Význam křestních jmen 4

19. ledna 2011 v 11:06 | internet |  Ostatní - zajimavosti

JménaŘÍJEN
1. 10. Igor - Tento muž je znalý ve věcech alchymie. Často v minulém životě používal různé kovy a jejich zabarvení a tak mu není cizí chemie, v níž má dobré znalosti. Bude zručný a bude si umět i mnoho věcí opravit, je dovedný a má v sobě klid a jistotu
2. 10. Olivie - Značně chytrá žena, která podléhá svodům mužů a to je její záhuba. Její chytrost se pod vlivem muže ztrácí a ona se cítí beznadějně samotná. Je třeba se nedat chytit do spárů milostných her, ale zachovat si svoji identitu a bude se cítit dobře i ve svazku
3. 10. Bohumil - Je muž, který má ambice se stát slavným. Ovšem jeho úsilí se stát slavným narušuje jeho soukromí. Neumí se vypořádat s věcmi uvnitř sebe a v okolí a to mu narušuje jeho správný směr. Mnohdy místo toho, aby šel dál, zůstane stát a jeho kariéra se bortí
4. 10. František - Má rád jistotu. Bude chtít mít klidný a útulný domov a bude se chtít přátelit s lidmi, kteří jsou také tak naladění. Nedělá mu dobře neklid a nejistota, potřebuje cítit, že je vše v pořádku a že mu nic nehrozí
5. 10. Eliška - Má v sobě emoce skrze své bližní, chce každého zachraňovat a přitom si ani neuvědomuje, že sebe potápí. Ať se začne starat o sebe a druhé ať nechá jít jejich cestou a bude se jí dařit dobře
6. 10. Hanuš - Člověk přísných mravů, chce mít vše na svém místě a nesnese nepořádek. Měl by si hlavně udělat pořádek ve své mysli a odchýlit se od striktních úkonů, které mu škodí. Chce to trochu volnosti a dopřát i chaos, vše se časem vrátí opět do normálu. Pokud chce zbytečně řešit věci, které nejdou, zbytečně si přivozuje utrpení
7. 10. Justýna - Děvče kypré a také značně na výši. Bude se chtít vyrovnat ostatním krásou, a proto se bude starat o svůj vzhled a zanedbávat svoji duši. Měla by spíše hledět do svého nitra než na krásu okolo sebe

8. 10. Věra
- Tato žena spoléhá na náhodu a také se jí v životě náhody daří. Nebojí se, co bude dál a věří v dobro věcí, což jí přináší dobrou náladu a spontánnost, jen nesmí zapomínat na plnění závazků a věcí s ní spojených. Nesmí zahálet, jinak se odchyluje ze svého životního moudra a naplnění
9. 10. Štefan - Muž rozšafný, věrný svým ideálům, které nechce pohřbít a občas je vnucuje druhým. Je třeba se mít v životě na pozoru před falešnými představami a iluzemi. Je třeba se více dívat na věci rozumově než idealisticky
10. 10. Marina - Trochu jí vadí její vzhled, ale není třeba se tímto zabývat. Je třeba se více zabývat tím: Jsem ráda, že mám okolo sebe tyto lidi nebo bych raději měla okolo sebe jiné? Je třeba si dělat pořádek v přátelích
11. 10. Andrej - Skromný člověk, který hledá víru v tom, že bude dělat věci, které budou prospěšné druhým. Je třeba se smířit s tím, že ne vždy mohu být oporou druhým a je třeba hledat oporu sám v sobě. Tím, že hledá oporu v druhých, se ubezpečuje o své hodnotě
12. 10. Marcel - Bude mít v životě trochu méně rozumu, což mu bude škodit, protože se bude vrhat do věcí střemhlav a nebude rozumově uvažovat. Je třeba se naučit rozvaze a nedělat věci unáhleně
13. 10. Renáta - Žena spokojená s málem, ale mohla by více. Měla by posílit své ambice a svojí cílevědomostí si jít za svým, bojí se prosadit a to jí brání prožívat život na plno
14. 10. Agáta - Snáší útisk a zbytečně se stále ptá sama sebe: Mám to zapotřebí? Je třeba se neptat, ale nenechat si líbit to, co se mi nelíbí. Sama se má naučit rozhodovat o svém životě a nečekat, že mě ostatní spasí

15. 10. Tereza
- Je dívka, která má ráda pohodlí a je schopna pro to udělat cokoliv. Nemá ráda napomínání a upomínání. Má ráda dárky a také se ráda baví ve společnosti. Umí si užívat života, jen to nesmí přehnat a také se musí naučit myslet na to, co by měla více vnímat ve smyslu své odpovědnosti pro sebe
16. 10. Havel - Nezvyklé jméno dává svému dárci hodnost více lidí pohromadě. Tento člověk bude se jevit někdy jako podivín, nebude umět řešit reálně věci a bude se na vše dívat více filozoficky. Je nešťastný z toho, že mu nikdo nerozumí a on by tolik chtěl, aby se mu podařilo s druhými domluvit. Nemá se snažit s druhými domluvit, stačí, když s nimi jen bude
17. 10. Hedvika - Sličná děva, která se nechává unášet city. Nemá se nechat zviklat tím, co si o ní myslí ti druzí, ale má se naučit věřit tomu, co cítí ona. Občas má splín na duši, že není tak dobrá pro ostatní, jak by chtěla. Zde dělá největší chybu, ať přestane o sobě pochybovat
18. 10. Lukáš - Neumí být podlý, a přesto se stýká s lidmi nevalného charakteru. Má se naučit více vnímat nitro těch druhých a nebýt slepě důvěřivý. Je příliš zaujat tím, co si o něm myslí ti druzí, než by se začal ptát sám sebe: Co si o nich myslím já?
19. 10. Michaela - Má ráda své rodiče a proto bude upřednostňovat v životě rodinu. Bude ráda, když bude mít okolo sebe lidi, kteří jí budou nablízku. Neumí být sama a má se to naučit
20. 10. Vendelín - je schopný muž vždy nápomocný druhým. Je skromné povahy a umí být někdy i zákeřný, když druzí nevidí, co pro ně dělá. Očekává od druhých pochvalu a uznání a proto se snaží být nápomocný, a když to nedostává, zlobí se na okolí. Má se naučit nesnažit se získávat uznání okolí svými činy, ale tím jaký jsem opravdu
21. 10. Brigita - Bude mít v životě problémy s muži. Neumí s nimi zacházet, buď se zamiluje, nebo je nenávidí nebo se s nimi chce stýkat jen v rámci sexu. Neumí si v tomto udělat pořádek a stále z jednoho tématu přeskakuje k druhému. Je třeba najít správný směr a rovnováhu v životě ve všem co činím

22. 10. Sabina
- Sebevědomá žena, která prahne po materiálním zajištění. Měla by ubrat ze svého snažení v této oblasti a vrhnout se spíše na oblast charity. To jí může přinést úlevu na duši
23. 10. Teodor - Tento muž má významné jméno v dějinách lidstva. Již několikrát lidstvo zachránil před negativními vlivy a má se nyní učit najít si své místo na slunci. Přestat se starat o druhé a začít se starat o sebe
24. 10. Nina - Žena, která má ráda svoji sexualitu a skrze ni prožívá život. Měla by si uvědomit, že to není všechno a dát do svého života i více lásky duchovní
25. 10. Beáta - Má tvrdé jméno, které svědčí i o tvrdém srdci této ženy. Měla by se učit své srdce vnímat více ve všem, co dělá a ne se snažit vše dělat tak, aby to bylo dobré. Přináší jí to zbytečně zklamání na duši
26. 10. Erik - Muž tohoto jména bude významný v oblasti financí. Umí dobře počítat a umí si spočítat i to, co se mu kde vyplatí. To znamená i ve vztahu s druhým pohlavím se umí pohybovat na tenkém ledě
27. 10. Šarlota - Vznešené jméno vznešeného rodu. Žena tohoto jména je předurčena k radosti a veselosti ve společnosti. Je dobré se mít na pozoru před tím, co dělám a co bych měla dělat. Naučit se rozlišovat co je radost a co už radost není
28. 10. svátek

29. 10. Silvie
- Tato žena to v životě nebude mít jednoduché, bude se snažit prorazit, ale nebude se jí příliš dařit. Dává příliš velký pozor na to, aby se nespálila, a to jí brání přinášet i oběti. Je třeba občas i něco opustit, aby mohlo přijít to, co chci
30. 10. Tadeáš - Zvyklé jméno pro kněze nebo jeho blízkého. Je to jméno, které nosí pro nositele spásu a také víru. Člověk se pod vlivem tohoto jména nebude cítit dobře ve společnosti a bude hledat ústraní, kde najde klid a pokání
31. 10. Štěpánka - Má v životě mnoho nesnází, které ji provází, neboť slepě důvěřuje v sílu osudu a neuvědomuje si, že vše si tvoří sama. Občas se nechá uvrhnout do věcí, které nejsou pro její oko dobré, ale ona si myslí, že se vše v dobré obrátí. Má se naučit více vnímat co je správné než to, co by mělo být správné

 LISTOPAD

1. 11. Felix - Má v životě velice málo zklamání, snaží se docílit toho, co chce a když to nejde, nermoutí se, ale hledá jinde. Nebojí se nástrah života a vždy to, co chce, docílí
2. 11. Památka zemřelých
3. 11. Hubert - Bude mít v životě mnoho známých a bude si na nich zakládat. Ví, že život je o tom, že se má brát vesele a tak se nebude příliš rmoutit, ale bude se chtít nad vším povznést a brát s humorem. Občas se musí, ale hodně zapřít, aby toto dokázal
4. 11. Karel - Jméno muže, který si potrpí na lichotky a má rád lidi okolo sebe vnímavé a bezostyšné. Příliš si s morálkou nedělá starosti a bude se vždy chovat tak, jak mu velí jeho rozum. Má rád veselí a radost, které se mu ovšem mnohdy nedostává
5. 11. Miriam - Žena, která si příliš nedělá starosti s tím, co bude. Umí se o sebe postarat a také se nebojí života. Umí život prožívat plnými doušky
6. 11. Liběna - Libé jméno libé děvy, která se snaží vnést do života více líbivosti na oko, ale v duchu se stále ptá sama sebe: Je to pro mě to správné? Bude se stále více v životě dostávat od povrchních věcí k vnitřním prožitkovým
7. 11. Saskie - Nemá v životě příliš přátel, neboť si zakládá na dekoru a to neladí s jejím okolím. Bude se stále ptát: A mají mě ti ostatní vůbec rádi? Má se naučit s nimi vycházet jako se sobě rovnými a nesnažit se je poučovat o tom, co je správné a pak najde více přátel
8. 11. Bohumír - Muž blízko k bohu. Má v sobě velkou sílu a může prosadit své plány. Nebojí se a jde správnou cestu, umí si v životě sjednat pořádek a to je důležité pro jeho plány
9. 11. Bohdan - Strmý muž, který se bude chtít vézt s ostatními. Nebude se snažit v životě docílit věcí svojí pílí, ale pílí jiných. Má se naučit v životě zabrat a nečekat, kdo mi co dá
10. 11. Evžen - Muž zvučného jména, který občas se potlouká mezi rovinou rozumu a citu. Neví občas, co zvolit. Co je lepší cit nebo rozum a tak se bude potýkat se situacemi, kde bude hledat své srdce, aby si porozuměl
11. 11. Martin - Je muž čestný a poctivý. Umí se na vše podívat shora, a proto nedělá z ničeho problém. Jeho okolí mu občas nerozumí, protože se neumí s nimi dohodnout na tom, co by chtěl on. Má se naučit komunikaci a lépe vyjadřovat své city a pocity

12. 11. Benedikt
- Jméno pro svatého apoštola, nosí svému zrozenci sílu a odvahu poprat se se světskými věcmi, nebojí se nástrah a má vždy pro strach uděláno. Nehodí se pro muže silných kvalit, neboť hrozí nebezpečí, že svého jména zneužije a bude se muset potýkat se zlem, které k sobě přivolá
13. 11. Tibor - Jméno, která dává muži sílu a také víru v moc věcí, které mohu ovlivnit. Nebojí se utkat v boji s lidmi, kteří mu dávají najevo svoji sílu a nebojí se ani dávat do života to, co chce. Má v sobě více síly než si ostatní myslí
14. 11. Sáva - Nedává se moc často, neboť nenosí svému zrozenci nic dobrého. Je dobré toto jméno vynechat
15. 11. Leopold - Jméno pro velkého muže, který má v sobě dosti strachu, který nedává najevo ostatním. Žije ve skrytu duše neustálý tlak z okolí, který se snaží rozpustit, ale moc se mu to nedaří, má se naučit zklidnit svoji mysl a tím nalézt klid, po kterém touží
16. 11. Otmar - Svému majiteli dává trochu nostalgie a trochu smutku. Tento muž v životě neprožívá příliš štěstí, netěší se z krás života. Má se naučit radost i z maličkostí a netrápit se zbytečně pro věci, které nemají smysl, je příliš romantický a zbytečně se trápí
17. 11. Mahulena - Panna, která se má utkat s mocí ďábla. Má se naučit nepodléhat náladám a svodům okolí, má být silná a odolat nástrahám světa svojí vírou a nebojácností
18. 11. Romana - Není dobré toto jméno dávat ženě, která má dobrý rod. Je to jméno, které bude mít za následek zplození potomka, který bude slepě následovat tradice a nebude se umět o sebe postarat, ale bude chtít, aby se starali druzí. Je to kód starých generací, který se pro dnešní dobu nehodí

19. 11. Alžběta - Tato žena je značně činorodá a pomáhá jí kontakt s okolím. Je třeba se mít na pozoru před lidmi, kteří mě nepřejí. Její život podléhá jejímu naturelu být prospěšná druhým
20. 11. Nikola - Je to statný hoch, který si umí poradit se vším. Má vlohy pro to, aby byl pomocníkem druhých a také pro to, aby se uplatnil jako dobrý pedagog
21. 11. Albert - Je třeba mít tohoto muže trochu dále od těla, dokáže být někdy dotěrný, když chce dosáhnout svého. Je třeba se mít na pozoru před svými přáními a zvažovat, která přání je dobré pro své dobro chtít a která přání je třeba opustit
22. 11. Cecílie - Jméno ženy, která je pro ostatní nepochopitelná. Ovládá s lehkostí věci tajemné a nedá na ostatní. Je sama sebou a dokáže si poradit se svým životem
23. 11. Klement - Muž rovný boji s ostatními. Nebojí se porážky a jde si hrdě za svým cílem. Má občas chmury na duši, které souvisejí s jeho zdravotním stavem. Je třeba se nebát nemocí, ale snažit se hlídat své tělo
24. 11. Emílie - Bude mít v životě mnoho nepřátel, neboť nebudou rozumět jejímu životu. Umí žít pro sebe a nestará se o druhé, což může ostatní dohánět k šílenství. Nechce nést na svých bedrech jejich břemena
25. 11. Kateřina - Má ráda život a umí se z něho radovat. Měla by občas být také sama se sebou, aby si mohla utřídit myšlenky a nebála se žít si pro sebe a ne pro ostatní. Občas se snaží na úkor sebe vyhovět požadavkům ostatních

26. 11.  Artur
- Je to tvrdý muž, plný zásad a moralizování, má rád klid a své blízké chce mít blízko u sebe. Nebojí se jít do věcí, které budou ostatní obtěžovat, neboť si myslí, že koná dobře. Má se naučit ohlížet nejen na sebe, ale také na ostatní. Vše nemusí být dle něho dobré pro ostatní
27. 11. Xenie - Je to výše postavená osoba, která má ráda věci mezi nebem a zemí, které jsou ostatním lidem cizí. Má v sobě ducha, který umí ovládat kouzla a má více možností dosáhnout věcí, které se ostatním nedaří. Nesmí zneužívat své moci a bude se jí dařit dobře
28. 11. René - Je muž, který má v sobě více bolesti než dokáže unést. Nerad kazí ostatním klid svým naříkáním a tak si vše chová v sobě, ale občas se může okolí zdát méně prospěšný než ve skutečnosti je. Má se naučit odkrývat své srdce a nebát se zranění ostatních
29. 11. Zina - Je tvrdohlavá žena, která nepřipustí nic jiného než to, co chce ona. Je těžké ji přesvědčit o opaku a tak si na vše musí přijít sama životními zkušenostmi, které občas zabolí
30. 11. Ondřej - Je rád ve společnosti žen a má rád více lidí okolo sebe. Je dvorný a také pro ostatní více hovorný. Je dobré se občas kontrolovat ve svých emocích, neboť pokud ten druhý nechce dělat to, co on chce, dokáže být nepříjemnýPROSINEC

1. 12. Iva - Snivá žena, touží po princi z pohádek, a když nepřichází, hroutí se. Je třeba se naučit realitě a ne jen snít. Teprve v druhé polovině života dochází ke smíření se skutečností
2. 12. Blanka - Je žena, která má ráda pohodlí a nechce udělat nic navíc. Má se naučit nestrádat tím, co nemám, ale naučit se uvědomovat si, co mám a tím žít
3. 12. Svatoslav - Je to svatý muž, jehož záře přináší ostatním klid a pokoj na duši. Je zde nedobrovolně a proto může občas pociťovat stín na duši a toto přenášet do okolí, ale je třeba si včas uvědomit svůj úkol a nedat prostor chmurám na duši
4. 12. Barbora - Je žena, která má v sobě více zálib, ale snaží se pro ostatní být dobrá a tak na úkor sebe potlačuje své zájmy ve prospěch ostatních, má se naučit upřednostňovat sebe a ne ostatní
5. 12. Jitka - Má v sobě mnoho vloh pro život, ale neumí s nimi hospodařit, občas se přistihne, že jedná jinak než by chtěla a přitom jí v tom nic nebrání. Má se naučit hospodařit se svým časem a nedávat ho ostatním na zmar
6. 12. Mikuláš - Jméno tohoto muže se nese daleko široko. Nezná nouze a nebesa podporují růst tohoto svatého muže, má se naučit vzdát pozemskosti a být jen v rámci možností zde na zemi, odkrývat více než povrchnost
7. 12. Ambrož - Jeví se jako svatý, ale svatý není, má v sobě mnoho zlosti a nenávisti vůči okolí, čímž si způsobuje bolesti a újmy na zdraví. Má se naučit hledat chyby v sobě a ne v ostatních. Ti ostatní ho jen podporují v růstu
8. 12. Květoslava - Květenová žena, plná dojmů, plná lživých dojmů, nechá se snadno opít slovy druhých a svést z cesty jednáním druhým, musí být stále u svých zájmů a nedat se svést jednáním ostatních
9. 12. Vratislav - Občas ho něco vyvrátí z kořenů, ale má sílu se vrátit zpět do svých kořenů. Je dobré mít silné kořeny, ale ne tak silné, abych se vracel do minulosti a zbytečně trpěl, když nemusím

10. 12. Julie
- Vznešené jméno hodné rodu, dívka tohoto jména se bude chovat vznešeně a bude uznávána ve společnosti. Lidé k ní budou vzhlížet s obdivem. Bude se chovat i vyzývavě. Je třeba se usměrnit a dát svému životu řád, který blahodárně prospívá rozvoji této duše
11. 12. Dana - Má za sebou mnoho zklamání a má se naučit s nimi vypořádat. Nemá se zaobírat maličkostmi, ale vše brát jako celek. Mnohdy přes detaily jí unikají důležitější věci. Má se učit poznávat vše v globálu a tím pádem se učit žít i pro společnost a ne jen pro někoho
12. 12. Simona - Dívka, která nemá ráda divadlo a přitom ho tak ráda hraje. Ať jde více do hlubin své duše a nebude se zlobit na ostatní, že si s ní zahrávají. Musí se naučit věci vidět reálně a i se s nimi reálně poprat, nerada se pře a tak se trápí skrze zradu druhých. Ať jde více do jádra věcí a bude lépe
13. 12. Lucie - Lucie je jméno, které znamená, mám ráda život, ale život nemá rád mne a proto si občas tato bytost připadá tady zbytečná a nenachází pro sebe uplatnění. Je to její strádání mysli, které se projevuje většinou při nicnedělání. Je třeba pro sebe najít směr a plnit si své povinnosti, pak se život nezdá tak šedý a pochmurný
14. 12. Lýdie - Je to skromná žena, která je bez předsudků a skrze to si tvoří život, občas se setkává se nepochopením okolí a to ji bolí. Má se naučit vnímat svůj směr a ne směr druhých
15. 12. Radana - Radost ze života je doménou této ženy, trápí se občas proto, že se jí radosti příliš nedostává a stále po ní prahne. Až pochopí, že radost je právě to, co žije a naučí se ji poznávat ve všem okolo sebe, bude se cítit dobře
16. 12. Albína - Staročeské jméno plné lásky a něhy, tato žena ráda dává a nerada přijímá. Myslí si, že je dobré jen dávat a skrze to se jí nedostává v životě ocenění. Musí vyvážit dávání a přijímání ve svém životě
17. 12. Daniel - Je to muž, který bude žádaný ve všech profesích, umí si se vším poradit, ale občas se setkává se svojí leností. Když bude chtít, dokáže hodně
18. 12. Miloslav - Je jméno, které si zaslouží odpočinku, toto jméno se dávalo od pradávna lidem, kteří rozhodovali a měli pravomoci a to je unavilo. Je dobré se s tímto jménem příliš nikam netlačit a spíše se radovat z mála a užívat si života. Ovšem je dobré si plnit své povinnosti
19. 12. Ester - Žena, která je nositelkou tohoto jména, bude vychována v přísných mravech a ty bude uplatňovat ve svém životě. Je dobré se trochu uvolnit a nechat průchod věcem a životu, aby se zbytečně nesvazovala konvencemi
20. 12. Dagmar -  Je to žena, která je rázná a umí se v životě o sebe postarat, ale občas zapomíná a potřeby druhých a upřednostňuje jen sebe na úkor druhých. Její počínání nesmí ovlivňovat ostatní, pak bude dobře

21. 12. Natálie
- Šťastné jméno, tato žena si počíná v životě se vším obratně a dá se říci, že se jí daří ve všem, co započne. Nemusí se bát ničeho, narodila se pod šťastnou hvězdou a ta jí dává do vínku ochranu, nadání a vlohy pro vše. Jen se musí mít na pozoru před zlými lidmi, kteří jí mohou překazit její smýšlení a vnést do života zmatek
22. 12. Šimon - Světské jméno rovné zrození a znovuzrození. Znamená to, že tento muž, aniž to ví, bude konat dobro pro druhé bez nároku na odplatu. Je to jeho úděl a s tím vstupoval na tento svět. Nemusí se trápit, že jeho dobré skutky se občas minou účinkem, vše je v rukách spravedlnosti a ona řídí jeho kroky
23. 12. Vlasta - Tato žena se občas snaží vnést druhým do života pořádek, ale je třeba ostatní nechat jít jejich vlastní cestou a neplést se jim do života. Občas se míchá do věcí, které jí nepřísluší. Musí se naučit nevměšovat se ostatním do života a hledět si života svého
24. 12. Adam a Eva - Tato jména v kalendáři značí něco nového. Oba budou mít do vínku dané dary a bude záležet jen na nich, jakou cestou tyto dary využijí. Oba se mají zasloužit o více dané možnosti sobě i druhým, to znamená jít si svojí cestou a ukazovat druhým správný směr. Neptat se, zda ta cesta je správná, ale věřit jí
25. 12. Boží hod - Slaví se jako svátek ctnosti a radosti na výsostech
26. 12. Štěpán - Bude mít v životě mnoho starostí, ale vždy si bude umět s nimi poradit. Netrápí se skrze starosti druhých, ale snaží se jim tyto starosti odstranit, což ho občas odvrací od pravé cesty. Je třeba se pozastavit nad tím, zda mám opravdu právo druhým snímat jejich břímě nebo zda je jim potřeba tohoto břemene k uvědomění
27. 12. Žaneta - Tato žena očekává od ostatních přízeň a ta se jí občas nedostává, má se naučit nečekat na dary druhých, ale sama si vytvářet své dary osobní. Neptat se, zda se mi to vrátí, ale naopak dělat věci, které se vracet nebudou a ani nemusí
28. 12. Bohumila - Skromná žena, která občas trpí pocitem méněcennosti. Má se naučit vážit si sebe stejně jako druhých a skrze sebe se učit vědomě žít a ne skrze druhé. Občas ani nežije svůj život, ale život druhých
29. 12. Judita - Je to ta pravá žena pro zachování rodu. Neví, že se má naučit hospodařit se jměním a také následovat své pocity v rámci zabezpečení rodiny. Občas se potýká s nedorozuměním druhých skrze své smýšlení o nich. Má se naučit nesmýšlet o druhých, ale naučit se smýšlet o svých zájmech a skrze ně si tvořit názor na druhé
30. 12. David - Je to muž, který ví a zná. Umí se dobře postarat o vše, co je mu svěřeno do péče a neklade si příliš velké nároky na zisky. Neumí hospodařit s penězi, a proto se mu občas nedostává materiálního zázemí. Musí více koukat na sebe a ne na druhé, tam se občas zapomíná a diví se, že zase něco promarnil
31. 12. Silvestr - Honosné jméno patří honosnému muži, který si jde za svým novým cílem. Narodil se pro nové věci a ty uskutečňuje všude, kam přijde. Nehodí se do rodiny s požitkářstvím, ale do rodiny dobrých popř. i chudých lidí, kde se dobře učí se postarat o sebe i o druhé a to mu dává vlohy pro jeho další možné cesty v život.