REIKI - principy pro práci s energií

4. října 2012 v 19:37 |  Práce s energiemi

Pět tradičních principůReiki


Text je použit podle knihy Franka Arjavy Petera, Reiki Fire, str.32-35


Těchto pět principů původnězformuloval jako vodítko pro plný život japonský císařMeiji (1868-1912) a mistr Usui je přejal, aby nám pomohl zavést je do života.

To nám má napomoci být kanálem pro univerzální životní energii. Nevěřím, že je to pouhý morální kodex, který bychom měli slepěnásledovat.


Potlačení myšlenek a emocí nikdy nemůže pomoci člověku, hledajícímu osvícení.

Tyto principy jsou tedy jen milníky na cestěk vyššímu uvědomění makrokosmu a mikrokosmu. Jako červená nit se všemi těmito principy táhne jednota člověka a kosmu.Pro dnešní den se zbavím hněvu

Na hněvu není nic špatného. Je to jen znamení, že se snažíte plout proti přirozenému proudu událostí. Když hněv zaklepe na vaše dveře, nejcitlivější způsob, jak se zachovat, je přijmout jej, pozorovat jej a potom jej nechat navždy odejít. Jakmile se přestanete identifikovat s emocí, oheňvyhasne. Pomocí řízené duševní očisty se můžeme zbavit nežádoucího napětí.

Pro dnešní den se zbavím obav

Snažíme se zůstat odděleni od celku, abychom si udrželi pocit, že jsme někým speciálním. Obáváme se, že se mohou věci vyvíjet jinak než jsme očekávali, když jsme mysleli jen na svůj prospěch. Zdrojem obav je strach z toho jediného, čím si můžeme být vždy naprosto jisti: ze změny.

Máme tendenci vidět ostatní jako konkurenci a možná dokonce jako nepřátele. Zapomínáme, že universum je v jednotěa pouze EGO jej trhá na kousky.

Dnes budu naplněn vděčností za všechna požehnání

Všichni víme, jak je těžké dívat se na každou zkušenost pokaždé novýma očima. A přesto, když to náhodou uděláme, ten okamžik vypadá jako věčný a magický.


Když vědoměoceňujeme své okolí, aťuž je to partner nebo nejmenší lístek trávy, můžeme znovu nalézt své místo v této překrásné pohádce života.

Takzvané "dobro a zlo" je obsaženo ve všem...Máme tendenci dívat se na svůj i cizí život z velice úzké perspektivy, neznajíce přitom celek, nedůvěřujíce a netěšíce se z okamžiku, aťuž nám nabízí cokoliv.

ZKUSME TO.

Dnes se upřímněoddám své práci

Tento princip neznamená, že máme pracovat 12 hodin denně. Vztahuje se k práci na sobě, praktikování meditace a zasvěcení našeho času duchovnímu růstu.

Hodnoty vnitřního světa se podstatněliší od těch, které uznává vnější svět. "Oddat se práci" vněse mění na oddanost uvnitř, kde žádná těžká námaha nemá místo. Ve vnějším světě můžeme usilovat o nějaký cíl, přesto ve vnitřním světěje přítomný okamžik tím jediným časem, který existuje...Reiki má k tomuto pomoci. Meditace se nedá vynutit, ale kámen se musí nejdříve hodit do vody, než se mohou vlnky začít šířit na všechny strany.
Dnes budu laskavý k bližním a všem živým bytostem

Všechny hierarchie jsou lidským výtvorem. A co způsobily, to můžeme vidět všichni. Podívejte se na životní prostředí s milujícím srdcem a svět se stane zázračným místem, které žije z lásky. Tento princip je míněn takto: přátelství vůči všem bytostem musí zahrnovat vás samé. Vlastněbyste svou cestu lásky měli začínat u sebe. Moudří všech věků byli známi tím, že k údivu ostatních uctívali svá vlastní těla.Ale z pohledu tohoto principu na tom není nic divného.

Definice Reiki


Reiki

Reiki je japonská technika pro odbourání stresu a hloubkovou relaxaci, která také podporuje léčení. Znovu ji objevil mistr Mikao Usui na začátku 20. století. Reiki se předává přikládáním rukou a jinými technikami. Je velmi snadné předávat ji také na dálku, posílat do minulosti i do budoucnosti.

Reiki je jednoduchá, ale účinná. Může se ji naučit používat každý, kdo projde zasvěcením.


Slovo "Reiki"pochází ze dvou japonských slov - v přepisu "Rei"a "Ki"(viz obrázek)."Rei"je horní znak, "Ki"je dolní znak. Překlad je velmi obtížný, následuje jedno z možných vysvětlení. Je také možné, že naše výslovnost neodpovídá japonskému originálu, to ale nic nemění na významu Reiki pro náš každodenní život.


"Rei"znamená "univerzální,"alespoňtak to většinou pojímáme. V tomto významu se také skrývá to, že Reiki má svou inteligenci a dokáže působit na člověka v jeho celistvosti. Reiki zná příčinu všech problémůa obtíží a ví, jak je vyléčit.


"Ki"je životní energie - znamená totéž, co Či. Toto slovo známe z Feng-Shui, karate, Tai-chi a dalších bojových a léčebných umění.

Životní energie řízená inteligencí - Duchem

Při práci s technikami Reiki je energie vedena vlastní inteligencí. Proto někdy definujeme Reiki jako "univerzální životní energii řízenou Duchem."

Z tohoto důvodu nepotřebuje být Reiki usmísťována člověkem. Při léčení se tedy můžete věnovat pouze tomu, abyste byli co nejlepším prostředníkem pro proudění této energie, ostatní je možné ponechat na řízení Duchem.

Je mnoho druhůléčivé energie.Všechny obsahují životní energii v nějaké podobě. Ne všichni léčitelé uznávají Reiki, dokonce se můžete setkat s tvrzením, že "Reiki může ublížit." Pokud dodržíte jednoduchá pravidla, kterými se budete vždy řídit, spolehnete na inteligenci Reiki, je možnost "ublížení"nulová.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.