléhat stále intenzivněji, ale časem se podaří vědcům vynalézt něco, co změní počasí a ovlivní i růst přírody. Bude to velký pokrok v tom, že lidé se budou zaobírat přírodními jevy a nebudou s nimi již jen hazardovat.

Láska ke všem bytostem a ke všemu - to je motto roku 2011. Kdo už umí cítit, bude tu lásku pociťovat stále intenzivněji, a kdo ještě neumí cítit, bude k cítění veden.

Rok 2012 je o zrání a sklízení a proto všechny duše musí v roce 2011 zabrat na své očistě, aby se mohly v roce 2012 s ostatními dušemi vydat do nového světa plného hry, lásky, fantazie, za hranice svých možností. Po roce 2012 nebude nic nemožné, vše se může uskutečňovat, proto se máme na co těšit.
Přeji vám na vaší další cestě k svobodě a lásce bez hranic hodně pokory, aby mohlo přijít i štěstí, které všichni stále hledáme.

Zdroj:Z.Blechová,www.zdenkablechova.cz

Poselství archanděla Michaela k roku 2012

29. listopadu 2010 v 10:47 | lecitelstvi-shamballa.cz

Poselství archanděla Michaela k roku 2012

Poselství archanděla Michaela k různým proroctvím souvisejícím s rokem 2012. Budoucnost si utvříme sami svými každodenními činy, rozhodnutími, myšlenkami. Chceme-li žít lásku, buďme láskou

Prostřednictvím Ronny Herman
"PROCHÁZÍME VĚTREM ZMĚN...
PROROCTVÍ: PRAVDA NEBO NEPRAVDA"
Milovaní mistři, objevilo se plno proroctví a teorií o budoucnosti lidstva a Země. U některých z těchto předpovědí je silná pravděpodobnost, že nastanou, zatímco na jiné jednoznačně nedojde. V průběhu věků mělo lidstvo základní podíl na vytváření struktur přesvědčení kolektivního vědomí, díky čemuž mohla být v různých zemích, mezi rasami a kulturami, stejně jako individuálně, hrána velká dramata - pozitivní i negativní. Pravda je, že každý věk byl ovlivněn převládajícím předurčeným  tématem přiměřeným pro tu kterou dobu. Během každé éry existovaly výzvy a příležitosti, které měly vliv na každou živou bytost na Zemi, a každé rodhodnutí, ať prospěšné či nevýhodné, ovlivnilo celek. Nicméně, nikdo a nic nemůže změnit vesmírný Boží plán - s výjimkou našeho Otce/Matky Boha. Cyklus za cyklem, osobní, planetární, galaktické, vesmírné a cykly omniversa se blíží dokončení a je to, jako by se celé Stvoření uvádělo v soulad se středem srdce Hlavního Stvořitele.
Abychom podpořili vaše porozumění ohledně těchto zrychlených časů změn, naznačíme obrysy některých ze scénářů, které ve vaší budoucnosti nenastanou, a poskytneme trochu vhledu do některých změn, k nimž dochází a dojde v blízké budoucnosti. Doufáme, že tím zmírníme něco z onoho neklidu a strachu, jež v této době na Zemi bují.
Nebude žádný "galaktický záchranný tým", jenž by přiletěl na Zemi v ohromných světelných lodích a vyzvedl spravedlivé duše ze Země do nebeských říší. Každý z vás se v té či oné míře účastnil vytváření hustého, omezujícího světa vyvedeného z rovnováhy, v němž nyní žijete, a každý z vás se musí aktivně zúčastnit v záchranné misi tím, že nejdříve zachráníte sebe, a poté budete pomáhat v procesu návratu planety Země do zdravého stavu bytí, a také tím, že vymýtíte minulé negativní vzorce přesvědčení z kolektivního vědomí.
Jak takový monumentální úkol splnit? Nejprve se zaměříte na svůj vlastní transformační proces návratu k rovnováze a harmonii v rámci přijatého spektra Světla a stínu, abyste již dále vyzařovali povznášející, pozitivní myšlenkové vzorce namísto negativních, škodlivých energií.
Rozhodující součástí potřebnou k tomu, abyste ovládli sebe sama a stvořili lepší svět pro sebe a ostatní, je zaměření na a dosažení otevření brány do vašeho Svatého srdce, čímž umožníte Božím částicím Živoucího Světla, aby vtékaly do vaší fyzické nádoby a protékaly jí. Máte si vzít to, co potřebujete pro osobní potřebu, a zbytek necháte proudit dolů do Země a ven do krystalického mřížkového systému okolo Země.   Taktéž by bylo velmi prospěšným činem, pokud byste přidělili část vámi přivábených Božích částic do Světové pyramidy ve vyšší 5. dimenzi k využití pro nejvyšší dobro lidstva, Země a všeho Stvoření.
Vy, Strážci Světla, poskytujete lidstvu a Zemi nádhernou službu, stanete-li se pročištěnými nádobami pro Adamantinové částice Světla Stvořitele, a tím, že budete tyto Boží částice  sdílet se Zemí a lidstvem. Na vás, jako bojovnících Světla, záleží v těchto časech, kdy se svědomitě držíte v závodu až do konce a povznášíte se nad proud strachu a negativity řádící na Zemi. Zoufalství a strach síli hodinu po hodině, jelikož pronikající čisté Světlo  změny  naráží do oněch struktur vybudovaných na tekutém písku chamtivosti, stvořených těmi, kteří toužili po nadvládě a ovládání ostatních.
Má též důkladný účinek na ty, kteří jsou uchyceni v iluzi 3/4D a odolávají změně. Vibrační vzorce zjemnění a rozpínání se nebudou dát popřít a - protože potřeba změny sílí - ti, kteří odolávají a odmítají, budou volat o pomoc.  Nicméně nemůže dojít k záchraně těchto drahých duší, dokud se nevzdají svého sobeckého smýšlení a nezačnou proces transformace sebe sama.
Jak jste si všichni dobře vědomi, je doba, kdy ti, kteří aktivně hledali lásku, štěstí a sebeuspokojení mimo sebe, vidí, jak jejich materiální statky mizí  či se stávají velkým břemenem. Velké množství duší narozených v posledních generacích nikdy netrpělo nedostatkem či chudobou a okamžité sebeuspokojení se stalo normou. V této době je rozsáhlou většinou  duší zakoušena osobní i generační karma či nárazy příčiny a důsledku kvůli nezodpovědným činům. Tyto okolnosti se v průběhu dalších pár let budou zhoršovat a mnohé drahé duše si zvolí přechod a pokračování své cesty v jiném 3/4dimenzionálním světě, neboť nejsou připraveny či ochotny provést nezbytné změny potřebné pro návrat k rovnováze a harmonii uvnitř jejich vnitřního a vnějšího světa.
Požehnáni jsou ti z vás, kteří svou vůli uvedli v soulad  s vůlí našeho Otce/Matky Boha pro nejvyšší dobro všech. Vnitřní Božská síla musí být aktivována láskyplným záměrem, jinak zůstane statická, neaktivní a nebude reagovat. Vesmírné zákony jsou neměnné. Nicméně, když se sladíte se svým Božím Já, je bohatství z kosmického skladiště dostupné v nikdy nekončící zásobě.
Země nebude zničena ani člověkem stvořenými, ani přírodními silami. Je pravda, že bude pokračovat očišťování Země a bude v různých místech zeměkoule nabývat na četnosti a síle. Každopádně, ti z vás, kteří  se pilně snažili dosáhnout ovládnutí sebe sama, jsou mnohem mocnější, než si kdokoli z vás uvědomuje. Skutečně záleží na vás, Hvězdné setbě, kteří jste získali schopnost se napojit na výše-dimenzionální frekvence Světla a dovedli k dokonalosti posvátné dechové techniky a techniky vědomého spolutvoření.  Každý z vás  je mnohem silnější než 100.000 duší, které stále ještě fungují v rámci negativníno prostředí 3/4D a mají přístup pouze k poloviční síle primární substance životní síly.
Nicméně řekneme, že je vysoká pravděpodobnost, že během 20 let vašeho času bude opuštěno po celém světě mnoho z pobřežních oblastí s nízkou nadmořskou výškou, neboť se stane zjevným, že  je nereálné či málo prozíravé pokračovat v boji s elementy a pokoušet se vládnout zemi bez ohledu na to, jak mnoho daní  či umělých zábran je vytvořeno. Je načase přijmout skutečnost, že lidstvo a Země jsou uprostřed ohromné změny a že jedinou cestou ke zkrocení elementálních sil přírody je znovu vzít na vědomí velké Království dévů a snažit se s nimi spolupracovat na zmírnění katastrof, k nimž dochází v této době očisty a přestavby Země stále častěji. Vy všichni  musíte nést část viny za smutný stav, v němž se Země v současné době nachází, a je potřeba vás všech, abyste dělali, cokoliv dělat můžete, abyste pomohli navrátit svou domovskou planetu do její původní krásy.
Mnozí z vás pociťují silný impuls se přestěhovat na jiné, pravděpodobně bezpečnější místo. Vězte, drahá srdce, že své bezpečí nebo své katastrofy berete s sebou. Nikdy nezapomínejte, že ti z vás, kteří jsou v harmonii se stále se měnícími vibračními vzorci vzestupu, budou vždy v bezpečí a ve správný čas na správném místě, pokud zůstanete soustředěni ve svém Svatém srdci a necháte sebou proudit Boží částice Života/Světla, vlévajíc čisté frekvence Světla do Krystalického mřížkového systému, čímž dojde k vytvoření bezpečného, nedotknutelného prostoru  okolo Země, a také kolem každého z vás.
Svět neskončí v prosinci 2012. Na každý pád se ale rychle mění vám známý svět, den po dni, a než nastane rok 2012, budete žít ve skutečně velmi odlišném světě.  Propast mezi Světlem a územím stínu bude výraznější a na různých posvátných místech světa se začnou formovat dokonalá Světelná města. Tato svatá města budou postavena v oblastech, kde se protínají krystalické mřížky a silové čáry a kde jsou nejsilnější vibrace Světla Stvořitele, a budou k sobě přitahovat ty, kteří s nimi rezonují a jsou v harmonii s jemnými vibračními vzorci konkrétního Města Světla. Ti, kteří stále fungují na úrovni nižších nevyrovnaných frekvencí, se v těchto oázách vyšších dimenzí nebudou cítit pohodlně. Možná přijdou na krátkou návštěvu, ale nezůstanou.
Očista Země bude pokračovat, ale do té doby bude zcela zjevné, kde se nachází většina bezpečných míst a kde je zapotřebí další očisty. Stále bude docházet k válkám a bojům omezeným na jedno místo. Nicméně mnoho zemí na světě bude zaměřeno na svůj vlastní lid a vnitřní záležitosti, a na to, jak udržet  zdání pořádku během radikálních změn, k nimž bude docházet. Nastala doba, kdy by každý národ, stejně jako každý člověk,  měl usilovat o odklizení svých vlastních nepovedených stvoření, a to dříve, než ukáže prstem na ostatní v úsilí odvrátit pozornost od svých vlastních nedostatků a chyb.
Přišla doba,  kdy musíte sledovat záměr a integritu vašich vůdců. Je čas odepřít vedoucí pozici těm, kdo říkají: "Věřte tomu, co říkám, a nevšímejte si toho, co dělám." Je čas vyžadovat zodpovědnost a čestnost od těch, které vyberete do jakýchkoliv řídících funkcí. Nezískáte zodpovědné, osvícené a laskavé vedení, dokud to nebudete vyžadovat a dokud sebou necháváte mávat prostřednictvím falešných slibů, že "vás zachrání" a udělají z vašeho světa lepší místo.
Opět, milovaní, jste svými vlastními zachránci, a než každý jeden z vás začne přebírat odpovědnost za svá vlastní stvoření a za své omyly, budete nadále v područí těch, jejichž hlavní prioritou jsou vlastní sobecké zájmy.
Milovaní, vy, Hvězdná setba, jste majáky pro ty, kteří se snaží zbavit strachu a okovů iluze 3/4D. Před svou inkarnací do tohoto klíčového života na Zemi  jste vystoupili dopředu a souhlasili s tím, že budete součástí onoho předvoje a stanete se zářivým, následováníhodným příkladem pro ostatní. V sobě máte všechny vědomosti potřebné ke splnění vašeho poslání. Když vás zavalí pochybnosti, pamatujte, že všechny vaše minulé zážitky, ať již úspěšné či zdánlivá selhání, vám daly bohatství zkušeností, z nichž můžete čerpat. My se snažíme vám pomoci, abyste se rozpomenuli na vaši velkolepost a abyste věděli, že cokoliv od vás žádáme, dokázali jste již mnohokrát předtím. Prosíme vás, abyste šli do své Pyramidy Světla  v 5D a poseděli v energii svého Vyššího Já. Co ve vás probouzí nadšení? Jaké jsou  nejhlubší touhy vašeho srdce? Duch vám našeptává, a pokud na toto volání odpovíte, objeví se nádherné perspektivy a přiležitosti překonávající vaše představy, a my zde budeme, abychom vás vedli a inspirovali, jako vždy.
Mnozí z vás v tomto čase zakoušejí Božský neklid, stejně jako mnoho životních změn. Již vás více neuspokojují věci, které vám přinášely potěšení a možná jste ztratili společné zájmy s mnoha vašimi přáteli. Je to tím, že vás vaše Já Duše postrkuje kupředu, abyste rozšířili svou představivost a převzali kontrolu nad svým osudem. Vy a vaši osvícení bratři a sestry "v duši" jste budovateli budoucnosti.
Je vám nabízena báječná příležitost se dostat k moudrosti vašeho Vyššího Já. Prostřednictvím našeho učení vám poskytujeme všechny informace, které budete potřebovat pro přístup k moudrosti galaktického vědomí a ještě za něj, a jelikož se učíte budovat a používat svou Pyramidu síly/Světla v 5D, brzy se napojíte na galaktickou Bránu nekonečna, kde vám bude zpřístupněno veškeré bohatství vesmíru...  Je vaším Božským právem od narození, abyste žili v hojnosti a prosperitě, jen jste zapomněli. Nejprve si musíte uvědomit, že jste toho hodni, a až budete poté procvičovat a učit se všechny nezbytné dovednosti, začnou se manifestovat ty věci, po nichž ve svém životě toužíte.
Pamatujte, že hojnost přichází v mnoha podobách, tak usilujte o hojnost lásky, radosti, dobrého zdraví a vitality, stejně jako o všechny ty hmotné věci, jež požadujete, abyste mohli žít plný a pohodlný život. Jakmile začnete tvořit zázrak za zázrakem, ti okolo vás budou chtít vědět, co pro to děláte. Právě tehdy budete sdílet techniky, přesvědčení a moudrost, které jste si osvojili. Tehdy se stanete opravdovým mistrem sebe sama. Nejdříve budete učit prostřednictvím svého příkladu a skrze své činy, nakonec prostřednictvím slov. Zaměřujte se na to, co je ve vašem světě správné a hledejte v těch okolo vás jen to nejlepší, neboť právě to posílíte. Můžete změnit svět kolem sebe, jednou myšlenkou po druhé. Vzpomeňte si, že máte ve své Svaté mysli uložené dokonalé Světelné balíčky moudrosti. Spojte se s touto moudrostí a sdílejte ji se svými bratry a sestrami na cestě. Je mnoho cest služby a stát se příkladem ostatním je jednou z těch nejúčinnějších. Vytvářejte krásu, mír a harmonii ve svém životě a ostatní si toho všimnou a budou chtít znát vaše tajemství. Vy, Hvězdná setba, jste posly a architekty Nové Země. Je vás zapotřebí, milovaní.

Vyzařujeme ke každému z vás věčnou lásku našeho Otce/Matky Boha. My, houf andělů, jsme vašimi průvodci a ochránci. Volejte nás, my odpovíme.
JÁ JSEM Archanděl Michael

Psychické pocity při transformaci

12. listopadu 2010 v 21:08 | Jiří Mašek

Psychické pocity při transformaci

Jiří Mašek - Transformace - jak to vidím já
Z knihy 2012 - Zlatá brána otevřena: psychické pocity při transformaci
Vzhledem k tomu, že s námi další transformační vlna pěkně mává, zejména s hlavami :), rozhodl jsem se uvolnit část připravované knihy 2012 - Zlatá brána otevřena, která by měla vyjít v průběhu snad března, pro veřejné čtení. Vybírám z kapitoly, která se zaobírá fyzickými a psychickými projevy příchodu vysoko nabitých energetických částic. Zajímavé je, že epicentrum se nachází zřejmě u nás v Česku, z jiných zemí světa absolutně nemám hlášeny pocity tak obrovského tlaku a ukázkové symptomy transformace v tak silném a častém zastoupení.
Kniha bude v zásilkovém prodeji na OSUD.cz zhruba od 3.3.2008

POCITY
V první fázi jsme souhlasili, aby se v našich životech objevilo více ztělesnění bolesti, utrpení a soužení. To proto, abychom je transformovali (bolest například v sílu, utrpení ve vděčnost a soužení k soucitu) a též, jelikož nám poslouží jako katalyzátor k probouzení, jako připomenutí toho, kdo jsme a že jsme se chtěli stát lepším.
V té první fázi jsme ještě schovaní za oponou v davu, ve zmatku a ve tmě. A pak najednou vcházíme, nebo jsme spíše postrčeni na pódium a vše se děje kolem nás, ústředních postav nové hry. Do toho přímo na nás míří ostré reflektory a jsou tak ještě lépe vidět každý nesoulad a disharmonie. Je třeba vyrovnat nesoulad energií, který se projevuje rozdílem mezi novými energiemi kolem nás a starými energiemi uvnitř nás.

Nastávající doba je hodně o emocích. Mluví-li emoce, jsme právě konfrontováni v 3-D lidské dimenzi se svou duší. Proto pracujte se svými emocemi, dovolte si sami sobě je projevit, uleví se vám.
V první fázi je to zřejmé zvýšení chaosu.
Tak, jak se stáváte více vycentrovaný uvnitř klidu své Duše a Boží existence sjednocovacího procesu, vnější svět se stále více jeví jako ještě více chaotický a frenetický. Vždy před nástupem nového či revoluce se zvyšuje chaos až na bezprecedentní míru. Nedovolte, aby vás to vyhodilo z rovnováhy. Zůstaňte uvnitř klidu a míru během této úžasné doby.
Pocit naprostého nedostatku času.
Den má stále méně hodin. Je to tím, že se uvnitř vás pere nechuť dělat některé věci, které vás již nebaví, s těmi, které vás naopak baví hodně. Právě na ně pak pociťujete nedostatek času, neboť jste často z minulosti vázáni starými povinnostmi, zaměstnáním, rodinnými vztahy apod. Čas je navíc axiomem vědomí. Čím více jdete do sebe, tím více čas vnímáte.
Pocit prázdnoty a osamocení, snadno se hned rozpláčete.
Toto je část kompletního odevzdání se Vyššímu aspektu. Uvolnili jste držení Nižšího ega a odevzdali jste se vedení Vyššího. Tento proces sjednocování reprezentuje "bezprostorovost" a "nicotu", ve které se Ego může cítit velmi osamocené a ztracené. Nedovolte, aby vás to přemohlo. Vězte, že to pomine a vy se znovu vydáte vstříc plné realizaci svého potenciálu jako Lidský Anděl.
Emocionální stres a ukončování starých vztahů
Vše, co není v souladu, skončí. Některé závěry mohou zahrnovat i nepřátelství, jak vystupují na povrch dlouho potlačované a přidušené vzteky. Je v této době nanejvýš dobré a potřebné mít po ruce partnera na stejné úrovni, se stejnými zájmy i systémem přesvědčení. Biopole dvou jedinců, samozřejmě ideálně muže a ženy, navíc vytváří přirozenou ochranu před škodlivými či nepříjemnými energetickými vlivy.
Deprese a smutek
Pocit, že nejste schopni vše zvládnout, nebo pocit selhání. Nestarejte se! Tak to má být a Vyšší aspekt vede proces sjednocování. Není to zkouška a není co ztratit či v čem selhat. Smutek také velmi často vychází z toho, že se nám uvolňuje spojení na naše Vyšší Já a jsme konfrontování s obrovským rozdílem mezi tím, jak si přejeme žít, jací toužíme být a mezi tím, jací skutečně jsme a jak se v tom někdy pěkně plácáme. Jsme také stále a znovu vtahování do procesu "povinných" výměn energií s ostatními, které buďto nikam nevedou, či z nich činí stěžující si "oběť".
Pocity smutku mohou být zapříčiněny i tím, že se odpoutáváte od své vlastní minulosti (tohoto života i životů předešlých). Je to podobný pocit, jako mají lidé, kteří se stěhují z domu, ve kterém vyrůstali či žili mnoho let do nového domu. I když se chcete přestěhovat, pociťujete smutek, protože za sebou zanecháváte vzpomínky, zkušenosti a energii svého domova.
Velmi pravděpodobně také u vás již dochází k napojování na globální vědomí, kde vnímáte lidstvo jako celek, tedy prožíváte pocity všech ostatních spolupozemšťanů, stejně jako ataky na globální vědomí zvenčí.
Pocit strachu
Dějí se kolem vás i s vámi a vaším fyzickým tělem divné věci, na které jste nebyli zvyklí. Řádně vás zaskočí a vzbuzují v prvních chvílích strach, dokonce přirozený strach o život.
Pocity netrpělivosti a netolerance
Jste zvyklí z dřívější doby mít vše pod kontrolou, to se však mění a vše se vám začíná vymykat. Vzhledem k tomu, že máte pocit, že máte málo času, odmítáte tolerovat věci, činnosti či osoby, které jste tolerovali dříve. Není snadné proskočit obručemi a procházet dlouhým procesem a rekapitulací 3D nastavení.
Špatné pocity ve větších skupinách lidí či společenských prostorech
Možná zažíváte pocit špatně od žaludku při pohybu ve větších koncentracích lidí i některých procesech. Je to tím, že se stáváte citlivějšími, vaše aura se rozšiřuje a nasáváte do ní i druhé. Dávejte pozor mezi kým a kde se pohybujete. Senzitivnější jedinci by v takovém prostředí mohly jednoduše onemocnět. Je to zařízeno tak, že jakmile se dostaneme na vyšší hladinu života a tvoření, jsme pak již jednoduše k němu nuceni všemi prostředky. Toto celé je součástí procesu naší evoluce.
Stále lépe poznáte, zda vaše jídlo bylo připravované s láskou
Po jiném je vám špatně. Poznáte také, který kuchař má směnu ve vaší oblíbené restauraci.
Pocit, jako kdybyste byli v papiňáku, nebo v intenzivním energetickém poli
Pocit intenzivního stresu. Pamatujte, že si zvykáte na vyšší vibrace a nakonec si zvyknete. Na povrch jsou vytlačovány staré matrice, vzorce chování a systémy přesvědčení. Uvnitř vás se toho děje moc!

(C) z knihy 2012: Zlatá brána otevřena, j. mašek, vychází v březnu 2008 samonákladem 1500 kusů prvního vydání
 
 

Reklama