Co nabízím

Ceník služeb

20. října 2013 v 18:14

Ceník služeb
typ masáže/terapiedélka trvánícena v Kč
Čínská tlaková masáž60min / 90min400,- / 600,-
Shiatsu masáž60min / 90min500,- / 700,-
Kranisakrální terapie60min / 90min450,- / 600,-
Dornova technika60min / 90min / 120min500,- / 700,- / 900,-
Breussova technika45min / 60min300,- / 400,-
Čokoládová masáž60 min400,-
Medová detoxikační masáž60min400,-
Antimigrénová masáž60min400,-
Párová masáž (shiatsu,medová,čokoládová, akupresura,kombinovaná)
60min / 90min750,- / 950,-
Klasická regenerační, rekondiční masáž60min350,-
Částečná masáž
(záda,šíje, končetiny, břicho, celková)
30min,45min250,-/350
Reflexní lymfatická masáž60min350,-
Bowenova tlaková masáž
30 min/45 min.300,-/400,-
Masáž plosky nohy, ruky - reflexní terapie (dle Patakyho)30min / 60min250,- / 350,-
Detoxikační zábaly - celotělové či částečné (rašelina, jíl Rapan)30min / 60min250,- / 400,-
Baňkování, guasha, moxování30min / 60min250,- / 350,-
Tělové svíce30min / 60min250,- / 350,-
Kombinovaná masáž (Čínská, Dornova, Kraniosakrální, Bowen, Shiatsu, ...)60min / 90min / 120min550,- / 700,- / 1000,-
Relaxační energetická masáž (drahé kameny, Reiki, RaSheeba, Imara, ...)60min400,-

další služby

délka trvání

cena v Kč
Poradenství (potravinové alergie, zdravá výživa, autopatie, detoxikace, aj.)30min / 60min200,- / 300,-
Kurz vaření, akupresury, reflexní terapie2h / 4hcena dohodou

AKCE

10. října 2013 v 22:35

Akce

od 8.10. - 31.12.2013 cena za hodinu každé masáže 390 Kč

Slevy pro děti a seniory

  • sleva pro děti do 15let hodina masáže za 300Kč
  • sleva pro seniory nad 65let hodina masáže za 300Kč.

Permanentky

  • Permanentka na 5h - sleva á 350Kč/h

  • Permanentka na 10h - sleva á 300Kč/h

Terapie LTVJ

8. listopadu 2011 v 17:54
terapie Léčebné techniky vyššího Já (LTVJ)

vyhledává a čistí příčiny problému. Nenahrazuje lékařskou péči ani léčitele. Pomáhá lidem uvědomit si pravdu o podstatě jejich problémů, vede je k uvědomění si skutečných lidských hodnot. Pročišťuje vše, disharmonické programy, emoce, omezující myšlenky ve vztahu k minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Soustředuje se na předprogramované nemoci a sebedestrukční programy, které po terapii už neslouží jako pomoc k sebeuvědomování a mohou odeznít. Může pomoci vybavit si co z minulosti brnání naší duši prožít radost, lásku a prosperitu v osobních, partnerských a mezilidských vztazích.

LTVJ odstraní všechny negativní bloky z podvědomí a všechny myšlenky a návyky bránící pravému uvědomování se reality a doslova to znamená, že je člověku vymazána negativní informace a tudíž může začít život s čistou myslí. Nový stav pomáhá člověku uvědomit si pravdivý stav věcí. Jde tak o velice účinnou terapii vedoucí k čistotě mysli a uvědomění si našich nejvyšších lidských hodnot. Je tedy na člověku, aby si čistou mysl a vyšší stav vědomí, udržel a dál se vlastním úsilím duševně vyvíje. Člověk se tak zbavuje také fyzické nemoci. Vyčištění negativních podvědomých programů způsobí, že už nepotřebuje nemoc jako nástroj sebeuvědomovacího procesu. Proces sebeuvědomování byl totiž naplněn prostřednictvím terapie.

Vědomí prodělá změnu, dostaví se vyšší soustředení a jasnost, intuice, budete mít více energie, lepší zdraví, vztahy atd.
Terapie je určena nejen lidem, kterí se chtějí duchovně rozvíjet, ale je určena i k řešení problémů. Konzultace jsou pro klienta nenáročné a pohodlné, není potřeba provádět žádné cviky, postoje... Vyžaduje se od něj ale vědomá snaha řešit vlastní problémy! To je důležitý předpoklad toho, aby se již problémy nevracely. V průběhu terapie není třeba se klienta dotýkat, všechny potřebné informace se získávají od VJ pomocí kyvadla. Při konzultaci si klient často uvědomí, proč vznikly jeho problémy. Je to motivace k novému, pozitivnímu myšlení a pohledu do sebe sama. Každý člověk je unikátní bytost obdařená svobodnou vůlí, to znamení, že každý dělá rozhodnutí ve svém životě sám. Jestli přijme svoje problémy a těžkosti a zvolí si život ve stresu a chudobě, a nebo se rozhodne jim čelit a pracovat na svém rozvoji, je na každém z nás. Máme právo si vybrat. Pokud se rozhodneme řešit problémy a přijmout za jejich řešení zodpovědnost, potom může být metoda LTVJ velmi nápomocná. Odměnou za tuto snahu je pocit svobody, uvolněnosti a radosti ze života.

Před řešením určitého problémů metodou LSVJ je potřeba celkové harmonizace, to znamená vyčistit auru, srovnat energetická těla, zharmonizovat čakry, odstranit přivtělené duše .... Většinou už po této očistě polovina problémů zmizí.

Jde o metodu léčení skrze VJ za pomoci tabulek a kyvadla.
Po vyhledání negativních programů a energií dochází k jejich vyčištění a odstranění po celé časové linii až ke kořenu příčiny.
Metoda umožňuje léčit vztahové, psychické a zdravotní problémy člověka. Velmi vhodná je pro řešení problémů ve vztazích s nejbližšími lidmi (otec, matka, děti atd.). Terapii lze provádět bez přítomnosti klienta (na dálku).
Vyšší Já je skupina duchovních bytostí, které jsou duchovním rádcem, učitelem a průvodcem člověka (tzv. intuice). Pro Vyšší Já neexistují žádná časová, prostorová ani informační omezení ( ví o nás vše, co je potřebné pro naše léčení). Terapeut spolupracuje se svým Vyšším Já. Vše potřebné zjišťuje z rozsáhlé sady tabulek, komunikace se uskutečňuje pomocí kyvadla.

Terapie umožňuje posílení organismu člověka. Dále odhaluje příčiny problémů a léčí (čistí) přímo tyto příčiny. Častou příčinou problémů ve vztazích s nejbližšími bývá karmická zátěž z minulých životů člověka nebo z tohoto života. Po vyčištění zátěže již není člověk negativně ovlivňován.Od klienta se očekává, že převezme odpovědnost za řešení svých problémů. Je potřeba opuštit negativní názory a postoje.
Lze např. vyčistit celou karmickou zátěž a také negativní zátěže ve vztazích k lidem z tohoto života. Zmizí tak vše, co člověka zatěžuje ve vztazích. Pro klienta je potřebné řídit se zásadami pozitivního myšlení, aby se zbytečně nevracel k negativitám, zejména ve vztazích k lidem a k sobě samému.

Terapií lze odstranit negativní závislosti, pročistit bloky a překážky v životní linii člověka od narození do současnosti, příčiny nezdaru, nemocí.

Nabídka služeb

13. října 2011 v 10:47

M a s á ž e


klasické rekondiční

čínská tlaková masáž

shiatsu

Dornova metoda

Breussova masáž

Bowenova tlaková masáž

baňkování

reflexní lymfatická masáž

medová detoxikační

čokoládová detoxikační (včetně pealingu a zábalu)

reflexní terapie nohy a ruky

antimigrenová

kraniosakrální technika

masáž drahými kameny

moxování

tělové svíce, ušní svícekurzy zdravého vaření,

kurz přípravy bezlepkové, bezmléčné stravy u potravinových alergií (chleba, housky, cukroví, koláče, pomazánky ...)

sestavení jídelníčku - potravin. alergie, detoxikace těla, úprava hmotnosti

automatická kresba

zasvěcení práce s energiemi -ki manna, rasheeba, kundalini reiki, shambala, imara, ..a další)

 
 

Reklama