Vliv fluorizace na lidský organismus

4. října 2012 v 18:56 | překlad www.osud.cz |  Ostatní - zajimavosti
Nacističtí vědci byli propašováni do USA přes Kanadu, v rámci operace Paperclip, na konci
druhé světové války. Tyto zrůdy provedli během války mnoho experimentů na mužích,
ženách a dětech, včetně nuceného krmení a vstřikování smrtících jedů. Jedním z takových
jedů byl fluorid. Že některé takové experimenty byly provedeny na příkaz "vnějších" sil (viz
3. Říše) není žádným tajemstvím. Podivné tedy je, že po válce začaly USA, následované
Evropou, přidávat do dodávek vody fluorid. Jak uvidíte, fluorid je chemická sloučenina
používaná pro "oblbování" populace, je opakem stimulantu, zanáší šišinku mozkovou a činí
lidi méně citlivými a více povolnými. Jde o vědomou otravu celých populací. 66% pitné vody
v Americe je kontaminováno fluoridem. Zubní pasta obsahuje 0,04 ppm fluoridu a je na ní
napsáno varování "po spolknutí vyhledejte lékaře". Voda obsahuje mezi 0,75 a 1,2 ppm
fluoridu a teče z našich kohoutků… zjistěte si to! Americká stomatologická asociace (AAP) a
Světová zdravotnická organizace (WHO), mimo dalších národních a mezinárodních
organizací, fluorizaci vodu podporují.
Fluorid
Především, fluorid je smrtící jed
Co máte ve vodě? - bezohlednost fluorizace
Většina z nás ví, že fluorid je v naší zubní pastě.
Je také přidáván do vody a obvykle jde o kyselinu hexafluorosiciovou (H2SiF6) nebo
hexafluorosilikát sodný (Na2SiF26).
Je dáván do zubních past a ústních vod, aby zabránil kažení zubů, ale je také přidáván do jedů
na krysy a insekticidů.
Když někdo, typicky dítě, fluorid spolkne, dostane se do žaludku a vytváří tam kyselinu
fluorovodíkovou, která může dráždit a narušovat žaludeční stěny.
Jakmile zažívací trakt fluorid absorbuje, způsobí, při nejmenším, silné bolesti žaludku a
průjem.
Může způsobit závažné problémy u zažívacího traktu, a někdy dokonce záchvaty, při dávce
nad 3 mg/kg. Při dávce 5 až 10 gramů u dospělého, nebo 500 mg u dítěte, může otrava
fluoridem poškodit hlavní orgány a způsobit smrt…
Méně bezprostřední forma fluoridové toxicity může být následkem pití nadměrně
fluorizované vodu po delší dobu - jako roky.
U tohoto typu otravy fluorem jsou nejběžnějšími hlášenými účinky zubní a kostní fluoróza -
stav, který oslabuje zuby a kosti, ironicky…
V nadměrných dávkách způsobuje fluorid zdravotní problémy, takže proč riskovat?
Je možné, že pokračují v tom, co Mengele začal v Německu?
Fluorid a šišinka mozková
Až do 90. let nebyl proveden žádný výzkum, aby se zjistil účinek fluoridu na šišinku
mozkovou - malou žlázu, nacházející se mezi hemisférami mozku, která reguluje tvorbu
hormonu melatonin.
Melatonin je hormon, který pomáhá regulovat nástup puberty a pomáhá chránit tělo před
poškozením buněk způsobeným volnými radikály.
Nyní je známo - díky pečlivému výzkumu dr. Jennifer Luke z anglické univerzity Surrey - že
šišinka mozková je primárním cílem hromadění fluoridu v těle (ale nevěděly elity o tomto
účinku již dříve, nakonec přijímají pokynu od těch, kteří to vědí… nacistických vědců
propašovaných do USA v rámci projektu Paperclip po skončení druhé světové války, kteří
prováděli experimenty s ovládáním mysli na nic netušících subjektech roky. Otrava fluoridem
je na seznamu vysoko).
Měkká tkáň šišinky dospělého zápaďáka obsahuje více fluoridu, než jakákoliv měkká tkáň
v těle, díky rokům nedobrovolné konzumace (300 ppm fluoridu je schopno zastavit tvorbu
enzymů).
Šišinka mozková také obsahuje tvrdou tkáň (krystaly hyroxyapatitu), a tato tvrdá tkáň
akumuluje více fluoridu (až 21,000 ppm), než jakákoliv jiná tvrdá tkáň v těle (např. zuby a
kosti).
Po zjištění, že šišinka mozková je hlavním cílem akumulace fluoridu u lidí, dr. Luke provedla
experimenty na zvířatech, aby zjistila, jestli může mít akumulovaný fluorid vliv na fungování
této žlázy - konkrétně na regulaci melatoninu.
Luke zjistila, že zvířata po podání fluoridu mají nižší hladinu melatoninu v oběhu, a odrazilo
se to v nižší hladině melatoninových metabolitů v moči. Tato snížená hladina melatoninu
v oběhu byla doprovázena - jak bylo možné očekávat - dřívějším nástupem puberty u
fluoridem krmených samic.
Dr. Luke shrnula svá zjištění u lidí a zvířat následovně:
"Nakonec lidská šišinka mozková obsahuje nejvyšší koncentraci fluoridu v těle. Fluorid je
spojován s potlačenou syntézou melatoninu v šišince a urychluje nástup sexuální dospělosti u
samic. Výsledky posilují hypotézu, že šišinka hraje roli v načasování nástupu puberty."
Současné informace o roli šišinky u lidí naznačují, že jakákoliv látka, která ovlivňuje funkci
šišinky, ovlivňuje zdraví lidí mnoha způsoby, včetně:
· ovlivňuje sexuální dospívání
· metabolismus vápníku
· funkci příštítné žlázy
· post-menopauzální osteoporózu
· rakovinu
· psychiatrické nemoci
Fluorid je nyní vnášen do mnohem ranějších stádií lidského vývoje, než kdy předtím, a
následně mění normální fluoridovou farmakokinetiku u dětí.
Pokud se fluorid akumuluje v šišince, pak to poukazuje na nedostatek našich znalostí o tom,
jestli fluorid ovlivňuje fungování šišinky, nebo ne…
Mohou základní šišinkové buňky fungovat normálně v těsné blízkosti vysoké koncentrace
fluoridu? Chronické požívání nízkých úrovní fluoridu má škodlivé účinky na lidské zdraví, tj.
zvyšuje riziko rakoviny, ovlivňuje imunitní systém a urychluje proces stárnutí.
Proč jsme nuceni požívat jed na krysy, který má pochybné účinky na část mozku???
Možná, že odpověď leží v samotné šišince. Je cílem záměrně?
Hlavní žláza - třetí oko
"Třetí oko" Blavatské, šišinka mozková, nazývaná tak kvůli své podobnosti s borovou šiškou.
Veliká jen jako zrnko rýže byla dlouho perlou mnoha meditačních kurzů. Nachází se
uprostřed mozku a je mnohými ve východní kultuře a esoteriky považována za hlavní žlázu.
Viděli jste někdy šišinku v architektuře a divili jste se, co to má být? Organizátoři západní
kultury dokázali omezit veškeré znalosti o této žláze na lékařské učebnice a bláznivé
"léčitele", třetí oko? Myšlenka, že část našeho mozku je schopná spojit se přímo
s nadpřirozenem, by pobavila většinu naší společnosti. Šišinka mozková byla zobrazována
starodávnými (sumerskými, egyptskými, babylonskými) artefakty a malbami, což znamená,
že naši předci si její relevantnosti byli vědomi.
Jak je to možné? Očividně byli mnohem více "naladěni", než zaměstnaný moderní člověk
s kontrolovanou myslí (z definice je naše mysl manipulována, roto kontrolována). Zakrnění
této kdysi aktivní části našeho mozku bylo záměrné, protože tato část mozku by nám
umožnila vidět skrz materialistickou společnost, u které nám byl vymyt mozek, abychom ji
akceptovali jako realitu.
V kontrastu s tím okultisté, esoterici a východní náboženství ctí a praktikují zdokonalování
vnímání hlavní žlázy, která je známá také jako:
· Třetí oko
· Sídlo jasnozřivosti
· Oko Ra
· Sídlo duše
· Paní žláza
Metafyzici v celé historii nazývali šišinku mozkovou třetím okem a sídlem duše. Východní
náboženství /především buddhismus, ale i jiná) učí, že všechny klíčové parapsychologické
energie jsou channelovány z čaker do šišinky mozkové (hlavové čakry). Třetím okem je
nazývána také proto, že její struktura připomíná fyziologickou stavbu našeho normálního oka:
má membránu, která funguje jako sítnice, má tekutiny a také má tyčinky a buněčné prvky,
jako normální oko.
Neměli bychom opomíjet relevanci této malé části našeho mozku. Byla tam umístěna
z nějakého důvodu, přišli jsme o její pohled, protože byl omezen a ukryt autory našeho
vzdělávání, a byla představována jen jako nástroj mystiky, takže z ní bylo pro západní
biblické věřící učiněno zakázané ovoce.
Jejím skutečným úkolem, podle všech svědectví (včetně faktu, že ji zacementovávají a
zavírají fluorizací), je, že nám umožňuje spojovat se s naším stvořitelem - blokují ji záměrně.

Vyskytly se určité kontroverze ohledně aktivit přidávání syntetického fluoru do vodovodní
sítě a jinam, ale nejen to. Závažnost této otázky je větší, než nakolik většina lidí chápe.
Fluorizace je spolu s GMO a nakaženým nuceným očkováním jedním z největších zločinů
proti lidstvu.
Paul Fassa
Vyskytly se určité kontroverze ohledně aktivit přidávání syntetického fluoru do vodovodní
sítě a jinam, ale nejen to. Závažnost této otázky je větší, než nakolik většina lidí chápe.
Fluorizace je spolu s GMO a nakaženým nuceným očkováním jedním z největších zločinů
proti lidstvu.
Pochopení různých fluoridů
Existují dva typy fluoridů. Fluorid vápníku, který se vyskytuje přirozeně v podzemních
vodách, je relativně prospěšný. Nicméně příliš velká denní konzumace může vést
k problémům s kostmi nebo zuby. Vápník se používá pro léčbu otravy fluorem, když k ní
dojde. Tento zmírňující faktor naznačuje, že vápník v přirozeně vytvořeném fluoridu vápníku
neutralizuje velkou část toxických účinků fluoru.
Na druhou stranu typ fluoridů, přidávaných do vody a dalších nápojů a potravin, je odpadní
produkt jaderného, hliníkářského a nyní fosfátového (hnojiva) průmyslu. EPA zařadila mezi
jedy tyto: kyselinu fluorosilikátovou, silikofluorid sodný a fluorid sodný.
Pro tento článek budou pod pojem fluorid sodný zařazeny všechny tři. Fluorid sodný se
používá na trávení krys a jako pesticid. Podle vědecké studie provedené před několika lety,
Komparativní toxicita fluorových sloučenin, je průmyslový odpad, fluorid sodný, 85krát
jedovatější, než v přírodě se vyskytující fluorid vápníku.
Zdravotní rizika fluoridu sodného
Obecně se většina fluoridu, který se dostane do těla, snadno neodstraní. Má tendenci se
akumulovat v kostech a zubech. Nedávno bylo objeveno, že se akumuluje dokonce i v šišince
mozkové, nacházející se uprostřed mozku.
Tento důsledek zubní fluorózy, která vážně poškozuje zuby, v důsledku fluorizace byl
zdokumentován. Přesto Americká zubařská asociace (AMA) nadále mlátí do mrtvého koně a
propaguje fluoridy. Odmítají připustit, že místo aby zabraňoval rozpadu zubů, způsobuje
fluorid ještě větší poškození zubů.
Záplava fluoridu sodného ve vodě a potravinách vytváří také závažnější zdravotní problémy,
které nejsou široce publikovány, naopak jsou potlačovány. Nicméně mimo fluorózy nezávislé
laboratoře a renomovaní výzkumníci spojili z denním dlouhodobým používáním fluoridu
sodného následující nemoci:
· Rakovinu
· Genetické poškození DNA
· Poruchu štítné žlázy - ovlivňující celý endokrinní systém a vedoucí k obezitě
· Neurologické poruchy - pokles IQ a neschopnost se soustředit, letargie a únava
· Alzheimerovu nemoc
· Poruchy melatoninu, snižující odolnost vůči rakovině, zrychlující stárnutí, poruchy
spánku
· Vápenatění šišinky mozkové, které tuto žlázu nacházející se uprostřed mozku ucpe
Jak jsme k tomu přišli?
Podle investigativního žurnalisty Christophera Brysona, autora Fluorového podvodu, bylo
dostat velké množství fluoridu sodného do vody a potravin komplotem, sponzorovaným
průmyslem, který měl problémy se zbavit jedovatých materiálů.
Fluor byl nezbytný pro zpracování nebo obohacování uranu. Fluor vynášející propaganda
začala během projektu Manhattan ve 40. letech. Účelem bylo přesvědčit pracovníky a místní
v oblasti v Tennessee, kde se nacházela největší jaderná fabrika, že fluor je nejen bezpečný,
ale že je dobrý pro zdraví zubů dětí.
Na počátku 50. let notoricky známy mistr komplotů a otec reklamy Edward Bernays
pokračoval v kampani za přidávání fluoridů do vody, v rámci experimentu výroby lidského
souhlasu! AMA se chopila zubařské záležitosti a začala přidávání fluoridu sodného do vody
podporovat. Těch pár nesouhlasných studií a zpráv bylo obvykle hozeno do koše. Tyto
nesouhlasné hlasy byly označovány za šarlatány, bez ohledu na jejich pověst.
Přibližně 2/3 dodávek vody v USA je promořeno fluoridem sodným. Fluorid sodný je běžný
pesticid. Takže se jeho reziduum nachází v některých potravinách. Některé limonády, balené
pomerančové džusy a dokonce lahvová voda pro děti obsahují fluoridová aditiva. Dávejte si
pozor a čtěte nálepky pečlivě.
Vyhnutí se fluorizaci
Mějte na paměti, že vaření jen zvýší koncentraci fluoridu ve vodě. Ale odstranění fluoridu
z vody z kohoutku není obtížné. Reverzní osmóza funguje při odstraňování fluoridů dobře.
Pokud vlastníte dům a máte pár dolarů na zbyt, můžete si to nechat nainstalovat pod dřez. Tak
pro vás bude odstraňování fluoridů z vody pohodlné.
Pokud nejste v takové situaci, sežeňte si pár velkých konví a naplňte je ze strojů pro reverzní
osmózu z prodejen se zdravou výživou. Existuje několik takových strojů, obvykle označených
reverzní osmóza, a obvykle berou mince. Takže je to nejpřístupnější a nejlevnější způsob,
pokud si ho nemůžete instalovat doma.
Fyziologický význam šišinky mozkové
Během 90. let v Anglii provedla Jennifer Luke první studii účinků fluoridu sodného na šišinku
mozkovou. Zjistila, že šišinka, nacházející se uprostřed mozku, byla cílem fluoridu. Prostě
absorbovala více fluoridu, než jakákoliv jiná tkáň v těle, dokonce více než kosti.
Díky významy šišinky pro endokrinní systém byly její závěry průlomové. Její studie poskytla
chybějící článek spojující značné fyziologické škody s fluoridem sodným, kde existovala
teorie, ale nebylo to dříve prokázáno pozitivně. Skutečný zdroj pro řetězovou reakci
zablokování endokrinní aktivity byl izolován.
Ale jedna dobrá zpráva. Časté vystavování se slunečnímu svitu, asi na 20 minut, pomůže
zvápenatělou šišinku stimulovat. Jen si nezapomeňte sundat klobouk. Je to důležitější, než si
většina myslí, protože šišinka silně ovlivňuje mnohé další enzymy a endokrinní aktivity,
včetně produkce melatoninu.
Spojitost s 2012
Nejdříve něco o 2012, o kterém jste již mnozí slyšeli. Podle Carlose Barriose, antropologa,
historika a výzkumníka, který byl zasvěcen jako mayský obřadní kněz a spirituální průvodce,
"antropologové navštěvují chrámy a čtou nápisy… ale nečtou znaky správně… Další lidé
píšou o proroctví ve jménu Mayů. Říkají, že svět 21. prosince 2012 skončí. Mayští starší kvůli
tomu zuří. Svět neskončí. Bude transformován".
Carlos Barrios dále říká, že tato transformace bude jak spirituální, tak fyzická. Přechod začal
v r. 1987. Říká, že jsme ve spirituálním přechodu z vlády materialismu, hrabivosti a
nepřátelství do nového období spolupráce a míru - ale ne bez obtíží. Stávající oligarchie je
s tím, co má, šťastná a nechce se toho vzdát, a je mocná. Mayové tvrdí, že 2012 označuje
konec období čtvrtého slunce a začátek pátého slunce.
Carlos zdůrazňuje, že nepřátelská revoluce proti vládnoucí třídě nebude fungovat. Je na těch,
kteří chtějí tento posun, aby se spojili s ostatními stejně smýšlejícími a začali aktivně vytvářet
sítě skutečné spolupráce. Staré se zřítí. Nové období začne bolestmi růstu, jejichž závažnost
závisí na naší schopnosti přijmout, co se děje, a jít s proudem. To, říká, si vyžaduje rozvoj
bezpodmínečné lásky, s otevřeným a jednoduchým srdcem, odpuštěním a spoluprací s méně
konkurence ega.
Spojení šišinky mozkové s touto záležitostí 2012
No, co to má vše společného s šišinkou mozkovou? Spoustu. Je považována mistry jógy,
včetně Paramahansa, autora Autobiografie jogína, za portál k vnitřnímu či vyššímu já.
Parapsychologové ji považují za spojení s vnitřními dimenzionálními zkušenostmi. Je
spojována s tím, co mnozí nazývají třetí oko nebo šestá čakra, což je brána do vyššího
vědomé a blaženosti.
A je klíčová pro podporování intuice, schopnosti, která bude během těžkých časů potřeba.
Takže je nezbytná si rozvinout spiritualitu, aby pomohla vytvořit lepší pochopení, přijetí
našich spolulidí a snadnější skupinovou spolupráci. Meditace je součástí tohoto rozvoje.
Spolu s trochou slunce, dobrým odpočinkem a potravou může způsobit, že se šišinka uvolní a
umožní otevření portálu.
Neobvyklý psychiatr, profesor medicíny na univerzitě v Novém Mexiku a praktikující
buddhista dr. Rick Strassman napsal knihu založenou na skutečných lidských studiích lidí pod
vlivem psychedelických drog, DMT, s názvem DMT, molekula ducha. Objevil, mimo jiných
věcí, že šišinka mozková je zdrojem produkce DMT během zrodu a smrti, a během zážitků
blízké smrti nebo mystických zkušeností. Tento chemický přístup podporuje názor, že šišinka
je portál, kterým duch prochází do dalších dimenzí, buď vstupuje do fyzické sféry, nebo ji
opouští.
Jihoameričtí a středoameričtí šamani používají ayahuascu, rostlinný lektvar, který stimuluje
DMT pro psychologické uzdravení a obřady spirituálního zasvěcení. Své obřady pomocí
ayahuasca rozšířili tím, že cestují po světě nebo otvírají svá místní zařízení pro domorodce.
Činí to urgentně v předjímání 2012. Jejich přáním je nakopnout a rozšířit vědomé jedinců, aby
se transformace vědomí usnadnila a její součástí bylo co nejvíce lidí.
Tyto informace mají spojit šišinku s fyzické sféry s vyššími stavy povědomí a dalšími
sférami. Podstatné je neobhajovat nebo neodrazovat od používání psychedelických drog, ale
povzbudit zdraví, meditaci a spirituální růst tím, že se šišinka udrží bez fluoru. 2012 se blíží.
Čas dát se do kupy!
Zdroj
překlad Osud 2011
 


Komentáře

1 Iveta Iveta | E-mail | 13. října 2013 v 16:07 | Reagovat

Mám z dětství zkušenost s fluoridovými tabletkami. Dostávali jsme je se sestrou od lékařky v 70.letech, abychom měli "zdravé zoubky". Jako dítě si na ty lahvičky dobře pamatuji. Předtím, jako dítě jsme měly opravdu hezké zuby, bílé, rovné bez kazu. Dodnes si pamatuji, jak paní zubařka svolala ostatní své kolegyně, aby se přišly podívat, jaké mám hezké zoubky. Byla jsem naučená dbát pečlivě na ústní hygienu. Po porodu prvního dítěte se mi začali tvořit kazy, se kterými si moje zubařka nevěděla rady. Kroutila hlavou, co to je "rachitické kazy"....Následovalo plombování, další malé kazy, další plombování (samozřejmě amalgám) a po porodu druhého dítěte už jsem neměla vzadu téměř zub bez opravy. Dnes už mám několik zubů méně a paní zubařka se na mě vždy podívá soucitně a neví si se mnou rady. Až dodatečně mi došla souvislost se "zázračnými" fluoridovými tabletkami v dětství. Moje sestra je na tom podobně, má už zuby "do skleničky" v poměrně mladém věku. Dnes již pastu na zuby s fluorem, zubní vodu ani sůl s fluorem nekupuji, ale ráda bych, aby si lidé opravdu zjistili souvislosti a těmto tabletkám se vyhnuli. Se zděšením jsem zjistila, že je natrium fluoratum stále v prodeji a maminky je stále dávají na doporučení lékařů svým dětem. Nadbytek fluoru  má i jiné účinky, ne jen ten  na stav chrupu. Zajímavé je, že mě se účinek na zubech projevil až cca po 15 letech, ale jsem přesvědčená , že  dříve ovlivnil  mou dětskou psychiku. Před tím jsem jako dítě byla vnímavá, perfektně mi pracovala intuice, měla jsem spojení s přírodou a ostatními bytostmi, zdálo se mi, že s celým vesmírem, anděli i bohem. Přestože jsem vyrůstala v ateistické rodině. Po tabletkách si pamatuji, že jsem byla submisivní, poslouchala jsem automaticky autority a jako bych ztratila intuici. Spojení se odpojilo. Dnes už je to naštěstí jiné, ale stále mám občas problémy se sebeprosazením. Sestra je na tom podobně. Zvláštní souvislosti? Nebo logické? Poznání se začne skládat jako puzzle.. Nechť se každý rozhodne sám, ale měl by mít k dispozici všechny informace. Krásný den a děkuji za tento článek.Iveta

2 Elika Elika | 27. září 2015 v 10:14 | Reagovat

Dentální hygienav praxi a vše o ní:

http://www.praguedentalclinic.cz/cs/sluzby/dentalni-hygiena/

3 Mirek Mirek | 28. září 2015 v 12:52 | Reagovat

Dentální hygiena na Praze 2

http://www.zubni-praha.cz/Poskytovana-pece/Dentalni-hygiena/

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.