Šišinka podvěsek mozková 2 část

4. října 2012 v 19:17 |  Ostatní - zajimavosti
Používáním radioaktivních molekul označených LSD byla věda schopná sledovat průběh
LSD různými kanály a cestami v těle. Bylo zjištěno, že poté, co si vybere jisté oblasti
v různých částech mozku, migruje pak do sekcí s méně otisky, například do pravé hemisféry,
tak zvaného kreativního centra. Přesměrováním vědomí do nedotčených částí kortexu, člověk
hypoteticky zažívá svět jinak, a odtud pochází řada interpretací, které poskytli dotázání
psychedeličtí cestovatelé o svém "výletě". Kvůli antagonistickému efektu LSD na serotonin a
samotnou šišinku mozkovou by se zdálo celkem pravděpodobným, že existuje chemický
vztah mezi duševní nemocí a nedostatkem serotoninu. (31) Ale intravenózní dávky byly
podány lidem, a nebyly zaznamenány žádné psychedelické efekty. (32) Samotný melatonin
má stejnou indolovou strukturu jako LSD. Opravdu zajímavé!
Spekulace
Mám u účinnosti meditace na praktikující pár spekulativních konceptů. Mám hypotézu, že
provádění různých technik dýchání, při soustředění se třetím okem (pseudomístem šišinky),
nevyhnutelně a nepostřehnutelně stimuluje šišinku, aby vytvářela méně melatoninu a
serotoninu, což pak mění vědomí, vytváří přirozeně dynamickou statiku skutečně
nábožensko-spirituální zkušenosti. Skutečně nyní víme, jak hraje světlo důležitou roli
v šišinkové produkci různých hormonů a s neurotransmitery souvisejících molekul, a můžeme
to volně spojovat se "světlem". Které často doprovází člověka během osamělých "meditací
třetího oka". Mnozí byli tohoto světla v minulosti svědky a mnozí budou svědky. (33)
Centrum mozku sahá do dvou menších kanálů vlevo a vpravo;
levý je tai chi (nejvyšší konečný) a pravý je ch'ung ling (nehmotný duch); jsou spojeny
s centrem t'ien (nebeské údolí) nad nimi a s centry yung chuan (bublající duch) v chodidlech,
a pak probíhají srdcem v hrudi.
Tao Ching říká: "Příroda je v srdci a manifestuje se prostřednictvím očí; život je v podbřišku
a manifestuje se prostřednictvím genitálií."
Příroda je spirituální vitalita v srdci, která se manifestuje prostřednictvím dvou kanálů
z centra mozku. Takže když je zrak soustředěn na místo mezi očima, světlo přírody se
manifestuje, a po dlouhém výcviku se sjednotí s (věčným) životem, aby se stalo celkem. Toto
sjednocení se nazývá vidění skrz prázdnotu, která není prázdná, a ten, kdo není probuzený do
této jednoty, nedosáhne v praxi ničeho.
Otázka: Když jsem se učil meditaci, byl jsem vyzýván, abych oprostil své srdce (dům ohně) o
všechny myšlenky, nastavil svoji mysl na kultivaci přírody a otevřel své oči, abych hleděl do
prázdnoty správným způsobem; vysvětlíte mi to vše prosím?
Odpověď: Vidět prázdnotu jako neprázdnou je správné a vidět prázdnotu jako prázdnou je
nesprávné, protože selhání u vrácení se do centra (tsu ch'iao) (které není prázdné) brání, aby
se světlo vitality manifestovalo. Pod srdcem a nad genitáliemi je prázdný prostor, kde se
spirituální vitalita manifestuje, aby vytvořila kavitu. Když se duch a vitalita vrátí do této
kavity, spirituální vitalita stoupne do formy kruhu (světla), který není prázdný. Prázdnota,
která nevyzařuje, je relativní, ale prázdnota, která vyzařuje, je absolutní. Absolutní prázdnota
není prázdná, jako relativní prázdnota. Prázdnota, která není prázdná, je spirituální světlo, což
je duch-vitalita, která pramení ze žlutého síňového centra (huang ting či střední tan t'ien
v solar plexus).
Můj mistr Liao K'ung řekl: "Když se zlatý mechanismus (alchymie) začne pohybovat a
vydává záblesky světla, síň prázdnoty (hsu stih, tj. srdce bez pocitů a chtíče) bude osvětleno
bílým světlem, které odhalí záhadnou bránu (hsuan kuan), jejíž přítomnost neznamená
prázdnotu."
Člověk žije a umírá kvůli této nehmotné vitalitě ducha; žije, když je přítomná, a umírá, když
je rozptýlena. Takže se říká: "Duch bez vitality; nečiní člověka živým; a vitalita bez ducha
nezpůsobuje, že umírá." Prenatální duch v srdci je příroda a prenatální vitalita v podbřišku je
život; pouze když se duch a vitalita spojí, lze dosáhnout skutečného úspěchu.
Otázka: Vysvětlíte prosím rčení: "Pokud člověk dosáhne původní kavity ducha (tsu ch'iao,
v centru mozku mezi očima), najde zdroj nesmrtelného dechu."?
Odpověď: Pozemský člověk, který objeví původní kavitu ducha, je opravdu velmi vzácný. Je
pod nebesy (vrcholkem hlavy), nad zemí (podbřiškem), západně od slunce (levé oko) a
východně od měsíce (pravé oko). Za záhadnou branou (hsuan kuan) a před duchem údolí (ku
shen) je skutečná příroda (chen hsin), která je zdrojem skutečného dechu (chen hsi). Ačkoliv
tento skutečný dech souvisí s postnatálním dechem - ten vychází a vchází ústy a nozdry,
nemůže dosáhnout původní kavity ducha, aby se vrátil ke zdroji. Nesmrtelný dech, který
přichází z vnitřního (vitálního) čtyřnásobného dýchání (čtyřnásobný dech se skládá z vdechu
a výdechu s odpovídajícím vzestupem a sestupem vitality v mikrokosmickém orbitu), a
nikoliv přes nos a ústa, se může vrátit ke zdroji.
Ve vašem hledání nesmrtelného dechu byste měli regulovat postnatální (řádné) dýchání,
abyste našli jeho zdroj. Tento nesmrtelný dech je skryt v původní kavitě ducha a je geniální a
nerozptýlí se, když je postnatální (řádné) dýchání dobře regulováno. Takže mistr Liao Jen
řekl: "Když se vitalita vrátí do původního oceánu (svého zdroje), život se stane
neohraničeným."
V tomto centru je perla velikosti zrnka rýže, která je centrem mezi nebem a zemí
v lidském těle (tj. mikrokosmu); je to kavita prenatální vitality. Vědět, kde se nachází, nestačí,
protože neobsahuje podivuhodné světlo přírody, které je symbolizováno kruhem.
Proto během výcviku by obě oči měly být obráceny dovnitř do centra (mezi a za nimi), aby
spočinuly na této jednotě, která je držena v původní kavitě ducha (tsu ch'iao) bez napětí a
relaxace; nazývá se to fixování ducha v původní kavitě, která by měla být tam, kde je
kultivována příroda, a kořenem, ze kterého vyvěrá (věčný) život. (34)
Výše uvedené je překlad velmi starého čínského rozhovoru mezi mistrem a studentem,
konverzace, která ilustruje, že existovali a existují někteří, kdo znalosti o šišince mozkové dali
k užitku tím, že se soustředili na místo, které jsme popsali celkem podrobně. Ti, kdo tyto
informace také používají, budou přímo měnit svoji biochemickou rovnováhu k lepšímu.
Udělám další krok do spekulativní ideologie. Je mým předpokladem, že existuje světlo, které
prostupuje dokonce i do nejhlubších nervových tkání. Věřím, že to má přímý vliv na
fyziologii šišinky mozkové, která pak ovlivňuje organismus jako celek.

Herophilus si povšiml, že malý šišinkový útvar je jen jeden, na rozdíl od dalších struktur
mozku, které mají zrcadla v levé a pravé polokouli. Je to první žláza, která se utváří v plodu, a
je rozpoznatelná již ve 3 týdnech. Je také silně živena. Šišinka mozková je zásobována
nejlepší krví, kyslíkem a směsí živin, v lidské anatomii dostupných, hned po ledvinách
(jejichž funkcí je filtrovat nečistoty z krve). Díky této jedinečné a zvláštní anatomické
konfiguraci Herophilus správně došel k závěru, že hraje značnou roli ve vědomí a je branou
do našeho skutečného já.
Herophilovi je připisován "vynález" vědecké metody, dogmatu každého dnešního výzkumu,
tedy z postulování teorie a provedení experimentů, aby se potvrdila nebo vyvrátila. Je pak
ironické, že vědeckému výzkumu šišinky mozkové se bylo pečlivě vyhýbáno, kvůli její
spojitosti se "spirituálním" fenoménem - u kterého není možné empirické prověřování.
Teprve nedávno se vědci začali zajímat o získání větších znalostí o této záhadné žláze.
Herophilus napsal o anatomii mnoho svazků a ilustroval je, stejně jako Leonardo da Vinci
činil o mnoho století později, ale jeho práce bohužel nepřežila zničení velké knihovny
v Alexandrii, kde byly uloženy.
Třetí oko
V r. 1884 oblast komparativní anatomie odhalila důkazy, že lidské orgány lze vystopovat až
k nižším obratlovcům. F. Ahlborn zjistil, že šišinka mozková byla původně fotoreaktivním
orgánem, u ryb a obojživelníků, a někdy se nacházela mimo lebku, těsně pod pokožkou. Její
funkce coby spouštěče reprodukce byla zaregistrována zhruba o 70 let později. Šišinka
mozková je zodpovědná za vyhodnocování délky dne a noci, výpočet správného období pro
páření a nárůstu sexuálního puzení.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.