Shamballa obecné informace

19. ledna 2011 v 11:09 | Thaisha |  Práce s energiemi

SHAMBALLA OBECNĚ

SHAMBALLA DĚJINY REIKI PŘED USUIM - převzaté informace. Systém známý dnes
jako REIKI byl vyvinut ve staré Atlantidě. Se svou skupinou ho vytvořil
jeden kněz s vysokým zasvěcením, který je dnes známý jako Nanebevzatý Mistr
Saint Germaine (sen žermén). Opustil centrální chrám léčení a daleko v
horách vytvořil skupinu Atlanťanů, kteří se nazývali Inspirovaní. Pokoušeli
se vyvinout techniku, jíž by harmonizovali spirituální vývoj všech Atlanťanů
a ukončili diskriminaci fyzického a spirituálního vývoje. Mnoho obyvatel
Atlantidy, o kterých se myslelo, že zaostávají fyzicky a spirituálně, se
stávalo otroky kněžích, kněžek a vládnoucích rodin.
Bytosti St. Germaine byly za jeho lidského života předány symboly, které se
mohly přenášet telepaticky přímo do energetického systému osoby a které tak
mohly zvýšit frekvenci kmitů (vibrací). Spirituální handicap slabší osoby se
tak mohl vyrovnat na úroveň ostatních. Systém po zvýšení vibrací léčil i
nemoci.
St. Germaine obdržel 22 symbolů, jejichž znalost se po kataklyzmatech
(minimálně dvou celoplanetárních) udržela kompletní zřejmě jen ve
vysokohorském a od okolního světa odtrženého Tibetu. Přesto odtud pronikly
dále jen útržky, takže dnes máme k dispozici zřejmě jen šest z nich.
CO JE TO SHAMBALLA?
Je to systém, který spočívá na symbolech. Některé byly vytaženy z kroniky
Akaša, jiné byly předány Saint Germainovi, některé jsou vymyšleny a
vytvořeny, aby přitahovaly jiné druhy energií.

Zatím existují čtyři známé systémy SHAMBALLA: SHAMBALLA 352 (nejstarší
stupeň s 352 symboly), channelovaný Dr. Johnem Armitagem (březen 1996) a
dotvořený při workshopu REIKI v Angoru 13.-14.6. 1996, SHAMBALLA 1024 (1024
symbolů) channelovaná v roce 2003 June Stephansen, SHAMBALLA 2002
channelovaná Mgr. Zbyňkem Kostrhunem roku 2006 a SHAMBALLA 12D.
Jsou to systémy, které urychlují spirituální vývoj, velmi rychle se vyvíjejí
(viz rychlé doplňování symboly) a na jejich vývoji se podílí vedle Mistra
Saint Germaina také Kwan Yin (Kuan Jin), Mikao Usui, Hawayo Takata, Wotana,
Djwhal Khul (Džval Kul) a jiní tzv. Nanebevzatí Mistři.
SHAMBALLA je sloučení různých typů energií:
- Univerzální životní energie (tzv. REIKI). Je to energie, která protéká
všemi bytostmi a předměty, přírodou a planetou. Tvoří a dává život. Všechno
a každý je tvořen touto energií.
- Mahátmá energie, JÁ JSEM přítomnost, je to znovupoznání, kdo ve
skutečnosti jsme, naše celistvost, vědění, že jsme součást všeho a každého.
- Energie Nanebevzatých Mistrů. Jsou to bytosti, které ukončily svůj
reinkarnační cyklus a nyní existují v energetické formě a vyučují lidstvo.
Jejich cílem je (velmi obecně řečeno) podpořit nás a Gaiu (planetu Zemi) v
naší spirituální evoluci.

Informace získané díky mojí vlastní práci s Mistry Shambally (potvrzeno
prací i jiných lidí a hlavně výsledky ) Mistři se kterými jsem komunikovala
- zejména St. Germaina, El Moryi a Kuthumi.
S1024 je pro rozpouštění "hříchů", viny, minulosti.
S2002 je pro číštění podvědomí a kolektivního nevědomí.
SD12 je pro změnu vhledu do času a prostoru v rámci Země. V porovnání
Pyramidalion mění vnímání času a prostoru v rámci Kosmu.

"Shamballa se učí jako 1024 , 2002, D12 přičemž každá je chápána jako něco
zcela odlišného a musí být rozdělena na 4 stupně.To bylo potřeba v
počátcích, kdy si první zaktivovatelé museli sami zvyknout na tyto esence.
Dnes jsou ve velkém otisklé v kolektivní nevědomí a díky tomu se i mnohem
snáze otiskují do aury nově zasvěcovaných obyvatel Země." Mě to mistři s
milujícím úsměvem popsali tak, že: "to je přeci jedna energie "....."lze
dělat jen jedno zasvěcení na ´druh´ protože člověku se vše aktivuje v
jakémkoliv systému, nikoliv pouze ve Shamballe, až prací !!!

"Tedy S1024 symbolů je naladěno naráz, ale otevírají se jejich esence až
když s energií člověk pracuje a vystavuje se jejímu vlivu přímo či
přeneseně(jako její prostředník pro druhé)."

S2002 je pak pokračováním , stoupáním výš, k čištění podvědomí a
kolektivního nevědomí - a opět musí být vyvolána akce, aby byla reakce.Musí
se tato síla často aktivovat, aby se mohla projevit.

SD12 je posledním předstupněm ......Se S1024 jsi zasáhl do minulosti a
hříchů, pak jsi začal pracovat i na svém podvědomí S2002 což se odráží v
kolektivním nevědomí a právě teď je čas změnit i pohled na svět ve kterém
žiješ12."

Dovětek: Každý, kdo si zpracuje tyto energie a stupně (3) je způsobilý svou
osobitou frekvencí ostatní naladit na svou vlastní úroveň. Tedy, čím více s
energií pracujete, tím silnější bude vaše zasvěcování druhých. Ale to je
přirozené, dokonce je to vlastní poučkám kvantové fyziky. Zasvěcení vaše
frekvence nevyzvedne na osobní maximum. Jen vás nastartuje na učitelskou
úroveň a vy svou prací zvedáte své vibrace tak vysoko kolik investujete své
vůle, času a práce. Nic není bez práce , nejen koláče.

Váš učitel vás pak zasvětí souhrnnou silou těchto tří stupňů a svými
osobními frekvencemi. Tak se dostanete na nejvyšší možnou úroveň.


SHAMBALLA 1024 Shamballa je hlavním městem království Agharta - éterického
města umístěného nad pouští Gobi, ale nejenom tam. Království Agharta
zahrnuje komplex duchovních středisek - např. Mt.Shasta - ale i jiná
energentická centra Země.
Tolik knih se napsalo o tomto bájném místě - ale jak je možné, že ještě
žádný cestovatel Shamballu nenašel? Shamballa je místem uvnitř nás, místem,
které nalezneme a již nekdy neztratíme, pokud se pokoříme Lásce, Světlu v
nás, pokud poznáme, že výpravy do našeho nitra, jsou napínavější než složité
cestování a hledání ve vnějším světě. Prostřednictvím Shambally jsme spojeni
také s energií Mistrů a Mistryň, kteří nám svojí láskou a Světlem pomáhají k
vzestupu.
Systém léčení energií Shamballa 1024 je dar Mistra Saint Germaina planetě
Zemi a jejim obyvatelům a byl získán Johnem Armitagem formou chanellingu.
Mistr Saint Germain poskytl poznání celistvé metody s více informacemi než
vyučoval dr. Mikao Usui v Reiki systému. Shamballa 1024 je více než jen
další léčebný systém. Díky těmto vyšším energiím se urychluje rozšíření
našeho vědomí.
Energie Shamballa 1024 nazýváme také multidimenzionální - celistvé léčení.
Jde o sloučení několika typů energií:

    * 1. Univerzální životní energie - reiki
    * 2. Energie Světla v našem duchovním srdci - energie naší "JÁ JSEM
PŘÍTOMNOSTI"
    * 3. Energie Nanebevzatých Mistrů - (spojitost našeho
multidimenzionálního aspektu)Shamballa 1O24 je označována jako multidimenzionální, protože je založena na
celistvosti. Objevujeme svět, který jsme předtím neznali. Začínáme rozumět a
cítit, že nám synchronicita ukazuje, že všechno je spolu propojeno. Tím
dostáváme hluboké poznání o dalších částech jak nás samých, tak ostatních
lidí - všude je potřebna láska, léčení a integrita. Shamballa nám pomůže
milovat, léčit a integrovat takové, jací jsme. Toto nové pochopení nás
otevře novým formám našeho bytí, včetně našich minulých životů, vývoje naší
intuice, energetických spojení,práce s našimi průvodci, anděly a pomocníky,
kteří nás milují a ochraňují. Otevíráme se hluboké lásce planetě Zemi a
smyslu pro partnerství. Shamballa je nazýváná multidimenzionální, protože
celistvost znamená léčení nás samotných. Vše je jednota.
Systém Shamballa 1024 obsahuje 1O24 symbolů, které jsou rozděleny do čtyř
stupňů po 256 symbolech a jsou předávány telepaticky prostřednictvím JEDNOHO
zasvěcení. Technika léčení pomocí Shamballa 1024 je velmi jednoduchá,
samotná terapie trvá pouze pár minut. Systém je určen zejména k léčení těch,
kteří vibrují ve vyšších energetických spektrech.

DALŠÍ INFO:
SHAMBALLA 1024 SHAMBALLA 1024 je léčebný systém, který je na naší planetě
využíván teprve od roku 2003. Je reprezentován Nanebevzatým Mistrem Saint
Germainem a Průvodcem Joelle (Joelle of Sirius B, Senior Medical Office,
Galactic Federation, jak zní jeho titul - což znamená starší lékařský
důstojník na hvězdné lodi Galaktické federace). Tento systém zahrnuje 1024
symbolů, které jsou rozděleny do čtyř stupňů po 256 symbolech. Čtvrtý stupeň
je mistrovským stupněm. SHAMBALLA je určena k léčení všech lidí, ať už
vibrují v nejrůznějších energetických spektrech. Je však především účinná
pro ty, kteří již vibrují ve vyšších spektrech. Ale kdo jí chce být léčen,
byť je vibračně níže, dostává tím jakousi jízdenku k duchovnímu vzestupu
(předpokladem je, že k léčení této osoby dostaneme svolení). Zatímco Země
začíná prodělávat svůj planetární vzestup do 5D, mnozí lidé se mohou chopit
této šance a stoupat s ní, jiní raději zůstanou ve hmotném světě 3D. Symboly
SHAMBALLA kmitají v 5D a mohou vyléčit skoro všechny nemoci, i ty, které
jsou v 3D považovány za nevyléčitelné. Jen pro příklad - symboly v USUI
REIKI nebo USUI-HAYAŠI REIKI kmitají v 3D, což limituje jejich úspěšnost.
SHAMBALLA nedokáže léčit karmické nemoci, nebo ty, které jsou námi zapsány v
naší uzavřené smlouvě ještě předtím, než jsme se inkarnovali, zrovna tak
jako nemoci v pokročilém či konečném stádiu. Léčebné symboly vnikají do
centra těla a harmonizují tam jen to, co v tuto chvíli harmonizaci
potřebuje. Pacient se léčí a symptomy odchází podle tří Heringových zákonů
směru: Zevnitř ven, shora dolů a v opačném pořadí, než se objevily. Léčí se
takzvanými mini naladěními. Přitom se používá čtyř pozic na hlavě asi po
jedné až dvou minutách. Při celém léčení je důležitý čistý úmysl.

Shamballa 1024: vlastní informace díky práci s Mistry Shambally

Shamballa 1024 je energie zasahující hluboko do minulosti. Rozpouští
minulost, "hříchy", pocity viny a přináší velké životní změny. Proto se jí
mnoho lidí brání - jejich strach ze změn , na které budou muset reagovat ,
je přirozený. Leč nezdravý. Změny přináší i nové energie, novou sílu a
pohání člověka kupředu -pryč od starých, strnulých životních témat.SHAMBALLA 2002 je pokračováním Shambally 1024. Více očišťuje, přelaďuje vaši
duši na vyšší úroveň poznání a umožňuje vám duchovní a duševní růst.Vůči
Shamballa 1024 je něčím čím je Reiki 2 vůči Reiki 1. Energie jsou pro léčbu
naproto vynikající a jsou sympatické jednoduchou aplikací. Podstata tohoto
zasvěcení spočívá v JEDINÉM ZASVĚCENÍ. Skripta nejsou potřeba, protože
informace jsou stejné jako u S1024 a symboly jsou aplikovány telepatickou
cestou. Zda jste připraveni vám mohu pomoci zjistit, stačí o to požádat.
DALŠÍ INFO:
SHAMBALLA 2002 SHAMBALLA 2002 je novější systém, který již obsahuje 2002
symbolů. Ty před vstupem do těla procházejí automatickým výběrem podle toho,
co naše bytost nebo bytost klienta potřebuje k harmonickému zachování všech
tělesných funkcí. Je opět reprezentován Mistrem Saint Germainem a řadou
dalších Světelných bytostí a Nanebevzatých Mistrů. Tento systém jsem
channeloval v roce 2006, kdy mě 28. června v 15 hodin byly předány informace
o systému a zároveň první zasvěcení, které jsem obdržel od Mistra Saint
Germaina a Kwan Yin. Se systémem SHAMBALLA 2002 se pracuje obdobně jako s
předešlými systémy SHAMBALLA, je jen rychlejší, pružnější, jeho energie je
ostřejší a výraznější, než u starších systémů. Je to dáno jeho vyšší
frekvencí, která se pohybuje až na vibraci 9,2, to je jedné z nejvyšších
známých. Systém je čtyřstupňový, přičemž čtvrtý stupeň je mistrovským.
Léčení lze provádět známými polohami stimulujícími mozková centra (6. čakra
zepředu, 7. čakra, 6. čakra zezadu a postranní čakry nad ušima), dále je
možné jen zesilovat myšlenku a poslat léčivou energii kam to cítíte, či
jednoduše požádat o léčení SHAMBALLOU 2002 a poprosit pomocníky, aby energii
nasměrovali tam, kde je jí potřeba.
Informace získané mojí osobní prací : Shamballa 2002 je vhodná pro práci s
podvědomím, což se následně odráží i na čištění kolektivního nevědomí - čili
prostředí v němž všichni žijeme.

SHAMBALLA D12 je další dimenzí předchozích Shamball 1024 a 2002. Povznáší
duši a propojuje ji s 12ti rozměry Kosmu. Neznamená to, že se člověk stává
někým nadřazeným, vyjímečným, oduševnělým apod.jak se mnoho lidí po tomto
zasvěcení o sobě domnívá a chová. To není vliv zasvěcení, ale jejich
pokřiveného ega. I pro takto zasvěcené platí stále stejné kosmické zákony ,
i tito lidé musí postupovat schůdek po schůdku jako ostatní. Proto, jestliže
vám někdo neurvale omlátil o hlavu, že on je 12D a vy jen 3D, což nezapomněl
pořádně zdůraznit, nezanevírejte na toto zasvěcení, není to jeho vedlejší
účinek.Spíš jde o předčasně zasvěcenou osobu, která ještě nedorostla takové
úrovně, aby psychicky a duchovně zvládla tyto vibrace. Nenechte se odradit
od této nádherné energie, jako jsem to kdysi dovolila já, pod vlivem velmi
negativní zkušenosti s takto zasvěcenými lidmi. Proto i vy dobře rozvažte,
zda jste připraveni - v tomto vám mohu velmi ráda pomoci svou profesionální
radou.
Informace zjištěné v rámci mojí vlastní praxe : Shamballa D12 přináší změnu
vnímání času a prostoru v rámci Světa v němž žijeme. Řekněme, že bychom to
mohli nazvat sundáním různobarevných filtrů z očí, a zření pravé reality. V
porovnání s SD12 je Pyramidalion dalším stupněm....mění vnímání času a
prostoru v rámci Kosmu !!
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.