Význam křestních jmen 3

19. ledna 2011 v 11:05 | internet

Jména

ČERVENEC

1. 7. Jaroslava - Bude mít příliš často pocit, že je jí život přítěží a že ona ho nezvládá. Je to proto, že se nechává chytit do vlastních sítí tím, že se příliš utápí v iluzích. Myslí si, že všichni okolo ní jí musí být kdykoliv k dispozici a nesnese nepřízeň osudu. Chce prožívat jen lásku a harmonii a nechápe, že i neklid občas patří k životu jako voda ke květině

2. 7. Patricie
- Tato žena slaví úspěch u mužů, protože ví, co chce a jde si za tím. Nebojí se říci, co chce a tím má muž jasno v jejich vztahu. Umí se i vžít do pocitů druhých a proto se jí v životě dobře daří usměrňovat své chování vůči druhým
3. 7. Radomír - Tento muž má rád klid a proto se zbytečně nevrhá do nových věcí, má rád stav věcí jaký je a nebude se bránit změně, pokud ji za něj udělá někdo jiný. Má rád své pohodlí a klid na duši a proto se vyhýbá rozbrojům a bojům. Nechce válčit, chce žít v míru
4. 7. Prokop - Silný muž silných stanovisek, ale občas podléhá lžím a ty mu přitěžují v jeho životě, neboť se zbytečně pak pokouší o klid, když ten druhý ví, že vše není tak, jak říká a že občas podlehne vášním a pudům toho druhého v rámci zachování vztahu. Je třeba se vyhýbat pokušením a mít čistý štít
5. 7. - Cyril a Metoděj
  • Cyril je čestný muž pevných mravů a má pevné základy u Slovanských kmenů. Nebojí se čelit násilí a zachovává si úctu ke starším a zkušenějším
  • Metoděj má značný vliv na lidi. Má v sobě mnoho nových myšlenek, které se nebojí hlásat a tím mění myšlení druhých, má vliv na vývoj lidstva v každé době
6. 7. Upálení Jana Husa
7. 7. Bohuslava - Žena, která občas mívá splíny, které pramení z jejích nálad. Nálady se dosti často střídají a ona si občas sama neví rady se sebou. Je třeba se mít na pozoru před těmito výkyvy a nepoddávat se jim, neboť mi zbytečně ztěžují život
8. 7. Nora - Žena tohoto jména bude klidná na duši a také přítulná k muži. Nebude se bát zpronevěřit i své srdce v rámci zachování rodu a bude se snažit toho druhého získat pro sebe a své účely a to za každou cenu, nebojí se i lsti a zášti
9. 7. Drahoslava - Děvče cudné, dělá drahoty, ale když se spustí, tak to stojí za to. Má se naučit nepouštět se zbytečně do konfliktů s druhými, což jí nedělá dobře. Vždy dobře rozvážit než se s někým začnu přít, neumí přiznat své chyby a dává je ostatním
10. 7. Libuše - Žena silných kvalit a předsevzetí. Co chce, to dostane a nebojí se ani násilí. Občas by měla dávat pozor na to, jakých prostředků pro své účely používá. Není třeba si vydobýt za každou cenu svoji pozici, ale je zapotřebí mít dobrý pocit, že jsem na správném místě i za cenu toho, že druhé nechám být a nebráním jim v jejich rozvoji
11. 7. Olga - Má se naučit pracovitosti, občas zanedbává své povinnosti a trápí se tím, že s tím nejde nic dělat. Má se naučit jít do boje se svojí nerozhodností a dát si pevné cíle, které naplní a nebude se bát zklamání i z překážek, které jí brání v cestě v uskutečnění cílů. Nebát se prosadit a mít pevné zázemí a postoj
12. 7. Bořek - Muž, který strádá svým intelektem. Občas se mu zdá, že není tak dobrý, jak by chtěl být. Ale nemusí být dobrý, stačí, když bude s tím druhým více cítit a uvědomovat si, že život není o kvalitách, ale o citu a lásce, kterých není nikdy dost. Bojí se pouštět věci a lidi a má se naučit nebát se i samoty, když na to přijde
13. 7. Markéta - Má ráda klid a pohodu. Občas se tváří vůči světu skepticky, ale vždy najde východisko ze svých nálad. Nebojí se jít do všeho střemhlav a také se nebojí, že se jí občas nebude dařit v tom, co chce. Má odvahu činit velká rozhodnutí a jím tam, kam jí velí její srdce
14. 7. Karolína - Žena pustých mravů, má se naučit více zklidnit své emoce a nebát se v životě i proher. Občas má pocit, že jí život hází jen klacky pod nohy, ale ty si dává sama svojí benevolencí a frivolností. Ať si více váží svého těla a dává ho jen tomu, koho skutečně miluje, nemusím se za každou cenu podvolovat přáním druhého
15. 7. Jindřich - Má v sobě chaos a spěch. Neustále někam pospíchá a život si ani neužívá. Má se naučit také radovat z maličkostí a nechtít od života velké věci. Občas má pocit, že život je pro něho jen práce a neuvědomuje si, že si ji přidělává sám a že je třeba se dívat i očima pohody a lásky k bližním

16. 7. Luboš
- Jméno muže, který si věří a ví, že vše co dělá, dělá správně. Občas se sice utne, ale to on nevnímá, moc si věří a občas také sejde ze své cesty vzhledem ke své nedůtklivosti. Měl by občas také zpytovat svědomí, zda vše, co činí, činí správně
17. 7. Martina - Žena, která podléhá svodům mužů, občas se sice cítí provinile vedle muže, který ji občas najde s jiným, ale zase na to rychle zapomene. Má se naučit nebát se pocítit svoji svobodu s každým a nebát se občas trávit čas i s někým jiným než sama se sebou
18. 7. Drahomíra - Má vcelku unáhlené názory a občas se setká s tím, že ostatní ji mají za člověka, který neumí brát věci vážně, ale že vždy váží, zda to má cenu nebo nemá. Má se naučit nebát se stát za svými názory a nebát se názorů druhých, obhájit sama sebe
19. 7. Čeněk - Muž, který neví občas, co činí. Má se naučit více zvažovat situace a nevrhat se zbytečně do nesnází. Sází na to, že to dobře dopadne, ale ono to nemusí vždy dobře dopadnout a to by si měl stále více uvědomovat a zvažovat tedy co činit a co nečit
20. 7. Ilja - Toto jméno se hodí pro člověka, který se bude věnovat vědám a také věcem nepoznaným. Má ve svém jménu mnoho energie a také znalostí o vědách, které se budou stále více objevovat mezi lidmi. Zatím o tom moc neví, ale v životě si bude stále více uvědomovat změny ve svém náhledu na ostatní
21. 7. Vítězslav - Slaví vítězství, vyhrál svoji roli v životě nad situacemi, které se občas zdají být složité, ale on je zvládá s přehledem. Nebojí se srážek s ostatními a jde ku svému cíli. Má velké nevšední schopnosti stát se velkým a váženým
22. 7. Magdaléna - Žena přísných mravů, ale také občas neukázněných mravů. Má za úkol dovést ostatní k pravdě a poznání. Nebojí se občas spasit i své známé ve jménu boha a bojí se neuznání a také zklamání ve své víře

23. 7. Libor
- Muž, který má rád lidi a pro ně je schopen udělat cokoliv. Neměl by se tolik vydávat ve prospěch druhých, ale více si uvědomovat svoji osobnost a mít úctu k sobě a ne k ostatním. Neváží si sám sebe a občas to dává i ostatním najevo, což není dobré
24. 7.  Kristýna - Žena, která má ráda okolo sebe lidi, ale také je dokáže od sebe odehnat svojí nezřízenou povahou. Nedává se ostatním mnoho, ale chce, aby se ostatní dávali jí. Je třeba v životě zachovávat úctu k sobě i k druhým a pak bude vše v rovnováze
25. 7. Jakub - Neboli Kuba je trochu nafoukaný, ale jinak uvnitř lidský. Netřeba se na něho dívat jako na povýšeného člověka, ale je třeba ho brát jako sobě rovného. Měl by se o to přičinit svým chováním a dávat druhým najevo, že je přirozený a nechce se vyvyšovat
26. 7. Anna - Svaté jméno pro ženu, která má ráda život a ví, jak s ním hospodařit. Bude mít vlohy pro akce, v nichž může činit dobro a také se bude ráda starat o přestárlé a nemocné. Hodí se do kláštera, kostela či do nemocnice svým založením, Ovšem umí být i reálná a dobře se o sebe postarat v životě
27. 7. Věroslav - Je třeba tomuto člověku věřit jen to, co uznám za vhodné. Bude se snažit mě přesvědčovat o svých dobrých úmyslech, které v jeho očích mohou být dobré, ale u ostatních mohou vyvolat zkázu. Je třeba se vždy při setkání s tímto člověkem řídit vlastním rozumem a ne jeho
28. 7. Viktor - Zde se tento muž potýká občas s filozofickými sklony a rád polemizuje o věcech, které se ho týkají. Nemá rád, když se ho snaží někdo zastrašovat a také odradit od jeho tvůrčí činnosti. Chce si jít svojí vlastní cestou a nestojí o rady
29. 7. Marta - Bude to mít v životě těžké, neboť se neumí o sebe postarat a spoléhá na druhé. Má se naučit síle a také se starat o sebe bez snahy okolí. Časem se má naučit osamostatnit a nedívat se zpět a netruchlit za minulostí, ale dívat se do budoucnosti

SRPEN

6. 8. Oldřiška - Žena, která má ráda, když je život pestrý a vše se okolo ní tvoří novým způsobem. Neumí si občas vážit toho co má a hledá to, co nemá. Její smysl života spočívá v nalezení klidu a rovnováhy ve všem, co dělá
7. 8. Lada - Zvláštní žena se sklonem pro umění. Nerada se potýká s nedorozuměním a má raději klid a pohodu. Nechce mít okolo sebe boj a tak se raději občas ubírá smírčí cestou. Má se naučit neupínat svoji mysl zbytečně ke klidu, ale také dávat do života více aktivity, když je zapotřebí
8. 8. Soběslav - Stačí si sám a má rád, když vidí okolo sebe lidi, kteří si umějí se vším poradit. Nemá rád nekňuby a budižkničemu. Má se naučit být shovívavý ke všem a snažit se občas i těm, které má za kazisvěty poradit a nevysmívat se jim
9. 8. Roman - Skládá rád básně a rád se snaží o hovornost tím, že se snaží na sebe upoutat pozornost za každou cenu. Má se naučit nechat ty druhé také promluvit a pak si říci svůj názor a nepřekřikovat je názorem svým
10. 8. Vavřinec - Šťastné jméno pro muže, který je předurčen ke šťastné hvězdě, daří se mu v životě mnoho věcí, ale on to občas nevidí a přehlíží. Má se naučit vážit si života a vidět jeho klady a ne jen zápory
11. 8. Zuzana - Je žena, která se staví občas ke všemu odmítavě a snaží si druhé podmanit svými vlohami pro vysvětlování. Má se naučit druhé brát i s jejich názorem a nevnucovat jim názor svůj, nemusí mít vždy pravdu
12. 8. Klára - Schopná žena, dobrých kvalit a také mravů. Umí se o sebe postarat a i v životě se jí daří nacházet rovnováhu ve všem, co dělá. Nemusí se sice snažit tolik, ale o její život je více méně postaráno

13. 8. Alena
- Jméno ženy, která přikládá důležitost půvabu a také oslovení druhých. Má se naučit vážit sama sebe taková, jaká je a nesnažit se zapůsobit na druhé svým šarmem, zde nejvíce ze sebe ztrácí. Je přitažlivá sama o sobě a není třeba své půvaby vynášet na povrch
14. 8. Alan - Muž, který ví, co chce a jde si za svým. Má dobré uplatnění všude, kde se něco děje a kde může dosáhnout velkých výsledků. Nebaví ho nicnedělání a také se starat o druhé. Má rád sám sebe a své vlohy pro život. Není třeba se toho bát a zbytečně se rozdávat druhým
15. 8. Hana - Žena, která se občas potýká s problémy v okolí. Příliš se snaží být dobrá ve prospěch druhých a pak se snaží zase toto dostávat zpět, a když to není, vadí jí to a má obavy, aby nebyla sama. Má se naučit nerozdávat se, ale stmelit se sama se sebou, tam je její největší síla
16. 8. Jáchym - Tento muž bude dobrým manželem, neboť se hodí na vesnici nebo také pro obdělávání půdy či pro chov dobytka. To neznamená, že by mu to bylo na škodu, naopak v tom nachází své největší uplatnění a radost
17. 8. Petra - Žena, která má často sklon ke splínům a bojí se nevěry a nedůvěry druhých. Snaží se moc, a čím více se snaží, tím více se jí nedaří nacházet pohodu, kterou hledá. Ať se přestane bát odsouzení druhých a dělá věci, jak cítí a ne tak, jak by se mělo
18. 8. Helena - Tato žena ví, že vše v životě nezávisí na ní, ale také na tom, jak se jí v životě povede nalézt rovnováhu ve všem, co dělá a pokud tuto rovnováhu nalezne, má spokojený život plný různých milých překvapení
19. 8. Ludvík - Snaží se ve svém životě příliš sklánět před druhými a to mu nepřísluší, není nikdo, před kým by se měl sklonit. Ať se narovná a najde sám sebe

20.8. Bernard
- Jedná se o silného muže silných myšlenek. Je ve svém svědomí dosti obezřetný a má občas i chmury z toho, že se mu dostávají do podvědomí myšlenky, které mu škodí. Má se naučit více relaxovat a tím se zbavovat negativních myšlenek
21. 8. Johana - Tato žena si myslí, že svým přístupem k ostatním spasí svět. Má se naučit nespoléhat na to, že ostatní uvěří mým názorům, ale stavět si svůj svět bez toho, zda ti ostatní mi věří nebo nevěří. Příliš lpí na tom, aby jí ostatní důvěřovali
22. 8. Bohuslav - Muž se jeví jako melancholik, občas zapomíná i na to, co slíbil a co má udělat. Potýká se s nedochvilností a také občas i s nelibostí okolí. Má se naučit více se jevit jako člověk, který ví o svých negativech a učí se je zvládat a zbytečně se nedohadovat, v tom je jeho síla
23. 8. Sandra - Ví, že život je o tom, že se mám naučit spoléhat na sebe a proto se velice málo spoléhá na ostatní. Ví si se vším rady a nečiní jí potíž být občas zde nebo onde. Ráda cestuje a poznává nové lidi a kraje
24. 8. Bartoloměj - Jméno předků, kteří v sobě nesou rodovou tradici nebát se prosadit svoji vůli. Občas v dnešní době naráží na okolí. Má se naučit prosadit jen to co je v souladu se vším a ne to, co si myslí, že je správné
25. 8. Radim - Učí se neradit ostatním. Myslí si, že jim pomůže, když jim bude dávat za každou cenu radu a vůbec nevidí, jak si ostatní znepřátelí. Více bude v souladu s ostatními, když bude dávat rady jen, když o ně bude žádán
26. 8. Luděk - Spoléhá na svůj um a umí si se vším poradit. Jen se nesmí nechat zlákat okolím k nesmyslům. Musí vědět kam svoji energii dát a bude dobře

27. 8. Otakar
- Tento muž rád zápasí se vším, co mu přijde do cesty. Nebojí se poznání, že to co dělá, mu stejně nepřinese žádný užitek. Zkouší stále znovu a znovu a snaží se nalézt nové cesty, které ho budou v životě uspokojovat. Nebojí se zklamání
28. 8. Augustin - Je spjat se svým spasitelem z 11. stol. Jedná se o jméno, které přikládá význam svému původu, a tudíž majitele řadí k zastaralým rodům. Tento muž někdy bude přehnaně uznávat staré vzory a nebude se chtít přizpůsobovat novodobým směrům
29. 8. Evelína - Veselá žena plná nových předsevzetí, která málokdy naplní, ale jí to nevadí, začíná stále znovu a má z toho radost. I když se jí v životě někdy nedaří, nedělá si z toho hlavu a snaží se vše brát s humorem a pozitivně. Staví si svět plný dobrých předsevzetí a snah o jejich naplnění
30. 8. Vladěna - Cudná to žena, která se snaží zakrýt svůj ostych vůči druhým a dává stále do popředí své schopnosti, aby si ostatní nevšimli jejího studu. Má se osvobodit od zastaralých dogmat, že nesmím projevit nic ze svých pocitů a jít směle kupředu, ke své spokojenosti
31. 8. Pavlína - Toto děvče bude soudit ostatní dle toho, jak si s nimi rozumí nebo nerozumí. Ten, kdo jí nerozumí, nemá pro ni smysl, ale ten, který rozumí, proto se snaží dělat vše. Má se naučit porozumět svým pocitům, sobě a tím přestat rozlišovat ostatní. Jen tak lze dosáhnout pozitivních výsledků ve svém životě a poznání

ZÁŘÍ

1. 9. Linda - Je děvče, které sice nevypadá slušně, ale uvnitř se skrývá něha a stud. Bude vždy vyzařovat něco jiného, než skrývá. Má se naučit poprat s touto realitou a zbytečně se nenechávat strhávat ostatními k věcem, které jí nejsou blízké, jen proto, aby splynula s nimi
2. 9. Adéla - Staročeské jméno plné vlivných vibrací na ostatní. Bude působit milé a bude mít pod kontrolou své chování. Ostatní jí budou považovat za ctnostnou a také se k ní budou chovat vlídně a dokonce se k ní rádi vracet
3. 9. Bronislav - Tento muž by si měl dávat pozor na soudní výlohy. Občas se pouští zbytečně do sporů, které nevedou k vítězství. Je dobré se neptat, proč zrovna já, ale snažit se porozumět tomu, co stále opakuji a skrze co, se neustále dostávám do konfliktu s okolím
4. 9. Jindřiška - Bude mít v životě nesnáze skrze lidi, kterým bude příliš důvěřovat. Má se naučit více říkat lidem to, co se jí nelíbí než jim říkat jen to, co se jí líbí. Nerozumí si pak a dělá věci jinak než by chtěla
5. 9. Boris - Snaha být dobrý vede k tomu, že se občas stávám v kolektivu nedůtklivý a nerespektuji ostatní. Nemusím být nejlepší, stačí, když se budu více snažit porozumět všem okolo sebe. Příliš kladu důraz na sebe a zapomínám na to, co je okolo mne
6. 9. Boleslav - Má v duši příliš bolu skrze své bližní. Snaží se jim pomoci i za cenu toho, že si uškodí on. Nemá s druhými tolik tesknit, ale má se naučit brát vše jako lekce a nebrat jim jejich žezlo z rukou
7. 9. Regina - Snaha být lepší než ti druzí ji žene do věcí, které se příčí její osobnosti. Bere vše ve svůj prospěch a bere ostatní jako pomocníky na své cestě za vítězstvím. Nebrat vše jako samozřejmost a brát věci s větší ohleduplností a spolehlivostí
8. 9. Mariana - Žena bude mít v životě nesnáze skrze své vnuky. Občas se jí budou stávat na cestě věci, kterým nebude rozumět, ale na vše si přijde ve stáří, kdy si uvědomí prohřešky mládí a bude si vědět rady i se svým životem
9. 9. Daniela - Umí si v životě poradit se vším a je velice zručná v domácích pracích. Měla by přestat myslet na budoucnost a věnovat se přítomnosti, tam občas spočívá její bolest, stavět si vzdušné zámky. Ať bere život se vším, co jí nabízí a bude dobře a neulpívá na představách

10. 9. Irma
- Tato žena je neústupná a to ji ztěžuje život. Není radno se s životem prát, ale přijímat ho jako dar učení v přístupu k ostatním. Je zapotřebí se na věci podívat i jiným pohledem a nelpět na svých přesvědčeních
11. 9. Denisa - Má v sobě mnoho protikladů. Jednou se chce přizpůsobit a podruhé nechce. Neví občas, co od života chce a nechce se smířit někdy s tím, že budu žít to, co žiji. Je zapotřebí mít pokoru k událostem a věcem okolo sebe a přijímat je jako dar k nápravě myšlení
12. 9. Marie - Tato žena má v sobě něco důstojného a umí se vyrovnat s porážkou. Neumí se bránit a to je někdy její problém. Musí v sobě najít odvahu postavit se čelem situacím, kterým by se nejraději vyhnula
13. 9. Lubor - Jméno nižších mravů. Toto jméno dává svému nositeli bezvýznamnou roli, a tudíž se moc nehodí pro člověka, který by chtěl být akční. Dává mu do života pasivnost
14. 9. Radka - Tato žena o sobě ví, že je krásná a tudíž přitahuje muže, kteří ji chtějí kvůli jejím půvabům, nikoliv kvůli jejímu nadání. Má se naučit nebát se vzít život do svých rukou a nespoléhat stále na to, že mě to přinese někdo jiný. Nebát se přesvědčení, že stojím za víc
15. 9. Jolana - Má v sobě mnoho vloh pro, to aby se naučila v životě vnímat chvíle s druhými více v hloubce citů. Stále více si bude uvědomovat pomíjivost všeho, až jí zůstane jen hloubka citu a o to její duši hlavně jde, naučit se cítit
16. 9. Ludmila - Má v sobě cosi zvláštního. Občas se přistihne, že žije jinak než ostatní a také prahne po tom, aby ostatní následovaly její vlohy. Je třeba nebát se žít jinak než ostatní a nechtít, aby mě následovali
17. 9. Naděžda - Tato žena má sklon k tomu, tvářit se kysele, i když jí život baví a to občas mate ty ostatní. Neví, na čem jsou, tak má náladu nebo nemá. Mate své okolí a to jí dělá radost. Má se naučit více se vyjadřovat o tom, jak se cítí, aby měli všichni okolo jasno
18. 9. Kryštof - Je hoch, který je srdcem oddán ostatním. Ví, že vše pochází z podstaty bytí a to se snaží vnášet do života nejen svého, ale i do života ostatních, což jim vadí. Má se naučit žít jen svoji podstatu bytí a ostatní nechat jít jejich vlastní cestou. Zbytečně jim ztěžuje jejich život, nemohou ho chápat
19. 9. Zita - Má tvrdošíjnou povahu a bude si za každou cenu prosazovat svou. Má se naučit obrousit své hrany a být mírnou a vlídnou pro všechny. Její zkoušky jí dovedou k cestě, kde najde časem mír a pochopení
20. 9. Oleg - Jméno jeho otce mu dává původ selský a to pokud rody sahají do dalekých generací. Je to jméno šlechtického rodu a dává svému majiteli vyniknout ve vědách a také v sebeprosazení
21. 9. Matouš - Je milý a věrný hoch. Bude rád v kruhu rodiny a nebude se chtít z ní vzdalovat. Má v sobě mnoho milého, což může ostatním dávat a dává rád. Má docela pohodový život, pokud se najde
22. 9. Darina - Žena tohoto jména bude dosti kritická vůči ostatním a bude se snažit prosadit. To jí dává velkou životní sílu a možnost něčeho dosáhnout. Jen se musí také naučit ohlížet na ostatní a nebýt jen pro sebe
23. 9. Berta - Tato žena bude mít v sobě vkus pro to, aby se naučila zacházet s hodnotami života jinak, než zachází. Zatím se snažila v minulých životech dělit o sousto s ostatními a také občas i strádala na duchu. V tomto životě má v sobě určitý potenciál pro to, aby se naučila brát věci v kladném slova smyslu s možností výhry pro sebe

24. 9. Jaromír
- Tento muž bude mít v životě úspěch u žen. Umí se jim dvořit a vycházet vstříc a to mu dává u žen naději ho získat. Jakmile však cítí, že by ho některá chtěla polapit do svých sítí, couvne. Má v životě mnoho údělů, ale jeho život je v podstatě pestrý a mírumilovný
25. 9. Zlata - Tato žena se bude zdát okolí velice příjemnou a milou duší. Umí si s lidmi povídat o všem, co potřebují slyšet. Jen se musí naučit více všemu dávat příchuť klidu a míru, občas se zbytečně pouští do boje s ničím
26. 9. Andrea - Bude mít v životě mnoho lásek, ale jen jednu tu opravdovou, která jí bude životně prospěšnou. Dá jí do života nový náhled a také nové vnímání situaci, bude se pak chovat úplně jinak a bude se učit se všemi zacházet vlídně a laskavě, což předtím neuměla
27. 9. Jonáš - Je to většinou statný muž, statného jména a dává lidem najevo svoji sílu tím, že se zbytečně pře o věcech, které mu nepřísluší. Má v sobě objevit více citu a lásky a ne se jen vrhat do boje za materiálními statky
28. 9. Václav - Václav m v sobě poznatky českých králů a proto skýtá v sobě všehochuť. Nedá se tento muž přesně specifikovat, neboť každý typ osobnosti tohoto jména se hodí do jiných mravů dle své minulosti
29. 9. Michal - Bude mít v životě mnoho žen, ale jen jednu bude milovat. Ta mu bude osudovou, a pokud s ní zůstane, čeká ho šťastný život. Pokud se uchýlí k jiným náhražkám, bude se celý život trápit tím, že propásl svoji příležitost a bude neustále hledat pro sebe porozumění v návykových věcech
30. 9. Jeroným - Zvaný dříve svatý. Je to jména ducha a má v sobě cosi důležitého pro život. Nehodí se dávat lidem, jejichž život není spjat s duchovnem

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.