Význam křestních jmen 1.část

19. ledna 2011 v 11:00 | internet |  Ostatní - zajimavosti

Jména

LEDEN


2. 1. Katarina
- Tato žena má tendenci se uchylovat k nástrojům moci, má si uvědomit, že silou nic nezmůže. Má se naučit zmírnit tok energie a naučit se s ostatními vycházet s láskou a vůlí
3. 1. Radmila - Žena má v sobě mnoho moudrosti a umí se dobře podívat na problémy, které se týkají jiných. Občas zapomíná na sebe, a proto se jí nedaří řešit svoje problémy. Má se naučit vnímat ostatní s jejich problémy mimo sebe
4. 1. Diana - Děvče zvláštní, má zvláštní vnímání a ostatní ji občas mohou považovat za podivína. Neumí se vypořádat se situacemi, kdy ten druhý k ní nevzhlíží s úctou a snaží se ho přesvědčit o tom, že je dobrá. Není třeba přesvědčovat, je třeba být sama sebou a tím získám úctu sama k sobě
5. 1. Dalimil - Tento muž bude mít v sobě více pocitu dávání než braní. Má se naučit vyvážit dávání i braní ne se stát dobročinným, to bude mít za následek jeho zkázu
6. 1. Tři Králové
7. 1. Vilma - Žena nemá ráda muže, je raději sama se sebou a neumí s nimi vycházet. Má se naučit vycházet s muži jako se sebou rovnými a nesnažit se je pokořovat. Občas se neumí vypořádat sama se sebou a zbytečně bojuje s tím, co je správné a co není. Musí najít rovnováhu a bude se jí dařit nalézat i vztah k mužům
8. 1. Čestmír - Muž, který zakouší nebezpečí skrze své poslání. Snaží se být na všechny milý a spontánní a to občas jeho okolí neunáší. Má se naučit vnímat věci s rozmyslem a ne s posvátnou úctou, zde občas ujíždí na svých představách
9. 1. Vladan - Toto jméno se dává lidem, kteří chtějí v životě mnoho dosáhnout. Jedná se o čistou energii, která dává tomuto člověku sílu a touhu, aby dosáhl toho, čeho chce. Tento jedinec musí dávat pozor, aby vše šlo čistou cestou. Za nečistou cestu nese daleko větší důsledky než ostatní. Má se naučit prosazovat ne v rámci moci, ale v rámci svého sebevědomí
10. 1. Břetislav - Toto jméno je tajné jméno našich předků, kteří si vždy zakládali na rodovou tradici. Tento člověk v sobě hluboko ponese rodovou tradici a bude se snažit napodobovat rodinu a snažit se vnést do svého života vše, co bylo v tomto rodu i v minulosti dobrého či zlého. Je třeba si dávat pozor na temné stránky své osobnosti, aby nenarušily vývoj tohoto jedince
11. 1. Bohdana - Slavné jméno našich vládců a také jméno, které se dává následníkům trůnu. Lidé, kteří dostanou toto jméno, jsou předurčeni k tomu, aby vládli svému svědomí a nebáli se říkat to, co cítí. Nesmí se stát, že se stanou zájmem někoho jiného a jemu začnou podléhat. Pak hrozí tomuto jedinci zkáza. Tento člověk musí být za všech okolností svůj a nesmí se bát prosazovat svůj názor
12. 1. Pravoslav - Jak samo toto jméno praví, bude se jednat o člověka rovnocenného a přístupného všemu. Tento člověk se snaží prosadit svoji pravdu a to za každou cenu. Je třeba se mít na pozoru před tím co je pravda a co ne, aby se tento člověk nedostal na cestu nepravosti a neřídil se špatnými zákony a pravdami. Je třeba neustále zvažovat a nechat i ostatní promluvit o své pravdě
13. 1. Edita - Toto jméno podléhá zkáze. Je dobré ho příliš nedávat. Tento člověk to v životě nemá lehké, potlouká se světem a zdá se mu, že nikde nenachází pochopení, ale je to tím, že sám nemá pochopení pro ostatní. Musí se naučit vžít do role ostatních a přebrat svoji odpovědnost na sebe a ne spoléhat na ostatní.
14. 1. Radovan - Šťastné jméno a dává tomuto člověku do vínku radost. Tento člověk bude šťastný v rodinném kruhu a v kruhu svých blízkých. Netouží po slávě, ale po zázemí a snaží se ho naplňovat každým činem. Je to šťastný člověk
15. 1. Alice - Jméno pro neposlušného jedince. Bude se stále vzpírat poučení a bude se snažit věci dělat na půl. Má se naučit přičinlivosti a tomu, že bez práce nejsou koláče. Není třeba tohoto člověka příliš napomínat, život si s ním sám poradí. Jinak je povahy veselé a nespoutané.
16. 1. Ctirad - toto jméno se dávalo lidem, kteří se zasloužili za zrod státu a také z pozice moci. Stále toto jméno bude dávat svému nositeli vysoké postavení a také možnost vysokého postu. Nesmí se však stát, že toto dotyčný zneužije, pak jeho život bude krušný a bezúspěšný. Musí se mít stále na pozoru před zneužitím svého postavení
17. 1. Drahoslav - Jméno se hodí pro muže, který si váží sám sebe a druhé nebere moc na vědomí. Bude docházet ke konfliktu s okolím skrze panovačnost a dráždivost chování daného jedince. Není dobré se s tímto příliš chlubit a dávat do popředí. Je dobré s tímto jménem spíše zůstávat nenápadný a zbytečně na sebe neupoutávat pozornost kvůli konfliktům
18. 1. Vladislav - jméno hodné bojovníka. Tento člověk se bude chtít uplatnit se svým šarmem všude, kde to půjde, jedná se o člověka, který ví, co chce a jde si za tím. Je třeba se občas nad tím vším zamyslet, zda to vůbec má smysl se stále někam drát. Lepší je občas vydechnout a nechat věci plynout.
19. 1. Doubravka - sličné jméno hodné panny. Toto jméno dává její nositelce sličné vlohy pro vše a také štíhlý pas a dobré mravy. Je to jméno pro člověka, který si je vědom své hodnoty a nebude jí chtít zneužívat, ale používat správným směrem
20. 1. Ilona - jméno pro ženu neboli pannu, která se občas potýká s osudem. Není jí vše dáno tak, jak by chtěla, ale může vše mít, pokud na sobě zapracuje. Je třeba se nejdříve poprat se životem, aby ve druhé části života mohla mít ustláno na růžích. Je to jméno pro člověka dobrotivého, ale také občas závistivého.
21. 1. Běla - jméno se hodí pro ženu, která má ráda muže, který jí bude dobývat a bude se cítit dobře v blízkosti muže, který jí bude hoden. Nesnáší neschopné a slabé osoby a má ráda sílu a chuť se s ní poprat. Nebude nikdy strádat, vždy o ni bude postaráno
22. 1. Slavomír - člověk zvučného jména, ale člověk domýšlivý. Bude se učit pokoře a neklesat na mysli, když se v životě nedaří, jak by chtěl. Bude mít dost času na přemýšlení o hodnotách života a o tom k čemu je mi sláva, když mi chybí spokojenost
23. 1. Zdeněk - jméno pro člověka, který si váží sám sebe a nebere druhé moc v potaz. Občas se potýká s tím, že o nich špatně smýšlí a myslí si, že jen on má právo na štěstí, ale druzí na něj mají také právo a on by na to neměl zapomínat. Měl by se naučit hájit nejen své zájmy, ale i zájmy druhých
24. 1. Milena - jméno plné vášně a romantiky. Dává svému zrozenci do vínku plno vášně a empatie k druhým. Umí se vcítit do role svých bližních a pomáhat jim. Netrpí nedostatkem a také se snaží zabezpečit i druhé. Má si dávat pozor, aby si vždy počínala spravedlivě a nesnažila se druhým dávat více, než si zasluhují
25. 1. Miloš - jméno, které se hodí pro muže, který si váží sebe i druhých. Má se rád a ví, co chce. Nebojí se sáhnout i k prostředkům, které by jiní zneužili. On si naopak s těmito prostředky umí poradit a ví, že se má o co opřít. Nebojí se jít životem sám, ale také nezavrhuje družku. Má rád život a prožívá ho plnými doušky
26. 1. Zora - jméno, které se hodí pro ženu, která má ráda muže. Občas se bojí jejich náklonnosti, ale neodolá jim. Má je ráda a nebude se chtít loučit se svobodou. Není zralá pro vztah, spíše pro flirt. Má ráda společnost a vždy si bude hledat své místo na slunci. Je třeba, aby si uvědomila, že život není o tom, že si budu neustále užívat, ale že je třeba život prožívat i srdcem a ne jen vlohami, které mám
27. 1. Ingrid - společné jméno pro člověka, který chce být s někým spojen. Chce být neustále někomu na blízku a chce za každou cenu s ním sdílet dobré i zlé. Má se naučit nechat toho druhého i oddechnout a ne se stále snažit mu být na blízku. Je třeba si hledat své zájmy a nespojovat své zájmy se zájmy druhého
28. 1. Otýlie - staročeské jméno, které dává svému zrozenci sílu a láskyplnost. Tento člověk je oddaný a plný klidu a lásky pro druhé. Má se naučit své kvality rozdělit mezi sebe a pár svých věrných, neplýtvat jimi tam, kde si jich neváží. Má se naučit zvažovat, kam směrovat svoji energii
29. 1. Zdislava - proč se někdo takto nazývá? Proto, aby zakryl své neklidné vlastnosti a dával druhým najevo klid. Uvnitř to vře a tento člověk to nechce dát najevo. Chce budit moudrost, a proto si nedovolí emoce. Je třeba se naučit pouštět své emoce a nesnažit se být za každou cenu korektní
30. 1. Robin - Toto jméno se hodí pro silného muže, který toho v životě hodně dokáže. Má v sobě hodně vnitřní síly a je si jí vědom. S tímto pocitem se vrhá do nebezpečí a nemyslí na následky. Je hodně poddajný v lásce a v něze, ale ví, kde má hledat správné naplnění v životě, ve své vůli jít si za svým cílem. Nebude v lásce příliš šťastný, neboť se vždy rozhodne pro svůj cíl
31. 1. Marika - Děvče, které je rádo mezi lidmi a ví, že její místo je ve společnosti. Nechce být v samotě. Vyhledává společnost a občas ví, že i takovou, která jí škodí. Ale lepší něco než nic. Má si ujasnit, které vztahy jsou pro ni důležité a které jí škodí. Netřeba vyhledávat za každou cenu to, co pro mě není přínosem


ÚNOR

1. 2. Hynek - Chlapec tohoto jména bude mít vlohy pro poezii a také pro rozvoj smyslnosti. Bude se snažit ženu opít hezkými slovy a za nimi vždy bude ukryt jeho cíl, dobýt tuto ženu. Žena by se měla u tohoto muže mít na pozoru a snažit se jednat ve svůj prospěch než ve prospěch tohoto muže
2. 2. Nela - Jméno, která dává její zrozenkyni snahu se vyrovnat ostatním. Bude se vždy snažit být lepší než je i za cenu, která jí bude bolet. Netřeba být jako ostatní, je zapotřebí si uvědomovat svoji jedinečnost a ne následovat ostatní
3. 2. Blažej - S tímto mužem se vždy budete cítit dobře a uvolněně. Jeho energie jsou tak lehké a svádivé, že zapomenete na vše okolo sebe. Tento muž má v sobě hodně ženské energie a proto se s ním žena bude cítit dobře v každé situaci
4. 2. Jarmila - Žena tohoto jména prahne po životních zkušenostech a ne vždy je jí dáno zvítězit v tom, co si usmyslí dělat. Je to proto, že její duše se chce rozvíjet a ne se zastavit a proto bude stále znovu vyhledávat svůj životní cíl. Je důležité se nezastavit a stále pokoušet své místo na slunci a jít za svým i novým cílem
5. 2. Dobromila - jméno ctnostné a dobrotivé panny, která je předurčena k dávání. Bude se stále rozdávat, až zjistí, že to pro ni není ta správná cesta. Je určena k dobrotivosti a pomoci ostatním. Je třeba, aby si více uvědomovala sebe než ostatní
6. 2. Vanda - tato žena bude velice cudná a bude si dávat záležet na úpravu vlasů. Lpí na dekoru a její vztah k mužům je povrchní. Spíše dává přednost uhlazeným typům než mužům, kteří jí budou ukazovat klid a pomocnou ruku. Má ráda, když se okolo ní všechno točí a ona nemusí nic. Bude se snažit vdát za bohatého muže
7. 2. Veronika - jméno ženy, která to v životě nemá sice lehké, ale hodně toho může dokázat. Snaží se poprat se vším, co jí život přináší do cesty a občas to opravdu není zrovna snadné. Ale má silnou vůli žít a bude se vždy snažit dokázat druhým, že se dokáže postarat o sebe sama a nemusím být dobrá něčí zásluhou. Váží si sebe a svých předností a je vcelku v životě spokojená, je nenáročná
8. 2. Milada - dává si záležet na tom, aby jí rodina uznávala a ona v ní mohla spokojeně žít. Bude chtít po druhých úctu, ale sama občas nemá úctu ani sama k sobě. Má se naučit zacházet s druhými šetrněji a se od nich nechat hýčkat. Její ego se bude muset v životě obrousit situacemi, které jí budou přicházet do života. Potýká se občas mezi realitou a sněním
9. 2. Apolena - žena tohoto jména bude statná a bude si vědět se vším rady. Má v sobě tolik síly, že si bude hledat slabé muže, aby je mohla učit. Její partner však nebude strádat, naopak si bude vážit této ženy, protože bude vědět, že se na ni může spolehnout. Má silný smysl pro odpovědnost a také pevné zdraví
10. 2. Mojmír - muž se potýká s tím, že se mu občas nechce pracovat. Má sice vůli se postavit k práci, ale neví, co ho baví. Vždy ho začne něco bavit a pak jako když utne. Potýká se s tím, že se má naučit být v životě spokojený s tím, co je a ne s tím, co bych chtěl. Pokud toto nepochopí, nebude šťastný
11. 2. Božena - žena, která je velmi zručná a také zná mnoho věcí od přírody. Je to žena přírody, a proto je pro ni dobré v ní pobývat. Spojovat se s přírodou je pro ni jako spojovat se s mužem. Je však někdy náchylná k nemocem a proto si musí dobře chránit své zdraví. Netřeba se zabývat problémy druhých, ale léčit sama své city, to je její životní cíl
12. 2. Slavěna - žena, která je v něčem jiná než ostatní a to v tom, že se má ráda. Ví, že každý den je jejím požehnáním a proto žije život plný radosti na duši. Slaví každý den ve své duši, aniž by to ostatní věděli. Je pro ni dobré se občas ukázat taková jaká jsem a ne taková jaká se dělám
13. 2. Věnceslav - Tento muž uznává pohodlí. Proč bych se měl starat, když se mohou starat ostatní. Spoléhá na uvědomění ostatních a ne na uvědomění své. Má pevné kořeny v rodu slavných a proto má i v životě náhled na vše shora a nechce si uvědomit, že tu ostatní nejsou pro něj, ale že on sám musí být tu i pro ostatní
14. 2. Valentýn - jméno, která dává zrození novým zítřkům. Jméno šťastného jednotlivce, který si razí život láskou a ne vůlí. Má radost z radosti druhých a netrápí se tím, že sám strádá. Má se v životě potkat s dívkou, která ho obohatí, ale nebude s ní žít. Nemá štěstí v lásce, ale má štěstí v tom, že dává ostatním. Pokud pochopí své vlohy pro ostatní, bude ho jeho život naplňovat
15. 2. Jiřina - jméno pro ženu, která to v životě nemá lehké, ale lehkým to umí udělat. Nedělá si příliš starosti s věcmi, se kterými by se ostatní těžko poprali. Ví, že musí zabrat a tak silou vůle zvládá svůj život s nadhledem. Nebojí se i zklamání a bere ho jako přirozenou věc. Má radost z toho, že může být druhým oporou a sama ji v nikom nehledá
16. 2. Ljuba - jméno ženy, která má v životě mnoho vloh pro svůj kreativní život, ale neumí je využít. Spíše se upíná na muže než na své vlohy. Až ke konci života pochopí svůj omyl, ale ještě není pozdě, může vše napravit tím, co umí a není toho zrovna málo. Pokud v životě vyzraje v partnerských vztazích, může hodně dokázat
17. 2. Miloslava - žena tohoto jména bude krásná a bude umět zacházet s muži. Muži jí budou klečet u nohou a ona si bude spíše všímat své krásy. Nebojí se stát si za svým a s muži zacházet tak, že jí patří. Až časem se naučí rovnocennosti a čeká ji spokojený rovnocenný vztah s mužem jejích snů
18. 2. Gizela - žena je hodně vášnivá a má sklony v životě hodně riskovat. Kvůli muži odkráčí třeba na kraj světa, jen aby ho dostala. Má v sobě neutichající vášeň, která touží a ona v životě se snaží tuto vášeň uhasit. Když ji časem uhasí, čeká ji spokojený život ve dvou, ale to nezaručuje, že tam nemusí být třetí
19. 2. Patrik - Tento muž má v sobě hodně po svém dědovi, který mu dal do vínku starat se o rodinu a také se starat o to, co se dá udělat z mnoho věcí. Ví, že v životě se může postarat o vše a také tak činí. Má neustálý problém s financemi. Chtěl by všechno, ale kde na to vzít

20. 2. Oldřich
- toto jméno je vhodné pro muže, který ví, co chce. Má tendence dosáhnout všeho co chce. Vše je mu nakloněno, jen nesmí jít, jak se říká "přes mrtvoly", pak je oproti druhým více kárán vesmírnými zákony. Je dobré se mít na pozoru před spravedlností
21. 2. Lenka - Žena tohoto jména bude zručná v domácích pracích a bude se snažit vše dělat dokonale, což jí ovšem škodí. Měla by si uvědomit, co je důležité dělat odpovědně a kde lpím na maličkostech, které nejsou podstatné. Má se naučit vnímat věci podstatné a uvědomit si rozdíl mezi nepodstatnými jevy v životě
22. 2. Petr - Muž je hoden velké cti. Vždy zvítězil na boji slávy, a proto jeho život je poznamenán mnoha vavříny. Nechť tento muž dále šíří slávu svého rodu a nenechá se zlákat věcmi malými, ale ať jde za věcmi velkými. Má na to.
23. 2. Svatopluk - tento muž má tendenci hájit své zájmy a zapomíná na zájmy druhých. Nechť zanechá zbytečných sporů a začne si také všímat potřeb ostatních. I jejich potřeby jsou důležité a netřeba stále vynášet na povrch jen své klady. Učí se přátelit s ostatními a zachovávat k nim přízeň
24. 2. Matěj - Muž je značně nervózní, má tendenci podléhat splínům a špatným náladám. Jeho stav se zlepší, pokud najde ženu svých snů a bude s ní šťasten, tam je schopný zapomenout na své chmury a začít žít hodnotný život
25. 2. Liliana - toto jméno se hodí pro dívku vznosných tvarů a také pro dívku, která neplýtvá časem. Bude se chtít hodně učit a proniknout do všeho. Má tendenci se vzdělávat na poli hudebním a také se bude chtít více propracovat ve vědách psychologických
26. 2. Dorota - Dívka to v životě nebude mít lehké. Bude se stále potkávat s muži, kteří jí budou zneužívat. Neumí říci ne a má se učit své hodnotě. Její hodnota nespočívá v muži, ale v její osobnosti. Musí si na to přijít sama a časem najde pro sebe více porozumění než pro muže
27. 2. Alexandr - Tento muž je muž silných kvalit a má tendenci spět kupředu. Chce svět pokořit svým přístupem a má mnoho tendencí ho změnit. Nechápe, že se vše může spolčit proti němu a že on se může tím vším zničit. Měl by se věnovat vědám a také studiu teologie, k čemuž má značné nadání
28. 2. Lumír - Tento muž bude věčně ustaraný a nebude se moc radovat ze života. Příliš si bude brát koloběh věcí a nebude se umět povznést nad události, které patří k životu. Časem se stává zatrpklý a nevěří v život v radosti. Je dobré se mít před tímto mužem na pozoru, aby si člověk zachoval svůj charakter a zbytečně nepřebral nálady druhého
29. 2. Horymír - Syn tohoto jména bude zručný především ve věcech strategie. Bude to dobrý psycholog a bude vědět jak zaujmout ostatní, aby dosáhl svého. Ví, co chce a jde si za tím. Nebojí se překážek a v životě mnoho dokáže svojí pílí. Je to houževnatý a nadaný muž

BŘEZEN

1. 3. Bedřich - Bude mít v životě dosti starostí se svojí rodinou. Bude se mu sice dařit v oblastech vědy a také hudby, ale nebude mít vlohy proto, aby ukočíroval svoji rodinu a proto se mu rodinné vztahy budou rozpadat. Má před sebou slušný život, ale spíše o samotě než v rodinném kruhu
2. 3. Anežka - Svaté jméno našich předků dává této ženě značné nadání pro ostatní. Bude vzornou pečovatelkou a ochránkyní rodu a bude se také podílet na zabezpečování rodiny. Má v sobě mnoho vloh v tom, aby se stala počestnou ženou, které se bude každý muž rád dvořit
3. 3. Kamil - Je to muž, který je vytrvalý ve svých předsevzetích a má v sobě dosti sklonů k tomu, aby plýtval penězi. Občas ho přepadnou chmury a ty si léčí tím, že rád rozhazuje. Má se naučit hospodařit s penězi a netrápit se maličkostmi
4. 3. Stela - Žena, která se ráda poddává do přízně druhému. Nechce nikoho urazit a tak raději polyká hořkost života a snaží se být dobrou rádkyní a dobrou hospodyní. Není dobré se snažit vše dělat pro ostatní, má se naučit vnímat své potřeby a ne se rozdávat ve prospěch druhých

5. 3. Kazimír 
- Tento člověk stojí mezi dvěma světy, na pohled se zdá být uctivý, ale v nitru je zlý a snaží se všem okolo sebe škodit. Je dobré tomuto člověku příliš nedůvěřovat a mít se před ním na pozoru. Má se naučit neškodit, ale více sdílet vše s ostatními.
6. 3. Miroslav - Zvučné jméno, které praví: Já tu jsem pro vás a vy pro mne. Snaží se všem vyhovět a to někdy na úkor sebe, měl by se naučit více vstřícnosti k sobě než k ostatním. Snaží se lásku k sobě dohnat pomocí ostatním
7. 3. Tomáš - Tento muž bude vzývat hodnoty materiálních statků a nebude mít příliš velký zájem o duchovní vědy. Je třeba, aby se snažil s ostatními vycházet v rámci lásky a ne v rámci toho co ti koupím, když budeš hodná. Snaží se vše řešit financemi a ne citem
8. 3. Gabriela - Žena podléhá náladám a má často v sobě stopy smutku, když jí někdo nerozumí. Má se naučit porozumět sama sobě a nehledat porozumění v druhých. Je dobré se uchýlit do samoty a zpracovávat si smutky a neobtěžovat jimi okolí
9. 3. Františka - Žena má často vliv na okolí a to tím, že umí být vlídná a umí se dvořit ostatním. Je třeba, aby se naučila nejen vlídnosti, ale také tomu, že se bude umět otáčet ve věcech finančních a také v oblasti materiálních hodnot. Příliš často si myslí, že stačí jen přístup k druhým a vše půjde samo
10. 3. Viktorie - Žena nemá příliš velké sebevědomí a utápí se často v nedostižných snech. Je třeba sestoupit na zem a snažit se vše pojmout reálně a ne nadpřirozeně. Nežije zde a má se naučit zde žít
11. 3. Anděla - Toto jméno vypovídá, že tato žena bude vzletná a bude se snažit každému vlichotit do přízně. Je dobré, aby se naučila vycházet se všemi rovnocenně a aby nedělila přátele na ty, se kterými se musím cítit dobře a na ty, kteří mi za to nestojí. Má se naučit přirozenosti a vnímavosti ve své oblasti citů
12. 3. Řehoř - Tento muž se rád řehní a má rád koně. Bude poslušný a úslužný ve věcech lásky a není třeba ho krotit. Pokud bude cítit, že ho chce někdo zkrotit, najde si jiný objekt a bude se snažit o lásku jinde. Má se naučit neposlouchat, ale najít sám sebe
13. 3. Růžena - Tato žena bude mít úctu ke starší generaci a ráda jim bude sloužit. Nachází totiž v tom své poslání. Má se naučit sloužit sama sobě a ne druhým a pomoci jen tehdy, když je to nutné a ne kdykoliv a komukoliv. Má se naučit rozlišovat a neuznávat slepou úctu
14. 3. Rút - Žena neposlušná a nebude se chtít na nikoho vázat. Má ráda sebe a neumí si představit, že by jí někdo organizoval život. Je ráda sama sebou, přijímá společnost jako něco potřebného a snaží se v tom nalézt smysl života. Smysl života má nalézt ve věcech, které jí dělají radost a ne v tom, že mi dělá radost okolí
15. 3. Ida - Žena má zájem o stýkání s lidmi na úrovni a opovrhuje lidmi, kteří nemají vzdělání nebo se jí zdají negramotní. Má se naučit nerozlišovat intelekt, ale duše a tím nalézt cestu k sobě a ostatním
16. 3. Elena - Žena nebude moc dobrá v oblasti vlastní hygieny, a proto jí tělo bude dávat signály, že není spokojeno. Má se naučit vážit si svého těla a také o něj pečovat. Najde pak cestu do svého nitra a tam spokojenost
17. 3. Vlastimil - Muž je bodrý a má rád veselí. Snaží se ukázat ve společnosti v dobrém obraze, ale doma občas má chmury. Má rád lidi okolo sebe a bojí se samoty. Má se naučit nebát se být takový jaký jsem a vycházet s ostatními přirozeně a ne hravě
18. 3. Eduard - Muž je velice vnímavý k potřebám druhých a bude na ně vždy nahlížet okem táty. Snaží se, aby bylo o vše postaráno, a bojí se nedostatku. Má se naučit žít tím co je a nestarat se o to, co bude zítra, což je při jeho povaze záchranáře těžké

19. 3. Josef
- Jméno pro chlapce, který bude zdatný a bude si umět obratně počínat na poli lásky, umí dávat lásku a umí si ji i brát. Má se naučit nespoléhat na ostatní, ale umět se sám postarat o sebe. Občas se rád vozí po ostatních
20. 3. Světlana - Žena tohoto jména bude ráda volit mezi mužem a kariérou. Má ráda svůj šarm, kterým dokáže v životě získat to, co chce. Je si vědoma svých kvalit a má možnost v životě hodně dokázat. Má si dát pozor na to, aby ve svých nárocích nezašla příliš daleko
21. 3. Radek - Muž se bude rád zaobírat problémy druhých a bude se snažit je řešit. Má se naučit jen naslouchat druhým a neřešit za ně věci, které se ho netýkají. Má rád pohodlí a pěstuje si syndrom politikaření a pletichaření
22. 3. Leona - Žena bude mít problémy s muži, příliš často si myslí, že každého uloví, a když se jí to nedaří má výčitky svědomí, že není tak dobrá, jak si myslela. Má pochopit, že její sebevědomí nespočívá v tom, zda zaujmu, ale v tom, že se cítím dobře a nemám potřebu být oceněna pohledy druhých
23. 3. Ivona - Proč tato žena je v životě nešťastná? Příliš často zachází do věcí, kde jí hoří půda pod nohama. Má se naučit být více opatrná ve svých rozhodnutích a nevrhat se zbytečně střemhlav do situací, ve kterých se nemusí cítit dobře jen proto, že si to přeje ten druhý
24. 3. Gabriel - Jméno pro svatého muže. Tento muž bude pořádku milný a bude mít rád okolo sebe čisto a uklizeno. Bude milovat ženu, která bude dobrou hospodyní a nebude mu příliš zasahovat do života. Má se naučit ctít ostatní jako sobě rovné a nechtít po nikom žádnou službu
25. 3. Marián - Muž bude mít v životě problém s vnímáním reality. Občas bude mít chuť uniknout z tohoto světa prostřednictvím jiných látek a možností a bude mít chmury na duši z toho, že ho ostatní nechápou tak dobře, jak by si přál. Má nízké sebevědomí a potřebuje ho posílit prací

26. 3. Emanuel
- Tento muž bude zdatný a bude si dobře počínat v lidských právech, umí obhájit svoji osobu a nebojí se jít do věcí, ve kterých si není jistý. Má před sebou velký a důležitý životní úkol, najít ženu, která si ho bude vážit a bude s ním šťastna
27. 3. Dita - Příznivé jméno pro ženu, která se nenechává unášet iluzemi, ale snaží se naplňovat věci reálně. Nebojí se jít do projektů, které jsou náročné. Ona ví, že to zvládne a nebojí se zklamání. Věří si a má jistotu sama v sobě, což je pro život důležité, má hodně v životě co do činění se zákony, ale vždy si umí poradit
28. 3. Soňa - Žena, která má ráda pohodlí a nebojí se za něj vyměnit svoji životní jistotu v tom, že už nebude sama sebou, ale loutkou v rukou druhého. Ať se snaží více pracovat a nebojí se být i sama než se stát loutkou druhého, který ji může zneužívat
29. 3. Taťána - Nebude to mít v životě lehké, bude se muset opřít sama o sebe v mnoha životních situacích, kdy jí nebude pomoženo odnikud. Ona ví, že tento úděl je těžký, ale sama si ho vybrala proto, aby se posílila a naučila spoléhat na sebe. Ať se nebojí, vše zvládne a čeká ji odměna
30. 3. Arnošt - Muž bude mít v lecčems navrch nad ostatními, ale má si dávat pozor na jazyk, občas je prostořeký a má to špatný vliv na jeho osobnost. Má se učit mluvit, kdy je to vhodné a ne kdy to cítí. Učí se diplomacii
31. 3. Kvido - Bude pro něj důležitá druhá polovina života, kdy se učí zacházet s věcmi opatrně a ne s nimi hazardovat jak to dělal dříve. Má se naučit vnímat věci více v podstatě a ne v tom, co se mi hodí. Má v životě docela na růžích ustláno, ale musí se snažit být obezřetný, aby o vše nepřišel svojí lehkomyslností nebo nedůtklivostí


 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.