Význam křestních jmen 2

19. ledna 2011 v 11:03 | internet |  Ostatní - zajimavosti

Jména

DUBEN

1. 4. Hugo - Muž je značně vzdělaný a má vlohy pro poezii. Snaží se druhé obelstít svým projevem a snaží se vše vnést pro svůj prospěch. Má se naučit myslet i na ostatní a ne jen na sebe. Učí se dělit o své poznání s ostatními a ne se nad nimi vyvyšovat

2. 4. Erika
- Tato žena má hodně co do činění s politickou scénou. Má se zaobírat otázkami cti a také sbírat informace ekonomického charakteru. Bude velice dobře činná v politice a bude se umět zaobírat otázkami financí. Je dobré se mít na pozoru před muži, kteří touží po bohatství a nenechat se zneužívat
3. 4. Richard - Muž, který je zvyklý, že ho vždy někdo poslechne. Má se naučit nenechat si sloužit, ale mít v sobě slušný potenciál pro povinnosti. Vyhýbá se jim a má snahu do nich namočit druhé. Když se naučí odpovědnosti, může být dobrým partnerem pro život
4. 4. Ivana - Žena bude mít nesnáze v oblasti vztahů. Neví co je dobré a co je špatné. Pokládá za samozřejmost, že jí partner má sloužit a neuvědomuje si, že tím ubližuje i sobě, neboť pak se dostává do role, kdy cítí, že by měla konat i ona pro partnera. Má se naučit vnímat sebe a pak partnera a tím vyloučit využívání jednoho druhým
5. 4. Miroslava - Bude velice zručná v domácích pracích a bude si umět poradit se vším, co se bude týkat titěrných prací. Má ráda kolem sebe ruch a sama si volí odpočinek v ruchu, čímž si moc neodpočine. Má se naučit nebát se samoty a více odpočívat v pokoji
6. 4. Vendula - Snaha být lepší než ostatní a snaha vynikat, to je heslo této ženy. Ne vždy se jí to podaří a občas se trápí pro své nedostatky, neboť si myslí, že právě ony jsou důvodem jejího neúspěchu. Má se naučit neprahnout po věcech, které mi nepřinášejí užitek, ale spokojit se s málem, co je mi více ku prospěchu než přebytek
7. 4. Heřman - Tento muž bude zdatný sportovec, je dobré posilovat svaly a stále je mít v pohotovosti, neboť pokud zanedbává své tělo, chřadne i na duchu. Bude mít i úspěch žen pro své tělo, které bude zdatné a bude mít výdrž. Nepropadat slávě, ale snažit se stále být nenápadný
8. 4. Ema - Tato žena bude mít v životě tendenci být dobrou hospodyní a bude chtít chválu ostatních. Pokud se jí chvály nebude dostávat, bude chřadnout. Má se naučit nesnažit se o chválu okolí, ale sama sebe chválit za maličkosti a tím se učit mít se ráda

9. 4. Dušan
- Tento muž je zdatný v domácích pracích a bude dobrým manželem. Má vlohy pro vytvoření šťastného domova. Má rád dobré lidi okolo sebe, ale neumí rozlišovat. Má se naučit rozlišovat lidi a nenechat si škodit ostatními
10. 4. Darja - Žena znalá v sexuálních praktikách, což má dáno od narození z minulých životů. Hodí se spíše pro život ve dvou než pro život v páru. Má ráda svobodu a nenechá si ji vzít. Muž by se měl vyhýbat jejím svodům, pokud to nemyslí vážně, neboť se může stát, že bude polapen v jejích sítích
11. 4. Izabela - Jemné něžné stvoření, které trpí samomluvou. Ráda rozmlouvá sama sebou a nevadí jí, že jí okolí pozoruje. Má ráda výstřednosti a sama se nechává ve společnosti opečovávat mnoha muži, což jí škodí. Měla by upřednostňovat krásu a ne jen požitky
12. 4. Julius - Tento muž bude mít problémy s politikou. Nebude se mu líbit doba, ve které žije a bude jí chtít změnit. Bude se muset smířit s mnoha věcmi během svého života a bude se mu občas zdát, že svět není takový, jaký by ho chtěl mít
13. 4. Aleš - Muž si ví rady se vším, co mu přijde do ruky. Rád se nechává opečovávat, ale má se naučit spoléhat na sebe a nemít v sobě zlost proto, že mu druhý nevyhoví. Je zdatný ve všem a má se naučit spoléhat na sebe a své vlohy než na druhé
14. 4. Vincenc - Muž je marnotratný. Mnoho peněz zbytečně utratí a neumí hospodařit. Má se naučit lépe hospodařit s penězi, což občas je pro něho problém, neboť nevidí předem ztráty, které jeho hospodaření může přinést. Bude mít život o hospodárnosti a řízení se systémem hodnot a ne nahodilými událostmi
15. 4. Anastázie - Tato žena má v sobě mnoho podivného. Bude občas nesnášenlivá, ale občas bude úplný andílek. Její nevyrovnanost jí dává její nevyváženou povahu. Bude se muset učit najít svůj vlastní střed, aby ona i okolí nabylo spokojenosti

16. 4. Irena
- Tato žena bude mít problémy s muži. Stále chce, aby muž byl podle jejích představ, a bude muset od svých představ upustit a smířit se s druhým takovým, jakým je. Nemá se zbytečně pouštět do věcí, které jí přinášejí neklid, ale má hledat klid ve vnitřním naplnění sama sebe
17. 4. Rudolf - Muž tohoto jména bude vděčný za pohlazení, má rád, když mu druzí dávají najevo, že ho mají rádi. Je to muž celkem nesmělý a bude mít problémy s navázáním známosti. Je dobré se snažit zesílit situacemi, které se mi nelíbí. Tím, že se je naučím řešit, nalézám sílu a odvahu v životě být sám za sebe a nemusím hledat oporu v druhých
18. 4. Valerie - Cudná žena, která má ráda, když se okolí k ní chová cudně a nesnáší kritiku. Vyhýbá se všemu, co by mohlo narušit její rovnováhu. Sama prahne po věcech rázu obscénního, ale dává všem najevo svoji nedotknutelnost. Má se naučit více žít životem v realitě než v upnutých vzorcích chování. Dopřát si i své představy a ne je jen mít v mysli
19. 4. Rostislav - Bude mít značný zájem na tom, aby si jeho partnerka rozuměla s jeho matkou, na které dosti lpí a nechce se od ní odloučit. Má se naučit nenechat se chránit matkou, ale převzít svůj život do svých rukou. Bude mít těžkosti nalézt sám sebe bez matky
20. 4. Marcela - Zvučné jméno pro ženu, která má ráda veselí a hluk okolo sebe. Ráda pobývá ve společnosti a má ráda, když je okolo ní veselo. Bude se muset naučit i trávit čas o samotě, aby nestrádala na duchu tím, že teď zrovna není nikdo okolo mne a já se cítím sama.
21. 4. Alexandra - Bude mít těžkosti s tím, určit si svůj životní cíl. Bude značně přelétavá a každou chvíli bude chtít v životě něco jiného. Má se naučit vnášet do svého života jistotu a pořádek a ne chaos. Ujasnit si hodnoty a to co nemusím mít a to co chci mít a za tím si jít i přes překážky a nebát se zklamání
22. 4. Evženie - Staročeské jméno, které se hodí pro pannu, která je ráda ve společnosti jen s jedním mužem. Nesnáší, když se okolo ní motají další muži. Vybere si jednoho a tomu se zasnoubí. Má se naučit sdílet svůj život s ostatními a neupínat se jen na jednoho muže

23. 4. Vojtěch
- Tento muž bude mít štěstí u žen, věří si a to je dobré pro život. Jeho život bude pestrý a bude se mít dobře. Jen musí zachovávat úctu k darům, které mu život nabízí
24. 4. Jiří - Muž tohoto jména bude mít ve svém životě prostor pro dělání věcí, které jsou mu blízké. Ve vztahu bude dávat přednost práci a jeho vztah bude až na druhém místě, ale to neznamená, že o ženu nebude pečovat. Jen by si měl dát pozor, aby věnoval všemu jen tolik úsilí, kolik úsilí si to zaslouží
25. 4. Marek - Muž bude mít blízko k vědám. Je pro něho dobré studovat a zabývat se poznáváním věcí a také různých věd. Baví ho studium a má pro to předpoklady. Jen si musí dávat pozor, aby se před druhými necítil méněcenný nebo naopak příliš vyvýšený, to mu bude pak v životě škodit a věci se budou vyvíjet jinak než by chtěl
26. 4. Oto - Muž má problémy ve svém vnímání světa. Občas si myslí, že vše okolo něho je v pořádku a nevidí to, co by měl vidět. Měl by si poopravit vnímání věcí a bude se muset více zamyslet nad tím, co vlastně od života očekává a co opravdu chce
27. 4. Jaroslav - Bude mít problémy s matkou, příliš času věnuje vnímání rodiny a to mu škodí. Neměl by se tolik zabývat tím, co chce matka ode mě a já od ní. To mu pak nabourává vztahy. Je dobré v životě vědět, co chci já a to si dávat do života, tím usměrní své vášně a emoce vůči partnerce
28. 4. Vlastislav - Muž má v sobě ambice to někam dotáhnout, ale bude záležet na jeho úsilí, zda to v životě vzdá nebo naopak zda se popere s nepřízní osudu a půjde tvrdě dál za svými cíly. Má se přestat bát a sebrat odvahu v konání
29. 4. Robert - Má v sobě vlohy dostát svému slovu, ale občas činí opak, to mu pak škodí. Má se naučit dostát svým slovům a obrátit je v činy. Jeho fantazírování by ho mohlo dovést k záhubě

30. 4. Blahoslav
- Blahoslavený muž tohoto jména. Toto jméno je jméno předků, kteří si dávali do svého vínku nárok na slávu. Celý život se potýkali s tím, jak se nejvíce přiblížit k bohu a to jim dávalo i značnou slávu a občas i nárok na to, být blahořečený


KVĚTEN

1. 5. Svátek práce
2. 5. Zikmund - Není dobré s tímto mužem příliš špásovat. Nerozumí srandě a vše by se mohlo zle obrátit vůči vám. Je dobré k němu zachovávat odstup, ale zároveň i úctu. Je to muž dobrých zásad a také pevných mravů
3. 5. Alexej - Je to muž, který ví, co chce a jde si za svým cílem. V životě může při své snaze o lepší, mnoho dosáhnout. Není dobré se přátelit s nižší společností, to by ho mohlo odradit od jeho cílů a on by nemusel naplnit svá přání, mohl by podlehnout slabším
4. 5. Květoslav - Vznikl ze jména květena a to znamená roztodivný, ale zároveň i mnohotvárný. Je to muž, který se rád pohybuje ve společnosti lidí, se kterými si má co říci, občas se sice jeho zájmy míjejí s jeho cíly, ale jinak je v životě šťastný i s málem a jeho život se podobá rostlině, občas je vícekvětý, ale občas je chudobný
5. 5. Výročí Pražského povstání
6. 5. Radoslav - Mít radost ze života by neměl být problém pro tohoto muže, občas si dělá rád legraci z druhých, ale neumí ji přijímat. Má se naučit nebýt tak důtklivý a má se snažit s druhými nalézt společnou řeč. Netřeba se vyhýbat veselí, ale je zapotřebí se ho naučit prožívat

7. 5. Stanislav
- Je muž přímého jednání, má rád společnost a nebojí se uznávat své pocity a také pocity druhých. Pokud dokáže dostát svému slovu, má šťastný a svobodný život. Jeho partnerky budou spíše zájmů jiných a tak se může stát, že raději zůstane sám, než by živořil. Jeho osud je v jeho jednání a ne v jednání druhých. Má si dávat pozor na jednání druhých a nepodléhat jejich zájmům
8. 5. Den osvobození
9. 5. Ctibor - Muž, který nemá rád, když mu někdo zasahuje do jeho soukromí. Rád se povaluje a nemá rád moc práci. Má se naučit vnímat věci v rámci své cti a nenechat se druhými živit. Má se naučit vnímat své potřeby více než vnímá. Nemá rád, když mu někdo něco vnucuje, ale měl by se naučit sám sobě vnutit práci a výkonnost pro sebe, aby mu mohlo býti pomoženo
10. 5. Blažena - Žena, která si myslí, že vše okolo musí být v jejím duchu a to znamená v duchu blaha. Má se naučit v životě vnímat i potřeby druhých a nechtít je dostat na svoji stranu za každou cenu. Měla by se naučit vnímat více věci reálně, co je možné, to bude a co není, to tedy nebude. Občas chce své sny uskutečnit za každou cenu a neví, že občas se dává do rukou šarlatánů, kteří jí slibují nemožné a ona je jim schopna uvěřit
11. 5. Svatava - Má mít na růžích ustláno, neboť její jméno je svaté. Vzniklo v dávných dobách, kdy ženy byly uctívány jako nositelky božství a její původ tedy souvisí s tímto posláním. Má se naučit ve svém životě vnímat sebe jako osobnost a ne ty druhé. Občas se jí stává, že se chce zavděčit a tím se stát dobrou v očích ostatních, ale její poslání je v tom, nechtít se zavděčit, ale vydobýt si úctu tím, že budu moudře vědět, kdy se mám zavděčit a kdy nikoliv. Není dobré se snažit druhé naplnit úctou tím, že jim budu dávat dary
12. 5. Pankrác - Tento muž bude dobrý v rukách ženy, která to s ním bude umět. Žena, která si získá jeho srdce, bude šťastná. Bude ji naplňovat dobrý osud s tímto člověkem. On totiž není ziskuchtivý, ani podlézavý, on je prostě svůj, přirozený a to je pro život ve dvou opravdu potřebné. Ať se vyhýbá pochybných známostí a ať nechce druhé přivést na dobrou cestu, tam si může uškodit
13. 5. Servác - Je to muž, který ví, že vše co dělá, dělá, protože to chce udělat a nic mu nebude stát v cestě. Ani srdceryvné vzlyky jeho milé ho nepřimějí odstoupit od svých činů. Je to muž, který si razí cestu svobody a nechce se na nic a na nikoho vázat. Má poměrné dobré srdce, ale nesmí ho nikdo omezovat

14. 5. Bonifác
- Je to muž vlivného jména. Má za sebou řadu nebezpečných rolí v životě a umí si tudíž poradit se vším, co mu život přináší. Má se dívat na vše okolo sebe soucitně a ne povýšeně vzhledem ke svému jménu
15. 5. Žofie - Žena, která má ráda pohodlí a nechce se hnout ze svého klidu. Nebude se zbytečně drát do věcí jí nepříjemných, spíše bude čekat v ústraní, jak to vše dopadne. Má se naučit nečekat, ale sama si život řešit bez pomoci druhých
16. 5. Přemysl - Je muž, který má ve svém jméně mnoho předků a to mu dává vliv na manipulaci s ostatními. Nemá se zbytečně nechat vnést svými zájmy do vlivu na ostatní, to mu škodí a nepřísluší
17. 5. Aneta - Tato žena má o sobě neblahý dojem a snaží se na veřejnosti vystupovat sebevědomě až povýšeně. Je zapotřebí sklonit hlavu a upřít pozornost na to, co doopravdy chci a na to, co pro mě není důležité. Občas prahne po věcech, které jí nepřinášejí radost
18. 5. Nataša - Zvučné jméno pro ženu, která si bude ráda hrát s muži. Má v sobě důvtip a ten umí dobře použít ve společnosti muže, který je její krásou a vlahou náklonností omámen. Je zapotřebí nevyužívat svých vloh, ale snažit se působit příjemně a nenuceně.
19. 5. Ivo - Jméno je třeba dát muži, který se bude potýkat s lidmi stejného pohlaví a to nejen na pracovišti, ale i v životě. Má rád v sobě klid a ten mu přináší jedině osoby jemu blízké, ostatní lidé mu vnášejí do života chaos
20. 5. Zbyšek - Je třeba důvěřovat tomuto muži, má v sobě přímé jednání a nebojí se zradit i toho, kdo nepřímo jedná. Je to věrný a spolehlivý pracovník


21. 5. Monika
- Je srdnaté děvče, které ví, co chce a v životě její cesty vždy vedou k cíli. Nemá zábran a nebojí se zklamání, má otevřenou cestu ke všemu co chce, jen nesmí zapomínat na to, že zde není sama a že je třeba brát v úvahu i potřeby a přání druhých
22. 5. Emil - Stojí se zastavit u tohoto jména, neboť je to jméno nebývalé chvály. Tento muž má ve svém vínku nemalé úspěchy z minulých životů a dává mu více síly a rozumu dosáhnout svého cíle. Také ve vztazích se ženami si příliš neláme hlavu, má své cíle a netřeba si je nechat tříštit pro druhé
23. 5. Vladimír - Muž tohoto jména bude zručný v ručních pracích a nebude se bát dát druhým tolik lásky, až je tím bude doslova omezovat. Má se naučit nechat druhé jít jejich vlastní cestou a nebát se o ně. Z jeho strachu o druhé si zbytečně přivodí nesnáze
24. 5. Jana - Žena, která má ráda, když se muži točí okolo ní a nebojí se jim říci o svoji přízeň. Má se naučit tolik nepodbízet ostatním, ale hledat si svůj vlastní směr bez závislosti na druhých a především na mužích. Je příliš slabá ve svých předsevzetích a to jí v životě vždy přivodí zklamání, nebát svých tužeb a jít za nimi, netýká se mužů
25. 5. Viola - zvučné jméno pro ženu, která je zásadová a nedá se příliš přesvědčit v přáních ostatních a to jí dává do vínku značné snahy nebát se v životě postavit na vlastní nohy bez pomoci druhých. Jedná se o statečnou a sebevědomou ženu, která ví, co chce a hlavně se nebojí
26. 5. Filip - Snad se tento muž nebojí? Je křehký a hned ho vše rozhodí. Má se naučit nebát se situací a do nich se vložit. Nečekat až se do nich vloží ostatní. Život mu bude udílet zkoušky, ve kterých bude muset obstát sám bez pomoci druhých
27. 5. Valdemar - Je muž, který má značný rozsah působení na ostatní a to ve všem co dělá. Vše dělá s vervou a to se mu příznivě vrací zpět. Nebojí se také druhým odkrýt své myšlenky a podřídit svůj život ve prospěch svůj a ne druhých, nebojí se odsouzení a jde si za svým

28. 5. Vilém
- Tento muž je příliš zaujatý sebou, stále se hlídá ve všem, ve svém projevu ve svých schopnostech a příliš si nevěří. Potřebuje získat sebedůvěru a to tím, že se bude střemhlav vrhat do věcí i těch, které mu nejsou příliš příjemné, netřeba otálet, třeba se stávat silnějším
29. 5. Maxmilián - Tento muž rád holduje alkoholu, což je jeho zkáza. Musí se držet na uzdě, neboť nezná svoji míru a také svoji cenu. Rád se opije do němoty a neví, co tropí. Je třeba se mít před tímto mužem na pozoru, neboť se učí ještě poznávat svět a není příliš znalý
30.5. Ferdinand - Bude mít nadání na velení a oslovování druhých. Ví, jak si poradit v těžkých dobách a jeho příjemné vystupování má vliv na ostatní, kteří mu jdou rádi na ruku. Umí příjemně a jemně vystupovat ve společnosti, což má i příznivý vliv na přízeň dam. Nemá chtít moc, jen přiměřeně, ale také ne málo. Má se naučit rovnováze ve všem, co činí
31. 5. Kamila - Zvučné jméno ženy, která si pro svoji skromnost zaslouží uznání. Ráda tvoří pro druhé a zanedbává sebe. Má se naučit nejen tvořit svoji budoucnost prostřednictvím druhých, ale také pro sebe si dávat více času a snažit se pro sebe dělat více než pro ostatní. Neumí to a to se musí naučit

ČERVEN

1. 6. Laura - Bude to mít v životě těžké, neumí žít sama a snaží se žít prostřednictvím druhých, což ji vysiluje, aniž si to uvědomuje. Myslí si, že by neměla sílu žít sama a tak se nechává druhými hýčkat, až ztrácí jejich péčí půdu pod nohama, neboť si neuvědomuje, že se jim dává všanc
2. 6. Jarmil - Muž, který bude mít pochybnosti o tom, co se okolo něho děje. Nevěří jen tak něčemu a trvá dlouho, než se o něčem přesvědčí. Má rád pohodlí a nechce věřit tomu, že je třeba i zarábět. Nerad se nechává unášet sny druhých, raději si žije svoji realitu a ty druhé nechává na pokoji. Nebrání se změnám, ale napřed je musí přijmout, což nemusí být pro něho lehké a může to trvat i delší dobu
3. 6. Tamara - Žena, která se bude tvářit, že je vše v pořádku i v době nepokoje. Nechce dát druhým nahlédnout do své duše, ale to se právě musí naučit, odkrývat sama sebe a své pocity i druhým, bez toho se špatně žije a časem jí unaví se stále přetvařovat. Je zapotřebí se nebát shodit masku a být taková jaká jsem

4. 6. Dalibor
- Muž, který dává přednost druhým před sebou. Když se bude ucházet o ženu, klidně ji přenechá tomu druhému, protože si myslí, že si ji on nezaslouží. Má se naučit více se poprat se svými touhami a nevzdávat se zbytečně. Jeho naplnění je v tom dosáhnout svých cílů
5. 6. Dobroslav - Muž, který má rád dobro a toto dobro vidí ve všem a v každém. Má se naučit neposuzovat věci jen zvenku, ale má se naučit více nahlédnout do duše lidí okolo sebe. Je příliš důvěřivý a zbytečně rozmařilý ve svém počínání
6. 6. Norbert - Bude mít rád ženu, kterou nebude moci získat. Je pojatý láskou k múze, která ho činí celý život nešťastným, neboť touží po něčem, čeho nemůže dosáhnout. Má se naučit přistát na zemi a žít to co je a ne být stále ve snu
7. 6. Iveta - Žena si bude dobře počínat v oblasti financí. Umí si dobře vše spočítat a nebere ohledy na druhé. Snaží se ze všeho co nejvíce získat a přitom si neuvědomuje, že potřebuje úplně něco jiného než finance a na to právě má v životě přijít
8. 6. Medard - Toto jméno dává tomuto člověku vláhu a to ve všem co dělá. Má v sobě dosti citu a ten umí rozdávat druhým. Není to však na zmar druhým, ale vždy tam, kam patří. Umí dobře hospodařit se vším a nebojí se i s druhými dostat do půtky. Prostě šťastný člověk
9. 6. Stanislava - Má se naučit nelpět na muži, ale být součástí společnosti. Její život není o spoutanosti, ale o otevřenosti ve všem co činí. Nemá se bát vlivu ostatních a má se naučit s tímto vlivem zacházet. Občas se jí stává, že ujede na pocitech druhých
10. 6. Gita - Žena mnoha tváří. Umí se dobře přetvařovat a hlavně nikomu neříkat, co cítí. Bude se vám zdát společenská, nezávislá, ale opak je pravdou. Touží po hluboké lásce, citu, oddanosti, a protože se jí toho nedostává, snaží se zakrýt svoji touhu nezávislostí

11. 6. Bruno
- moderní muž plný elánu, je zahlcen prací a nevnímá okolí, má se naučit také trochu rozhlížet a ne se jen dívat jedním směrem. Občas se mu daří se rozhlédnout, ale netrvá to dlouho a opět se vrátí zpět. Chce to více rozletu a ne spěchu
12. 6. Antonie - Žena pevných mravů, nemá ráda kritiku. Ráda navštěvuje kluby, kde se hovoří o zdravém životním stylu, bude se mít na pozoru před špatnými mravy a bude se snažit každého ukáznit v jeho životě. Měla by se naučit být více objektivní a nebýt tak zaujatá
13. 6. Antonín - Toník je muž, který se chová ke svému okolí ohleduplně až příliš a proto se občas stává, že toho okolí zneužívá a vnucuje mu své politické cítění a on je schopen podlehnout. Pro politiku se tedy příliš nehodí, protože neumí být diplomat a snaží se druhým podbízet
14. 6. Roland - Duše hodná důstojnosti, ale občas se mu také stává, že ujíždí na citech a pak si přestává vážit sám sebe. Má se naučit za všech okolností uznávat své hodnoty a nesnažit se vnutit druhým jejich hodnotami, tam se ztrácí jeho směr
15. 6. Vít - Člověk, který občas neví kudy kam, svého života si moc neváží a občas s ním i hazarduje. Má se naučit vážit si všeho, co mu v životě přichází do cesty a ne to znevažovat. Trpí občas pocitem marnosti a marnotratnosti
16. 6. Zbyněk - Tento muž má tvrdou vůli se prosadit a nebojí se do svého zápolení dát vše, co má. Otevírá se novým možnostem a nebojí se zklamání, má silné předsevzetí dokončit věci a stává se občas závislým na své ženě. Tam se jeho cíle míjí s účinky
17. 6. Adolf - Silný muž silných předsevzetí, ale je závislý na ostatních. Pokud má okolo sebe silný tým, může leccos dokázat. Sám o sobě si nevěří, potřebuje mít pevné zázemí, pak má vyhráno. Občas by se měl zaměřit na své cíle diplomaticky a nesnažit se své cíle honit i za cenu úpadku své duše
18. 6. Milan - Muž, který si je vědom svých kvalit a dává je do popředí, měl by zmírnit formu náhledu na svoji osobnost, neboť to budí v okolí dojem ega. Má se naučit vnímat ostatní jako svoji součást a netrápit se tím, že oni nejsou jeho součástí. Bojí se být sám a má se naučit být sám se sebou spokojen bez závislosti na druhých
19. 6. Leoš - Muž, který neví, co chce. Občas chce toto a pak zas hned tamto. Má se naučit nelpět na maličkostech, ale dát v životě průchod velkým věcem. Utápí se v malichernostech a ty mu ztěžují život. Ať dá do svého života více optimismu a bude mít hned dost sil uskutečnit vše, co si přeje
20. 6. Květa - Má ještě v životě nesnáze s muži, neboť jim příliš věří a pak je zklamaná jejich neochotou. Má se naučit v mužích vidět dobro i jejich stinné stránky a netrápit se tím, že nejsou dle jejích představ. Učí se ve vztahu být nezávislá a soběstačná
21. 6. Alois - Má občas silné stránky sebeprosazení, ale hned ho to zas přejde a to je škoda. Kdyby se naučil jít za svými cíly, nabyl by jistotu a vše v životě by pro něho nebylo problémem. Ať se učí odvaze a snaze stát si za svými předsevzetími. S ženami má občas svízel, neboť jim lehce podlehne
22. 6. Pavla - Žena, která je občas nejapná a má v sobě chaos v tom, co chce. Má se naučit vzhlížet ke všemu, co k ní přichází s pokorou a ne se stále proti všemu bránit a odmítat to. Občas, když je toho všeho na ní moc, raději hraje mrtvého brouka než by se postavila čelem k řešení. Má odmítavé stanovisko a zbytečně si tím ztěžuje život. Ať se snaží ve všem, co k ní přichází nacházet poučení a bude lépe
23. 6. Zdenka - Žena, která si je vědoma svého života a jde si za tím, co chce. Občas se ještě bojí následků svých činů, ale pokud obstojí a nebude se bát, bude si stále jistěji razit cestu životem a život jí nebude tak přítěží jako dosud, ale bude jí radostí. Má se naučit stát si za svými názory a netrápit se názory druhých.
24. 6. Jan - Je muž, který je v tomto světě dosti vítaný, protože přináší druhým poučení. Má v sobě silný vliv ovlivňovat ostatní a to také činí. Setkání s tímto mužem vždy přináší do života kladný vliv v podobě poučení. Měl by si dát pozor na zveličování své osobnosti a také na to, že občas se jeví jako muž nezodpovědný. Měl by pečlivě zkoumat vše pro a proti, neboť jeho poslání ovlivňuje ostatní

25. 6. Ivan
- Jméno, které se hodí pro statného muže. Nebojí se práce a má vystaráno. Má v sobě mnoho odvahy a nebojí se poprat se situacemi, které k němu život přináší. V lásce se u něho očekává vývoj až v roce známosti jeho dcery, kdy se u něho objeví žárlivost a on se bude muset vypořádat s tím, že nic a nikoho nevlastní
26. 6. Adriana - Bude mít nesnáze v lásce. Je to křehké stvoření a příliš času věnuje tomu, aby byl vztah v pořádku. Musí se naučit nesdílet s druhým úplně všechno, ale naučit se dělat věci pro sebe, aby nebyla závislá na druhém a tím pádem i v jeho rukách. Musí se naučit samostatnosti a vytrvalosti, aby se posílila
27. 6. Ladislav - Klidný a rozvážný muž, který se zbytečně moc do ničeho nehrne a nechává vše plynout a do věcí se vrhá, až když je to bezprostředně nutné. Občas může se zdát tomu druhému nutný a nezábavný, ale on je ponořen do svého klidu a nemíní jej opustit. Je třeba se na něho dívat jako na spokojeného člověka a ne jako na líného člověka
28. 6. Lubomír - Jeho syn dosáhne velkých úspěchů, protože do něj bude vkládat veškeré naděje a také úsilí. Neumí se poprat s životem, a proto to očekává od svého syna. Tento muž se má v životě dobře a také umí se svým životem dobře naložit. Potíž jeho je jen v tom, že neumí rozlišovat co je pro něho dobré a co ne
29. 6. Petr - Vážený muž plný ctnosti a vloh pro dvoření se ženě. Bude se snažit zalíbit za každou cenu a vždy si bude od nového vztahu slibovat něco nového povznášejícího. Občas ujede na svých myšlenkách, které se neslučují s jeho plány, ale snaží se v druhém nacházet sebe a protože se mu to občas daří, začne mu ten druhý nevyhovovat
          Pavel - Zdatný v domácích pracích. Umí si vážit pohodlí a umí to ocenit. Bude mít problém s ženami, neboť na ně bude příliš naléhat a jejich uváženost ho bude popuzovat. Má se naučit s nimi jednat mírně a nechtít věci zveličovat, což se mu daří
30. 6. Šárka - má vliv na muže. Muži v její blízkosti jihnou a dávají jí najevo svoji přízeň. Má docela šťastný život, plný bohatství duše a umí se radovat i z maličkostí. Má vliv na ostatní a proto by toho neměla zneužívat. Bojí se občas spolupracovat s ostatními, neboť má strach z jejich podlosti
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.